Dr. Markovics Boglárka: kis hivatal vagyunk, de nagy feladataink vannak

Helyi - szerző: KT

Az elmúlt esztendőben 23 alkalommal ülésezett a város képviselő-testülete, 25 rendeletet és 198 határozatot alkotva – hangzott el a csütörtök délutáni testületi ülésen.

 

Dr. Markovics Boglárka a város jegyzője kiemelte, a mintegy hatezer iktatott ügyirat stagnálni látszik az előző évekhez képest, de az hozzájuk tartozó, jegyzett iratok száma hatszorosa a 2014-es esztendő számához képest.

 

A tavalyi év folyamán hat új munkatárs érkezett az önkormányzathoz; négyen az igazgatási, ketten a pénzügyi osztályra, miközben összesen nyolcan távoztak. A 34 fős engedélyezett létszámkeretből ténylegesen 30,2 fő dolgozott a hivatalban, mely statisztikai létszám alakulásában a tartós táppénz és betöltetlen státusz valamint személyi változások is közrejátszottak a 2017-e év során.

 

A jegyző az osztályok elmúlt évi tevékenységével kapcsolatban rámutatott: 2017-ben a műszaki osztály számára a város rendezési tervének módosítása és a Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos feladatok mellett a pályázatok előkészítése adta a legtöbb munkát. Az elmúlt évben 13 pályázatot adott be Harkány, mely nagyságrendileg azonos a korábbi, 2016-os esztendő mutatójával.

 

Többletfeladatot ró az ASP rendszer

 

Az Application Service Provider (ASP) rendszer feladata, hogy az önkormányzatok számára egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként elérhetővé tegye a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, felváltva a régi applikációkat. A kormányzat törekvése, hogy 2019-re valamennyi önkormányzat ezt az informatikai rendszert alkalmazza.

 

Harkány az elsők között vállalta az ASP használatát, az üzemeltetés több szegmensében is fokozatosan állva át a korántsem akadálymentes új rendszerre. Az alkalmazását elsők között a pénzügyi osztály kezdte: a 2016-os évet a korábbi rendszerrel zárták, míg a tavalyi év során az ASP-re való átállás a napi munkában is komoly kihívás elé támasztotta a 14 szervezet gazdálkodásában szerepet vállaló osztályt. Munkájukra mutatva a város jegyzője kiemelte a tapasztalt államháztartási könyvelők munkaerőpiaci hiányát is, akiket a pályakezdők nem feltétlenül pótolhatnak. A pénzügyi osztály beszámolójával kapcsolatban elhangzott, az előirányzott adóbevételek teljesültek, valamint tíz százalékkal meghaladták az előző évi zárszámadási adatokat.

 

Az ASP-vel kapcsolatban a jegyző kiemelte: az idei évben az igazgatási osztály részéről is tovább bővül azon ügyek száma, melyet az új rendszerben tartanak nyilván. Részben a hozzá való csatlakozásra is mutatva megjegyezte, az önkormányzat elmúlt évi munkáját nagyban segítette az a 2016-ban véghezvitt tárgyi eszköz javító program, mely során egyebek mellett új munkaállomások, fénymásoló, kártyaleolvasókat is beszereztek. Az idei évi fejlesztések is kapcsolódnak az informatikai rendszerhez: az új előírások olyan rendelkezéseket is tartalmaznak, mely az adatkezeléssel és adatbiztonsággal vannak összefüggésben, és informatikai eszközök beszerzését valamint az infrastruktúra részleges átalakítását, fejlesztését igénylik.

 

Helyi intézkedések a kisebb ifa támogatás miatt

 

A város történetében páratlanul sikeres évnek értékelte Baksai Tamás a 2017-es esztendőt. Harkány polgármesterének tájékoztatása szerint az idegenforgalmi adó (ifa) állami normatívával való kiegészítésének csökkentése több mint 50 millió forinttal kevesebb bevételt jelent. A vendégek által fizetett, elmúlt évben megemelt adó valamint az ellenőrző intézkedések ezt voltak hivatottak ellensúlyozni.

 

A költségvetési szűkítések miatt az elmúlt évben az önkormányzat valamennyi intézménye arra kényszerült, hogy vagy költséget csökkentsen vagy bevételt növeljen – összegezte a polgármester. Mint a hivatal vezetőjének és munkatársainak mondott köszönetében jelezte, az erre irányuló lépéseket mindenhol maradéktalanul és sikeresen teljesítették, aminek köszönhetően tavaly nyáron jelentkező központi költségvetési megvonások idejére már stabil működést mutatott a harkányi önkormányzat.