Milliárdok fejlesztésre

Helyi - szerző: BB

Harkány Város Önkormányzata közel három és félmilliárd forintot nyert pályázatokon, melyből megszépül a strand, elkészült a bölcsőde, több köztéri és intézményi fejlesztés megvalósul, de számtalan programra is futja majd. 2018 végéhez közeledvén dr. Markovics Boglárka összegzett.

 

A 2006/2015. (XII. 29.) kormányhatározatnak köszönhetően a harkányi gyógyfürdőben gyermekvilág került kialakítása, a kormánynak köszönhetően a 300 milliós beruházás nem igényelt önerőt - közölte a jegyző. A pályázat műszaki tartalma teljes egészében megvalósult, az elszámolást a hivatal benyújtotta, azt elfogadták, a projektet lezártuk. A másik idén zárult projektünk az ASP-rendszerhez csatlakozás volt: hétmillió forint támogatásban részesült az önkormányzat, és a pályázat idén június 30-án zárult le.

 

A mostani beruházás

 

A 1818/2016. (XII. 22.) kormányhatározatnak köszönhetően egymilliárd forinttal támogatta a kormány a város fürdőjének fejlesztését. A kivitelezésre vonatkozó első, eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a műszaki tartalmat átdolgoztuk, új tendertervek készültek, erre vonatkozóan a második közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést 2018. július 18-án írtuk alá. A kivitelezés folyamatban pótmunka-igények jelentkeztek. Ezek további pénzügyi forrást és kivitelezési többletnapokat is igényeltek, ezért a képviselő-testület elfogadta az eredeti szerződés módosítását, miszerint a kivitelezés 68 nappal hosszabbodott meg, és a költsége 24.010.141 forint plusz áfa összeggel növekedett. A megvalósítás többletforrás-igényére az önkormányzat kérelemmel fordult a kormányhoz. Ennek eredményeképpen született meg az 1493/2018. (X.10.) számú kormányhatározat, amelyben az önkormányzat további 47,9 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megvalósítást követően a műszaki átadás-átvételi eljárás február elejére várható, a teljes elszámolás és a projekt zárása jövő nyárra.

 

Folyamatban van a strand környezetének, a Zsigmondy sétány és a piac megújulása is

 

A Harkányi Zöld belváros kialakítása TOP-os forrásból valósulhat meg, több mint egymilliárdos támogatással. A pályázat előkészítési szakasza lezárult, a műszaki ellenőr is kiválasztása került, a kivitelezésre vonatozó közbeszerzési eljárás – a szükséges jóváhagyások beszerzését követően – idén tavasszal elindult. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje már lejárt, az ajánlatok értékelése többfordulós, ahol már hiánypótlásokra, tisztázó kérdések megtételére és válaszadásra is sor került. Jelenleg egy közbeszerzési jogi kérdés merült fel, amelynek tárgyában a bírálóbizottság elvi állásfoglalásért a Közbeszerzési Hatósághoz fordult. Ha a szakvélemény megérkezik, a bírálóbizottság döntést tud hozni az ügyben. Ezt követően kerülhet a képviselő-testület elé a nyertes ajánlattevő személyének kiválasztásáról szóló döntés. Ha eredményes lesz az eljárás, megköthető a kivitelezési vállalkozási szerződés. A kivitelezésre nyolc hónap áll rendelkezésre. A piac felújítása is TOP-os forrásból valósul meg. A projekt keretében az őstermelői rész és az egykori szerviz épülete kerül felújításra közel 300 milliós támogatásból, melyből a pályázati előleg rendelkezésre áll. Az erre vonatkozó tervezési szerződést megkötöttük, az engedélyes tervek el is készültek, jelenleg az építési engedélyezési eljárás van folyamatban.

 

TOP-keretből körforgalom és ipari park is épül

 

A körforgalomra 63 millió forintot nyert az önkormányzat konzorciumi partnerként. A pályázat előkészítési szakasza itt is lezárult. Mivel konzorciumban kerül megvalósításra, a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását a konzorciumi partner, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. írta ki és bonyolította le. Sajnos az első kör itt is eredménytelen volt, mert a Közút által elvárt rövid teljesítési határidőbe egyik ajánlattevő vállalkozó sem fért volna bele. Emiatt a konzorciumi partner azt a tájékoztatást adta, hogy a körforgalom kialakítása csak 2019 tavaszán tud elindulni. Az ipari parkra 392 milliós támogatásban részesült az önkormányzat. A beszerzési eljárások lefolytatását követően kiválasztásra került a közműtervező valamint az irodaépület tervezője. Itt ugyanis a terület közművesítése mellett egy új irodaépület is megépítésre kerül. Így végre egy telephelyen lesz a most több helyszínen található városgondnokság. Az irodaépület engedélyes terve elkészült, engedélyeztetési eljárása a közeljövőben indul. A közműtervezéses rész nagyobb munka, itt még zajlik a tervezési folyamat, a közműcégekkel való egyeztetés folyamatos.

 

Átadták a bölcsődét, de még nem zárult le a projekt

 

Szintén TOP-forrásból, közel 104 millió forintos támogatásból elkészült a bölcsőde. A szükséges működési engedélyeket beszerezte a hivatal, a kisgyermekek már igénybe is vették az intézményt. Vagyis a projekt legfontosabb része már megvan, de még korántsem teljes. A pályázat fontos része egy komoly eszközbeszerzés, amelynek kiírása csak a közeljövőben lesz lehetséges. Ennek indoka ismét a közbeszerzési jogban keresendő: az önkormányzat mint közbeszerzésre kötelezett jogalany a részekre bontás tilalma miatt az egyes pályázatok keretében beszerzendő eszközök többségét egy eljárásban kell megvásárolja.  Mivel a becsült érték elég magas, az eljárás megindítása előzetes jóváhagyáshoz kötött, első körben az egyes pályázatok közreműködő szervezeteitől (KSZ), majd ezt követően a közbeszerzés-felügyelettől kell tanúsítványt szerezni. Ez jelen eljárásban három előzetes engedély meglétét feltételezi, az első kettőre épül a harmadik. Jelenleg a két KSZ-engedély áll rendelkezésre – a másodikat november 15-én írták alá –, így folyamodhatunk a közbeszerzés-felügyeleti jóváhagyásért. Amennyiben ez is meglesz, végre megindítható a közbeszerzési eljárás. Ha itt eredményt tudunk elérni, az hat önkormányzati projekt – művelődési ház felújítása, esély otthon projekt; humán közszolgáltatások projekt; praxisközösség projekt; élethosszig tartó tanulás program, valamint bölcsőde-kialakítás projekt – életében hoz jelentős előrelépést. Időközben a pályázati előleg is megérkezett az önkormányzat számlájára, így a kivitelezésnél megelőlegezett mintegy 36,5 millió forint plusz áfa pénzösszeget az önkormányzat visszakapta, ezáltal neki tudunk állni a projekt harmadik, fontos elemének, a kisbuszbeszerzési eljárás lefolytatásának is, amely legkésőbb jövő év elején meg tud valósulni.

 

Számos programra, képzésre nyert pályázatot az önkormányzat

 

A Tegyünk együtt a jövőnkért! – Humán közszolgáltatások fejlesztése Harkányban projekt közel 248 millió forintos támogatásban részesült.  Mivel a projekt egyik fő pillére különböző rendezvények megvalósítása, egy jól összeállított rendezvényprogram került kidolgozásra, ugyanis a rendezvényszervezés szintén közbeszerzésköteles tevékenység. Sajnos az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így azt a programterv átdolgozása után ismételten ki kellett írni. A második közbeszerzési eljárásról november 19-én döntött a testület. Az első programra november 30-án kerül sor, ingyenes egészségnap lesz a művelődési házban. A projekt másik pillérét az oktatási programok jelentik, ezekre szintén közbeszerzést kell kiírni. Ugyanezen projekt keretében folynak már a különböző célcsoportokat érintő felmérések, kérdőívezések.

 

A praxisközösség pályázat 110 millió forint támogatásban részesült. A pályázat májusban indult, a célja, hogy a lakosság körében az orvosi alapellátási praxisokon keresztül népszerűsítsék az egészséges életmódot, előtérbe helyezve a prevenciót. A program első mérföldköve lezárult, ennek keretében 250 fő vett részt előzetes egészségi állapotfelmérésen. A projekt keretében, saját foglalkoztatásban a szűrésben érintettek részére lehetőséget biztosítunk gyógytornász, dietetikus illetve mentálhigiénés szakember igénybevételére. A projektben résztvevő orvosok képzést is kapnak. A projekt keretében biztosított eszközök a nagy közös közbeszerzésben kerülnek megvásárlásra.

 

Az Esély otthon! projektben 156 millió forintban részesült az önkormányzat. A projekt nem kisebb célt tűz ki maga elé, mint a helyi fiatalok itthon tartását. A projekt keretében öt lakás kerül kialakításra, erre vonatkozóan a szerződést 28.210.000 forint plusz áfa vállalkozói díj mellett megkötöttük, a kivitelezés folyik, így a lakások várhatóan év végéig elkészülnek. A pályázat keretében újjáéled a fiataloknak szóló ifjúsági klub és a művelődési házban létesül egy ifjúsági pont is, amely november 26-tól megújult környezetben működhet. A nehézség itt is az eszközbeszerzés lesz, a már említett eszközbeszerzési eljárás része. E pályázat keretében az önkormányzat fiataloknak szóló támogatási programot is hirdetett, amelynek első körben november 15-én volt a leadási határideje. Tudomásom szerint az induló vállalkozások támogatására öt fő, míg a Harkányban élő és új munkahelyet létesítők támogatására három fő, azaz összesen nyolc fiatal adta be a pályázatát. A pályázat további fontos összetevői a rendezvények. Ennek keretében vállalati workshopok, közlekedési fórum és helyi állásbörze is meghirdetésre kerül.

 

A Közösségi művelődési intézmények infrastrukturális fejlesztésére, a művelődési ház felújítására közel 19 millió forintot nyert az önkormányzat. A projekt keretében a felújításos rész közbeszerzése lezajlott, a kivitelezés lezárult, 5.587.200 forint + áfa összegű költségvetéssel a művelődési ház ifjúsági terme és néhány kisebb helyiség újulhatott meg. Az eszköz-közbeszerzés keretében fogunk ide is új bútorokat beszerezni.

 

A Harkány város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban elnevezésű projektben 25 millió forintot nyert a város. A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A rendezvényes része a testület által elfogadott rendezvényszervezés közbeszerzésben kiírásra került, keretében szakkörök, táborok, versenyek és témanapok valósulhatnak meg.

 

Az Élethosszig tartó tanulás Harkány városában! projekt 68 milliós támogatásból valósul meg. A projekt célja, hogy támogassa a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatását, új típusú tanulási formák kialakítását. A projekt keretében már most ingyenes jóga, pingpong edzés és gyógytorna szolgáltatás vehető igénybe.

 

Van két pályázat, ami a sportot, az egészséges életmódot érinti

 

A kültéri sportpark kialakítása esetében a támogató a sportpark létesítésére kijelölt terület megosztását kérte. A megosztás után az eszközök telepítéséről és az ütemezésről a támogató gondoskodik. Itt az elnyert lehetőség a sportpark eszközeinek leszállítása és telepítése, az önkormányzatnak a területet kellett biztosítania. A 4,4 milliós összberuházású sportteleppel kapcsolatos pályázatnál 2,45 millió forintot nyert az önkormányzat a helyi sportkörrel karöltve. Ebben a pályázatban a sportpálya mobil lelátói és eredményjelző táblái újulnak meg.