Baksai Endre Tamás riportja a Tenkes Rádióban

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

Mielőtt nagyon belemerülnénk a beszélgetésbe, hallgassunk meg egy rövid bejátszást.

VARGA MIHÁLY: Baksai Endre Tamás polgármesterjelölt meghívására jöttem és természetesen Tiffán Zsolt képviselő úréra. Tudom, hogy egy időközi választás van a településen. Ezt kötöttük össze egy beszámolóval, amire engem kértek fel, hogy az ország sorsáról szólt, arról, hogy az ország 2010 óra mennyit tudott elérni.

Úgy gondolom, ma este is a legfontosabb kérdés lehetett, és sok települést foglalkoztat, az adósságrendezés. mi a helyzet Harkánnyal?

Harkány abba a 14 településbe esik bele, ahol vizsgálatot igényel az adósság szerkezete. A belügyminisztérium amikor ezeket a tárgyalásokat lefolytatja, nyilván törekszik arra, hogy a legegészségesebb vagy a legcélravezetőbb módon vegye át ezeket az adósságokat. Nem mindegy, hogy melyik hitelt vesszük ebbe, rövid lejáratú, hosszú lejáratú, nem mindegy, hogy devizás hitel, forintos hitel, és az önkormányzat számára is és az állam számra is egy jó megállapodást tudunk kialakítani. Ezért van az, hogy 14 olyan település van az országban, ahol valamilyen speciális  vizsgálatra van szükség, ott még ezek a megállapodások nem születtek meg. Azon vagyunk, hogy Harkány esetében is ez a megállapodás létrejöjjön.


Pozitív hozadéka van-e , ha a nagypolitikában erős ember odaáll az ember mögé?

BAKSAI ENDRE TAMÁS: Az elejétől kezdve egy pozitív kampányt hirdettünk, üzenetünknek az volt a fő mondanivalója, hogy együtt dolgozunk a harkányi emberekkel Harkány előmozdításáért, hogy valami történjen végre a városba. Hogyha ebbe a kontextusba helyezzük ezeket a történéseket, akkor én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy pozitív dolog. A tekintetben is, hogy végre sikerült országos politikus elhozni Harkányba, megismertetni vele a helyi problémákat, a város gondjait, ami az elmúlt kettő és fél évben nem történt meg. De akár beszélhetünk az elmúlt húsz évről is, hogy nem sikerült jelentős előrelépést elérnünk abban, hogy a nagypolitikai támogassunk bennünket. Én mindenképpen egy pozitív dolognak tartom, inkább büszkeséggel tölt el, hogy sikerült elérnünk viszonylag rövid idő alatt, 5-6 hét alatt, hogy ezt meg tudtuk lépni és Varga Mihály miniszter úr megtisztelt bennünket a látogatásával.

Mi az, amiben ön a jelenlegi vezetéstől másként képzeli el Harkány jövőjét?

Mindenképpen mások szeretnénk lenni, ezt folyamatosan hirdettük, mondtuk, leírtuk bemutatkozó leveleinkben, kiadványainkban, több tekintetben is. Az egyik és talán legfontosabb, hogy mi csapatban gondolkodunk. Amit az előbb is megfogalmaztam, hogy együtt, egymásért teszünk. Ezt talán a legutolsó kiadványunk, kampányzáró levelünk is jól példázza. Megfogalmaztuk azokat az értékeket, amik mellett kiállunk. Ezeket a szóróanyag végén fényképünk alatt aláírtuk, mint egy szerződést, hogy mi ezekkel a jelöltekkel, akikkel együtt indultunk, együtt gondolkodunk, ezt mi együtt képviseljük, ezt szeretnénk végrehajtani. Ha a városvezetésre visszakanyarodunk, akkor azért mindenki látja, hogy az elmúlt időszakban az elmúlt időszakban mi történt Harkányban. Hogy a 2010-es őszi választásokon miféle rágalomkampány indult az akkori polgármester és akkori városvezetés ellen. A város valós problémáit a ma napig nem tárták fel, ezek nem kerültek napvilágra, itt nevezetesen arra gondolok, hogy a város eladósodottsága hogyan épült fel , számokkal, pontosan évszámokkal. Elő kell venni a város költségvetését és tisztán, világosan le lehet fektetni. Rengeteg vizsgálat, rendőrségi feljelentés, számvevőszéki vizsgálat történt Harkányban, de ezt még eddig senki sem hozta nyilvánosságra és senki nem írta le.  Most e tekintetben is változtatni szeretnénk, mert ezeket egyszer le kell írni, meg kell mutatni a város lakosságának, hogy hogy is alakult az elmúlt időszak. Ez lenne az egyik része, hogy másként szeretnénk a kampányt vinni, hogy egy olyan kampányt vigyünk, ami a pozitív értékekről szól, nem azt, hogy negatívumokat sugárzunk a városból. Én úgy gondolom, hogy ez hozta azt a morális szétcsúszást, ami most Harkányban tapasztalható. Harkányi a harkányi ellen beszél, emberek között határvonalak, lövészrákok teremtődtek, úgy gondolom, hogy ezeket be kell temetni, mert mi harkányiak vagyunk elsősorban, Harkányban kell élnünk, Harkányért kell dogoznunk. Ez lenne a kampányunk fő üzenete, ezért is írtuk minden kiadványunkban, hogy megújuló Harkány. Ez talán a társadalmi és városvezetési vetülete annak, hogy miért szeretnénk másként látni Harkány jövőjét.

A másik viszont az, ami talán az elmúlt időszaknak, mindennek a kettő és fél évnek mind az elmúlt húsz évének a bírálata, hogy Harkánynak soha nem volt hosszú távú stratégiai terve, hogy mit szeretnék a várossal, hova szeretnénk eljutni, ezt hogy szeretnénk megvalósítani. És ehhez soha nem voltak feladatok, emberek rendelve, akik ezt végre vinnék vagy végre hajtanák. Én e tekintetben is változtatni szeretnék, hogy egy terv mentén, egy pontos cselekvési programot végrehajtva célokat érjünk el. Ha valaki végignézi a kampányunkat, remélem, hogy bizonyítékot is tudtunk adni. Viszonylag rövid idő alatt Fidesz helyi alapszervezetét újjászerveztük, határidőn belül, mire a kopogtatócédulák megjelentek addigra jelölteket állítottunk, és a kopogtatócédulák leadásának idejében 800 darab kopogtatócédulát összegyűjtöttünk. Én úgy gondolom, hogy ez nem kis eredmény. Ha a választók látják, hogy ezt a tervet amit magunk elé tettünk, amit kitűztünk, pontosan végrehajtottuk, én úgy gondolom, hogy meg fogják érteni azt is, hogy a következő tervet, hogy a várost talpra állítsuk, megújítsuk ugyanilyen pontossággal fogjuk végrehajtani.

Ha van ezen a versenyen másik induló is, akkor az ugyanúgy összegyűjtötte a kopogtatócédulákat, ráadásul van mögötte szervezet.

A kopogtató cédula gyűjtéséről a jogszabály rendelkezik, nekünk, ha jól tudom, polgármester tekintetében 134 darab kopogtató cédulát kellett volna összegyűjteni, azért mondtam ezt a számot, mert egész pontosan 798 érvényes kopogtatócédulánk volt, amit megszámoltunk, ebből kettőszázat adtunk le a különbözetet pedig megsemmisítettük. Igazából itt arra az erőre akartam utalni, hogy egy ilyen újjá alakított alapszervezet aktivistái milyen aktivitással és milyen szervezettséggel tudtak dolgozni rövid idő alatt, és milyen eredményeket tudtak elérni. Ez egyébként az aktivisták dicsérete.

Vagy pedig egy kampány erőfitogtatása.

Úgy gondolom, hogy ez nem fitogtatás, hogy ha valamilyen eredményt elérünk, akkor azt mindenképpen a közvéleménnyel tudatni kell, a világgal meg kell ismertetni. Úgy gondolom, hogy ami Harkányban eddig jellemző volt, és engem ami nagyon bánt, hogy a harkányi lakosok, harkányi vállalkozók mindig ezzel jönnek – persze a hibákat is fel kell tárni és ezeket mindig orvosolni kell – úgy gondlom, első sorban nekünk büszkének kell lenni önmagunkra, az értékeinkre, hogy mit tudtunk elérni, mink van. Ezt értem a fürdőre is, például ha jönnek panaszkodni, hogy ez a baj, az a baj, persze, hogy baj, meg kell oldani! De nekünk a vendégek felé, a külvilág felé azt kell kommunikálni, hogy mit tudunk adni, mik azok az értékek, amiket tudunk adni mind a vendégeknek, mind a városnak. És ha valamilyen cselekedetet végrehajtunk és annak pozitív hozadéka van, úgy gondolom, arról hírt kell adni és arra büszkék lehetünk.

2010-ben volt a választás, ekkor Harkánynak milyen volt az adósságállománya, ami egy kritikus pontja itt a működésnek.

Adósságállománya a mai napig szinte nem változott, nagyságrendileg négy és fél milliárd Forint. Ez elsősorban függ a svájci frank napi árfolyamától is. Úgy kell értékelni, hogy éppen a frank árfolyama hol van. Ami előrelépés történt, mert az értékeket is ki kell emelni, az elmúlt kettő és félévben azt a nagyságrendileg 350 millió forintos tartozás állományt, amivel a Harkányi Önkormányzat tartozott alvállalkozóknak, dolgozóknak bérekkel, juttatásokkal, a mostani önkormányzat kifizette. Ha ezeket így vizsgáljuk, mivel én a gazdasági életből jövök, a mérlegnek mindig két oldala van: pozitív és negatív. A másik oldalt is meg kell jeleníteni, azaz a forrásokat, hogy miből történt ez. Hogyha megnézzük azt, hogy a városnak volt nagyságrendileg 300 millió forint kintlévősége adókban, társ önkormányzattól iskolafenntartáshoz befizetetlen hozzájárulások, ezeket behajtották. Ha megnézzük azt a részt, hogy országgyűlési képviselőnk, Tiffán Zsolt úr 123 millió forint ÖNHIKI támogatást szerzett a magyar kormánytól, hogy ezek a kintlévőségek és adósságok rendezve legyenek, és ha még azt is hozzávesszük, hogy Harkányban egy jelentős mértékű adóemelés történt, akkor én úgy gondolom, hogy jelentős előrelépés nem történt. Volt durván egy 350 millió forintos adósságállomány, amit azonnal rendezni kellett, hogyha ezeket a korábban említett adatokat sorba rakjuk, a 300 milliót, a 123 millió önhikit, az adóemeléseket, ez meghaladja az 500 millió forintot. Ha innen számolunk, hogy ebből 350 millió forint lett kifizetve, akkor ott van több, mint 150 millió forint különbség a két év alatt, amit meg kell kérdezni, hova tűnt, mi lett ennek a pénznek a sorsa?

A másik oldalról, ha a város nagy adósságát, a devizaadósságot tekintjük, vagy a város működését, akkor szintén van két beszédes szám, amit mindenképpen meg kell említeni az előző időszakról. Ez a polgármester úr előterjesztésből került elő a 2013-as költségvetés kapcsán, ahol ezt írta le, megpróbálom szó szerint szó szerint idézni, vagy a lehető legpontosabban. Így szól: az Erste bank felé kötvényállományra vonatkozó tőketörlesztést az elmúlt kettő évben nem tudtuk teljesíteni. Ez az egyik olyan mondat, amire szerintem minden ember felkapja a fejét. A másik pedig a 2012 szeptember 5-i pénzügyi bizottsági jegyzőkönyvből a költségvetés módosítása kapcsán került elő. Ez a város működési hiánya, 90 millió 228 ezer forint volt 2012-ben. Azaz több, mint 90 millió forint működési hiánnyal tervezték a 2012-es évet, akkor én megkérdezem, hogy milyen változás, milyen racionalizálás történt a városban.

A negatív spirál gyakorlatilag megszűnik. Ez mennyiben fog változtatni önmagától a város gazdaságán, illetve mennyit kell hozzátennie egy városvezetésnek ehhez a adósságátvállalás utáni mondjuk egyenlegbe hozott gazdasági mérlegen?

Ez mindenképpen egy nagyon nagy lehetőség a város számára az adósságrendezés. Ha megint forintokban beszélünk, akkor ez éves szinten kamat oldalon – megint függ a svájci frank árfolyamától – nagyságrendileg 150 millió forint. Plusz mínusz, tízmilliókkal is el tud térni az éppen aktuális árfolyam függvényében. Ha ezt vesszük figyelembe, ezek a pénzek itt tudnak maradni a városban. Ezek fejlődést hozhatnak a városunkra, mert ha megnézzük, hogy milyen pályázatok várhatóak a közeljövőben, ezek azok a megtakarítások, amik forrást tudnak biztosítani a jövőben pályázatok számára. És itt talán legfontosabb megemlíteni a pályázatok kapcsán, hogy a gyógyfürdőnek van egy beadott egymilliárd forint értékű pályázata, ami most van elbírálás alatt. Nagyon reménykedünk abban, hogy ennek elbírálása pozitív lesz és sikeres lesz, akkor ezek a megtakarítások, amikről itt az előbb beszéltem, mindenképpen alapjául szolgálhatnak annak, hogy az önerőt biztosítsák a pályázat megvalósításához.

Mi az, ami egy ilyen választási szituációban ön szerint az ön oldalára fordítja a mérleget, mi az, amiben ön többet,jobbat tud nyújtani a harkányiaknak, mint az ellenfele?

Nem a polgármester személyétől, hanem a programjától függ az, hogy milyen irányba megy a város. És az előző időszakban azt hiányoltam, mind a mostani polgármestertől, dr. Imri Sándortól, mind az elődjétől, Bédy Istvántól, hogy nem volt a városnak olyan hosszú távú stratégiai terve, olyan koncepciója, hogy mit szeretnénk a fürdővel, milyen irányba szeretnék terelni. Mondok egy pár példát: azt szeretnénk, hogy a harkányi fürdő legyen strandfürdő, vagy legyen gyógyfürdő. Ha mondjuk gyógyfürdőként pozicionáljuk, milyen gyógyfürdő? A klasszikus reumatikus és egyéb megbetegedések kezeljük, azokra szervezünk kampányokat, hogy olyan  betegek, gyógyulni vágyók érkezzenek Harkányba, akik ezt igénybe szeretnék venni? Vagy a pszoriázis-program, ami most az elmúlt időszakban került elő, ebbe az irányba menjünk el? Ezeket a célokat meg kell határozni. Ha a másik oldalát nézzük a dolgoknak, akkor pedig mindenképpen tudnunk kell, hogy mit szeretnénk a várossal. Milyen irányba szeretnénk fejleszteni, mi legyen a jövőben, legyen-e esetleg valamilyen ipari tevékenység Harkányban. Jelöljünk erre ki területeket? Melyik területek lesznek azok? Hogy nézzen ki a város, városkép? És itt visszakanyarodunk a megtakarításokra. Ha jól sikerül az adósságrendezés, kamat oldalon egy szám, hogy mennyit tudunk megtakarítani, akkor ezek lesznek azok a források, amik biztosítják ezeknek a terveknek a megvalósulását.

Önnek vannak ilyen hosszú távú tervei?

Mindenképpen. Ez a másfél év arról szól, hogy egyszer stabilizáljuk a helyzetet és megteremtsük az alapjait ennek a Megújuló Harkány nevű programnak, hogy Harkányt megújítsuk. Rövidtávú terv mindenképpen a pénzügyi stabilitás, hogy a lehető legjobb eredménnyel zárjuk az adósságkonszolidációt. Ez a legelső feladat. A második feladat az, hogy a fürdő vendégszám-esését megállítsuk. Úgy gondolom, amiről már korábban is beszéltem, hogy a pályázatból az úgynevezett kupolás medencét Harkányban – szerintem mindenki így ismeri a hármas számú medencét, aminek néhány évvel ezelőtt a tetőszerkezet megrogyott és le kellett bontani – ha ebből a pályázatból ezt az állapotot sikerül helyreállítani, hogy a medence tetejét visszaállítani és ezzel a kettes épületet rehabilitálni, új funkcióval ellátni, akkor úgy gondolom, hogy a gyógyfürdő működése stabil lesz, mert a vendégszám esés meg tud állni. Ez lenne az első két olyan nagy program, ahol meg kell állnunk és ezzel foglalkozni kell. Van egy csomó olyan apró dolog, ami független az adósságrendezéstől, de mindenképpen meg kell lépni. Ha mondjuk egy virtuális sétában gondolkodunk Harkányban és elindulunk a focipálya környékéről, mindenki látja, hogy ott van a félbehagyott sportöltöző. Úgy gondolom, ez lenne az első feladatunk, hogy ezt befejezzük. Elsősorban nem csak a sport miatt, hanem a sport értéke miatt, azért, hogy a fiataljainknak egyszer megmutassuk azt, hogy a sportban milyen erő rejlik. Például a csapatsportok közösségformáló erejében. Megtanuljunk egymás örömének örülni, egymás sikerének örülni, együtt örülni. Ha kudarc ér bennünket, azt a kudarcot tudjuk kezelni. Erre is megtanítanak a sportok, de ehhez mindenképpen kell helyszín, kell színtér.

Ha végigmegyünk a főutcán vagy a Zsigmondy sétányon és végignézünk, akkor szerintem mindenki látja, hogy a város utcaképe nem egy európai hírű fürdővárosra jellemző. Ez a következő, hogy ezeken változtatni kell. Aztán ott vannak a félbehagyott épületek. Ezek tulajdonosait arra kell presszionálnunk, hogy valami történjen, hogy ezekkel az épületekkel valamit csináljanak. Úgy gondolom, hogy ha ezeket az apró lépéseket meglépjük, akkor a befektetők is látják – és itt azért mondtam a befektetőket, mert ha az adósságrendezés is megvalósul, Harkánynak rengeteg ingatlanja van, ami értékesíthető. Most olyan probléma van vele, hogy ezek mind jelzálog alatt vannak. 2006 és 2010 között volt egy komoly szállodai beruházásra érdeklődő. Azért nem tudott megvalósulni, a vevő ott volt, csak az Erste bank nem engedte ki a jelzálogot és nem tudtuk megvalósítani az értékesítést. Emiatt az üzlet meghiúsult, a válság pedig begyűrűzött Harkányba is. Ha ilyen megfontolásból nézzük, a telkeket mindenképpen tehermentesíteni kell. A másik oldalról pedig az, hogy ameddig a telkeken jelzálog van és a banknak tartozunk bizonyos pénzekkel érte, akkor ha ezeket eladjuk, ez a pénz a banknak megy. Ha ezek tehermentesek, akkor pedig Harkányé lesz, amiből lehet fejleszteni. Mindenképpen a beruházásokra kell ösztönözni, és ezekkel amiket  itt az előbb felsoroltam, üzenetet kell küldeni a befektetőknek a tekintetben, hogy van tervünk, igényesek vagyunk a környezetünkre és ez az a program és környezet, amiben ők is a saját terveiket beilleszthetik, biztos helyen tudhatják a pénzüket, amit Harkányba befektetnek. Ha ez a lépés meg tud valósulni, akkor ez egy üzenet lehet Harkány lakosságának, hogy Harkánynak van jövője, Harkányban érdemes élni. És ha egy családnak Harkányban érdemes élni, akkor én úgy gondolom, azok gyermekeinek, a fiataloknak, akik elmennek valahova tanulni, középiskolába, egyetembe, főiskolára, amikor végeznek, nem azon fognak gondolkodni, hogy elmenjünk Budapestre vagy külföldre , akárhova élni, lakni, családot alapítani, mert ha van Harkányban perspektívája, van jövője és jövőképe, akkor Harkánynak van hosszú távú fejlődési lehetősége is. Fiataljaink vissza fognak térni, mert mindenki szeret a lakóhelyén, szülőhelyén élni, szülei, barátai társaságában. Talán ez lenne a legfontosabb üzenet a mostani kampányban, hogy szeretnék visszahódítani a fiatalok bizalmát, hogy igen, jöjjenek vissza Harkányba, telepedjenek le, mert szükség van rájuk!

Hogyan tudja biztosítani a Harkányiakat, akik közül többen mondták, hogy van egy malícia a Fidesz jelöltjével szemben, hogy nem fordul vissza Bédy István nevével fémjelzett időszakra a harkányi vezetés? Miben látja a biztosítékát annak, hogy a harkányiak által nem kívánt időszakot nem hozzák vissza?

Szerintem aki követi a harkányi eseményeket, akkor pontosan látja azt, hogy hogy is történt itt a harkányi Fidesz alapszervezetének az élete az elmúlt időszakban. Ezt már lenyilatkoztam több médiában, többek között a Dunántúli Naplóban is, hogy ha Bédy Istvánt szeretnénk visszacsempészni Harkány közéletébe, akkor nem tettük volna azt meg, hogy nem vesszük be a Fidesz harkányi alapszervezetébe. Ez az egyik. A másik oldala, ha megnézzük a képviselőjelöltjeinket, közülük egy sem volt érintett a korábbi időszakban. sem ebben a kettő évben, 2010-től mostanáig, vagy 2010 előtt. Olyan jelöltekre, jelöltekkel léptünk szövetségre, akik korábbi időszakban nem vettek részt Harkány közéletében, viszont mindannyian olyan emberek, akikre úgy gondolom méltán felnézhetünk, mert vagy a magánéletükben vagy az üzleti életben vagy akár a társadalmi kapcsolataikban, életükben, sport vagy művészet terén tettek le valamit az asztalra és ezáltal hasznos képviselői lesznek Harkány közösségének.

Mit vár a vasárnapi választástól, mi lenne az az eredmény, amivel elégedett lenne?

Én egy küzdő ember vagyok. Amikor megkerestek, megkaptam a felkérést a feladatra, sokáig mérlegeltem, számolgattam. A végén arra az elhatározásra, megállapításra jutottam, hogy ha a választási kampányt, mint programot, mint tervet jól irányítjuk, akkor ezt a választást meg lehet nyerni. És amikor erre az elhatározásra jutottam, akkor ezt elmondtam az ismerőseimnek, barátaimnak, hogy én ezt hogy gondolom, ők pedig azt mondták, ezt meg kell nyerni. Ezzel indultam neki, hogy úgy fogjuk csinálni, hogy ezt meg is nyerjük. Azért, mert itt van egy olyan lehetőség, ami az elmúlt 22 évben nem volt Harkány életében. Nem kaptuk meg a fürdőt, nem kaptunk az elmúlt 8 évben szinte semmi támogatást, nagyon minimális pályázati pénzeket kaptunk az éppen aktuális kormánytól.  Most van egy olyan  lehetőség, amikor Harkány meg tud indulni a fejlődésútján és meg tud újulni. Ezért vállaltam ez a feladatot, hogy megmérettetem magam. Mindenképpen bízok a harkányi lakosság bölcsességében, hogy belátják azt, hogy az elmúlt időszak egy zsákutca volt ami nem vezetett sehova, hogy ezen változtatni kell. Most itt van a lehetőség!