Drágább lenne a kerítés, mint a játékok

Drágább lenne a kerítés, mint a játékok

Helyi - szerző: HH

Mintegy hárommillió forintból épülhetne meg a kért játszótér, melynek jelentős része a kötelező kerítésre menne el. Ez aránytalan az oda tervezett játékokat tekintve. Ráadásul a közelben egy kocsma üzemel – derül ki a kérvényt érdemben vizsgáló bizottság munkája kapcsán.

 

Harkányi szülők, nagyszülők korábban azzal a kéréssel fordultak a város vezetéséhez, hogy a Kőrösi Csoma Sándor és az Alkotmány utca az támogassa egy játszótér építését. A kezdeményezést nem támogatták, a kézhez kapott döntés viszont nem tartalmazott indoklást.

 

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága legutóbbi, szeptember 21-i ülésén foglalkozott a játszótér létesítésének kérdésével – közölte lapunkkal dr. Markovics Boglárka. Mint a város jegyzője elmondta, a hivatal munkatársai a játszótér létesítésének várható költségeit fel is mérték, árajánlatot is beszereztek, mely szerint annak kiépítése – nettó 2.330.000 – összesen mintegy három millió forintot igényelne. A költség jelentős részét a játszóteret körbevevő kerítés tenné ki, ami a környező forgalmas utcákra való tekintettel kötelező az engedélyeztetéshez.

 

A kerítésre és a játékokra a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. adott árajánlatot, bruttó 13.653 forintról szólt méterenként, összesen 160 méter hosszban. Az Éva Ferenc elnökölte bizottság végül nem támogatta a kezdeményezést, ami a testület elé terjesztett javaslatban is szerepel. Az indoklás szerint

 

     a teljes költség nem áll arányban a tervezett három játékkal,

     a kijelölt terület közvetlen közelében egy kocsma üzemel,

     a közelben (Bezerédi utca és művelődési ház) két játszótér is található.

 

A képviselők később a bizottsági döntéssel megegyezően határoztak, az érintettek pedig megkapták a döntés kivonatát. Mint a jegyző ígérte, az indoklást is tartalmazó levél a bizottság érveivel meg fog érkezni a kérelmező részére.