Bénáztak Baranyában: véletlenül kihúztak egy jelöltet az ívről

Baranya - szerző: HH

A komlói Helyi Választási Iroda (HVI) munkatársa a szavazókör megnyitását megelőzően telefonon jelezte a szavazókör jegyzőkönyvvezetőjének, hogy a szavazatszámláló bizottságba a Demokratikus Koalíció által delegált megbízott tag nem tett esküt és a megbízást visszamondta, ezért a szavazókörbe ne várják, hogy megjelenjen.

 

 

A jelzést a jegyzőkönyvvezető félreértette, és a bizottság az egyéni szavazólapokról a Demokratikus Koalíció jelöltjét Nagy Ferencet lehúzta. A szavazás megkezdésekor összesen nyolc választópolgár kapott olyan egyéni szavazólapot, melyen a DK jelöltje, Nagy Ferenc lehúzásra került.

 

A szavazatszámláló bizottság a jelezte, hogy a szavazás lezárását megelőzően az urnákat felbontani, és abból szavazatot kivenni nem lehet. A fentiek szerinti 8 választópolgár részére a bizottság nem adhat új szavazólapot, a rontott szavazólap cseréjére a választópolgár jelzése alapján, kizárólag szavazólap urnába történő elhelyezését megelőzően van lehetőség.

 

Az SZSZB rögzítette, hogy a fenti 8 választópolgár közül az utolsóként szavazó – szavazólapjának az urnába való bedobását követően – a szavazatszámláló bizottság részére jelezte, hogy neki nincs tudomása arról, hogy a Demokratikus Koalíció jelöltje visszalépett volna.

 

A bizottság – a jegyzőkönyvvezető útján – HVI-vel a 8 választópolgár szavazólapjának az urnába helyezését, és azok szavazóhelyiségből történő távozását követően vette fel a kapcsolatot, jelezve a problémát. A szavazás ezt követően is folyamatosan folytatódott, már a megfelelő egyéni szavazólapok kiadásával. Mire a kérdés tisztázása megtörtént, több szabályos szavazólap is az urnába került.

 

A szavazatszámláló bizottság az esetet megvizsgálta, és külön határozatban megállapította, hogy a 8 darab hibásan kiadott egyéni szavazólap cseréjére, illetve a választópolgárok újraszavazására a jegyzőkönyvben részletesen rögzítettek alapján nincs mód, a szavazólapok érvényességéről a szavazatszámlálás során dönt, a szavazólapokat egyenként megvizsgálva. További intézkedésre nincs lehetőség.