Élőben a közmeghallgatásról

Helyi - szerző: HH

A művelődési ház ad otthont a kedden 18 órakor kezdődő közmeghallgatásnak. Az esemény apropóját egy jogszabályi kötelezettség adja, ugyanis a hulladékgazdálkodási törtvény előírja az önkormányzatok számára, hogy az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetése előtt közmeghallgatást kell tartani.

 

 

A közmeghallgatás időpontja már augusztus eleje óta ismert volt. Baksai Tamás polgármester akkor kiemelte: az esemény kötelező jellegén túl egy ígéret is köti a testületet, melynek megfelelően a várost érintő egyéb témák is napirendre kerülnek.

 

Az önkormányzatoknak évente egy alkalommal kötelezően kell közmeghallgatást tartani, így a 2015. évre ezen előírás teljesítettnek tekinthető.

 


A folyamatában íródott közvetítés szövegén nem végeztünk korrektúrát.
 


 

18:00 – Baksai Tamás megnyitja a közmeghallgatást. A jelen lévő mintegy 150 ember előtt hangsúlyozza, hogy idén ez az első közmeghallgatás, melynek témája a szelektív hulladékgyűjtés. Bízik benne, hogy véleményekkel és javaslatokkal gazdagítják a jelen lévők az önkormányzat munkáját.

 

18:05 – Baksai Tamás elmondja, hogy Varga László lemondott bizottsági tisztségéről, a következő ülésükön döntenek helyettes személyéről. Köszönetet mond a volt külsős bizottsági tagnak eddigi munkájáért. Továbbra is számít javaslataira, kritikájára.

 

18:07 – Elmondja, hogy a hétvégén terjesztett szórólapok miatt nem tesz rendőrségi feljelentést, de nem hagyja szó nélkül. Úgy gondolja, erről beszélni kell. Elmondja, az azon felmutatott számok nem valósak.

 

18:09 – Tavaly novemberben túl sok volt a Zsigmondy sétányon a büntetés – ismerteti a polgármester, hozzátéve: a parkolórendszer korábban nem profitált a városnak. Elmondja, hogy Remmert Ferenc alpolgármester mentorálásával felmutatták a parkolási anomáliák megszüntetésének lehetőségét.

 

18:10 – A parkolási rendszer lakossági bejelentések alapján is igényelte, hogy a főutca út szélén ne lehessen parkolni (megállni lehet, várakozni nem – szerk.).

 

18:15 – Baksai Tamás a parkolási rendszer előnyeit ismerteti, hangsúlyozva: nem változtak a parkolási díjak, csak egy 150 forintos díj lett 160. Elmondja, hogy az eddigi bevételek szerint nagyjából 20 millió forintnál állunk, ami a tavalyi duplája.

 

18:16 – Elmondja, hogy a „sanyi sétány” 48 millióját idén kellett kifizetni. Márton Bélával kapcsolatban közli, hogy ő kérte fel az egység szellemében a parkoló iroda vezetői posztjára, aki ezért egy másik állását adta fel. Nem tért ki a másik állásra.

 

18:17 – Kitér a TDM-re: civil szervezet, aki idén újra alakult. Az elnök személyét, Végi Jánost az elnökségi tagok választották, ebből (10-ből) neki csak egy szavazata volt. Rámutatott a költséghatékony átalakításra.

 

18:18 – Tiffán Zsoltot is megemlítik az irományban – mondja, sajnálatát fejezi ki, hogy nem lehet jelen. Cáfolja a rá vonatkozó passzusokat.

 

18:20 – Kitér a röpirat összes pontjára, a fürdő FB tagok és a főigazgató juttatásaira.

 

18:23 – Elmondja, hogy Végi János és dr. Péter Iván lemondott a FB-i díjáról. A kettes medencével kapcsolatban elmondja, hogy a 13 éve épült tetővel kapcsolatban szakértői vizsgálatok folytak, augusztus 20-án elkezdhették volna a munkát, de a beutaztatókkal történt egyeztetés után úgy döntöttek, hogy a turisztikai szezon végeztével kezdik el.

 

18:26 – A „beígért milliárdokkal” kapcsolatban kijelenti: nem ígértek pénzt, pályázatokat és forrásokat ígértek, prioritások meghatározásával. Fejlesztést ígértek a belvárosban, a fürdőben. Elmondja, hogy Imri 160 milliót kért tavaly az államtól, mert hiányt termeltek.

 

18:27 – A polgármester beszámol az eredményekről. Egészségház, gyermekáldás hete, fürdő fejlesztés, energetikai fejlesztések, sportöltöző. Beszámol a költségekről és a felszámolt hitelről.

 

18:29 – Beszél a munkaügyi kifizetésekről, végkielégítésekről, a munkaügyi perekről, a fürdőnek rendezett tartozásokról,a Tenkes-Víz büntetőügyéről, a hiányzó 114 millió forintról, ami a nyomozás szerint Harkányban kötött ki.

 

18:32 – Szól a közvilágítás pályázatáról és az iskola konyhájának rekonstrukciójáról és a két – iskola illetve óvoda – konyhájának egyesítéséről.

 

18:34 – összegzi: 1,33 milliárd forint – ezt tették az elmúlt 10 hónapban. Nagytakarítást tartottunk, osztályoztuk a hulladékot és újrahasznosítottuk amit lehet – fogalmaz.

 

18:37 – Elmondja, hogy a német közösségi buszvásárlás nem sikerült. Egy másik hasonló pályázat biztatóan alakul. A problémákra reagálni kell, a névvel érkezett levelekre válaszolni fog – ígéri.

 

18:39 – Dr. Markovics Boglárka mutatkozik be. A jegyző ismerteti a közmeghallgatás menetét.

 

18:40 – Baksai Tamás elmondja: az eddigiek során nagy hangsúlyt fektetett a pályázatokra, de vannak olyan fajsúlyos dolgok, amikkel mindenképp foglalkozni kell. Ilyen a városgondnokság. Az elmúlt időszakban megváltozott a létszáma, összetétele. Most 28 állandó munkatársa van és egy vezető valamint egy adminisztratív alkalmazott. A többiek valamely munkaprogram keretében vannak az önkormányzatnál: 15 fő a belterületi utak, járdák karbantartásával, 17 fő a parkokkal foglalkozik.. Kiemeli a térkövek gyártását. Az óvoda után az egészségház, a Ságvári üdülőtelep, a József Attila és az Adyt térkövezik velük, majd a Vak Bottyán utca jobb oldalát.

 

18:45 – Ismerteti a gyógynövény kert jelentőségét. pénzt nem hoz, de terméket állít elő és 15 munkahelyet teremt, amit a munkaügyi központ finanszíroz.

 

18:46 – Baksai Tamás elmondja: a szúnyogokat saját keretből kétszer földi, központi keretből 2 légi és 4 földi szúnyogírtás történt. 20 testületi ülés volt idén.

 

18:48 – beszámol a kisebb eredményekről, mint a tűzifa programról, mely idén is folytatódik, Terehegy fejlesztéséről, mint a játszótér és a Széchenyi tér rendberakásáról, illetve nyáron az építész hallgatók által itt töltött gyakorlatról. Megépült a terehegyi temetőben a ravatalozó, október 6-án készül el terveik szerint.

 

18:50 – A polgármester szól a gazdasági racionalizálásról. Szót ejt a Bányász bontásáról, és a várható további változásokról. Elmondja, hogy megkérte Remmert Ferencet, hogy korábbi megállapodással ellenben megkérte, a teljes ciklust vigye végig mint alpolgármester. Az autók a helyükön állnak, 9-10 milliós a magtakarítás – részletezi. Helyére került minden – fogalmaz.

 

18:54 – Visszautal a röpcédulára. Remmert Ferencet fizetésével kapcsolatban elmondja, hogy az alpolgármester a polgármesteri fizetés 70 százalékát, a kérhető minimumot kapja.

 

18:56 – elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helytelen használata 8-10 millió forintba kerül. Imri adóeltörlése nagyjából ennyit vett ki a kasszából, ez az a keret, amit vissza lehet állítani.

 

18:58 – A Ságvári üdülőtelep lakóinak elmondja: kiépülhet a szennyvízhálózat területükön. Az üdülőterületekkel kapcsolatban tájékoztat: az ott igazoltan életvitel szerint lakók adómentességének jogosultságát ellenőrizni, ha kell az egészet felülvizsgálni fogják.

 

19:02 – Ismét dr. Markovics Boglárka Jegyző veszi át a szót. Az önkormányzat 29 fő köztisztviselővel dolgozik. Elbocsátás nem történt, a létszám állandó – ismerteti. Úgy látja, a hivatali légkör jó. Átszervezésre nem készülnek.

 

19:03 – A jegyző saját tevékenységéről valamint az adminisztratív intézkedésekről beszél. Elmondja, hogy a rendkívüli ülések adnak lehetőséget arra, hogy nincsenek meghirdetve (az új ÖTV nem említ ilyen lehetőséget – szerk.).

 

19:06 – Az adóiroda munkáját is átszervezték (az érdeklődők folyamatosan hagyják el a termet).

 

(Hátra van Hegyi Ákos, dr. Péter Iván és Mojzes Tamás beszámolója)

 

19:07 – Szól a beszerzési és közbeszerzési eljárásokról, szabályzatokról, a belső munkákról, munkaszervezésről. Szót ejt a költségvetésről, kötelezettségvállalásról.

 

19:12 – Az önkormányzati költségvetés stabilizálásáról beszél, újra megemlíti Baksai Tamás által elmondottakat. A teremben beszélgetnek, távoznak. Elmondja céljait, célkitűzéseit, a projektorientált, menedzsmentszerű attitűdről beszél, egy új adó- lakásrendelet és a zajszinttel kapcsolatos szabályozását említi

 

19:15 – Elmondja, hogy folyik egy, a 2010-2014 közötti időszak ÁSZ vizsgálat. Zárja szavait.

 

19:16 – Tóth János szól, nem kap mikrofont. Megkérdezi, meddig kell még ezt hallgatni, érdeklődik, mikor történik meg a művház rekonstrukciója. Szünetet kér, mert unalmas, és a környezeti változók, mint a hőmérséklet megkívánja. Megtapsolják.

 

19:17 – Baksai Tamás: mit mondjak a művházra, 30 évig jó volt, most meg hirtelen nem? Közli, hogy el szertnék mondani eredményeiket. Megígéri, az osztályvezetők beszámolói rövidek lesznek. Öt perc szünetet kér.

 

19:31 – Szünet vége, az aljegyző folytatja. A terem félig van tele, sokan hazamentek. A lakhatási támogatásokról, a normatívákról szól. Összegzi a tapasztaltakat. Két érdeklődő sakkozik.

 

19:34 – Dr. Lázár-Bognár Bernadett kitér a rendeletük fűnyírással és növényápolással kapcsolatos kötelezettségeire: az úttestig terjedő teljes területen el kell végezni a fűnyírást. Ő is beszél az adócsoport átszervezéséről, szemléletéről. OCR31 csekkekről beszél. A sötét nyert.

 

19:42 – Az aljegyző ismerteti, hogy az IFA 48 milliónál áll, nőtt a bevallott vendégéjszakák száma. Beszél a talajterhelési díjról, amit az fizet, aki nem rendelkezik csatornára való rákötéssel. Kérelemre mentes az, aki még idén ráköt a szennyvíz közműre. Az önkormányzat az ide évre 125 ezer helyett 25 ezer forintos illetéket határozott meg erre.

 

19:43 – Bognár Bernadett az online vendégiktatási rendszerről beszél: bevezetését a testület a határidő többszöri módosításával rendelte el. Elmondta, hogy alkotmányjogász és adatvédelmi csapat bevonásával a szoftver fejlesztése folyamatos.

 

19:45 – Beszél az idegenrendészeti fokozott ellenőrzésről, ami elsősorban a harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzésére terjedt ki. Elképzelhető, hogy további ellenőrzések várhatóak.

 

19:46 – Id. Béda Pál ügyrendi javaslattal él, hogy haladjunk (?). Baksai Tamás szavazásra bocsátja a kérdést, folytassák-e a beszámolót. Megszavazzák, hogy igen. Egy hölgy elmondja: a szándék kiváló, a megvalósítás ügyetlen. Szerinte részekre kellett volna szedni a beszámolót. Úgy véli, a kifárasztás a cél. A témák tematikus felosztását javasolja a jövőben. Baksai Tamás elmondja, egy következő meghallgatáson a pályázatokról esik szó, de most el szeretné mondani, honnan hova jutottak el. Az egyik sakkozó hazament.

 

19:49 – Albrecht Ferenc a Harkány területén megvalósuló projektekről beszél. Ő is megemlíti és részletezi a sportöltöző befejezését, a Bányász bontását, a terehegyi emlékhelyet, az óvoda térburkolását, a másfél millió forintos 200 négyzetméteres gyógynövényes fóliasátrat, a közterületi takarításokat, lakaossági bejelentésekre való reagálást, erdőtisztítást, a kijelölt dohányzóhelyeket a kórháznál, az önkormányzatnál. Az ovi és az iskola fejlesztéseit, az egészségház felújítását. A buszmegálló elbontott házánál kijelölt dohányzóhely lesz.

 

19:52 – 237 millió összköltség, 22 millió önerő, ebből 47 millió csúszdaépítés ismerteti a műszaki osztály vezetője. Elmondja, az egészségház 58 millióból újul meg saját szakemberekkel. 47 millió építés, 11,7 millió eszköz – pl. új képgkocsi. Szól az iskolai konyha korszerűsítéséről.

 

19:55 – Albrecht Ferenc elmondja, hogy 143,5 millióból még idén korszerűsödik a közvilágítás, ami a városnak nem kerül pénzébe. 10 új oszlop, 70 új lámpatest is telepítésre kerül.

 

19:57 – hamarosan kezdődik a művház és sportcsarnok korszerűsítése. Kívülről hőszigetelést kap mindkettő. Napelem parkot szeretnének, pályázatra várnak. Megpályáztak egy buszt is. Összegzi: a napelemen kívül 664 milliós fejlesztésről beszélhetünk.

 

19:59 – Még három pályázatot nyújtunk be: a norvég pályázatból megvalósul a Zsigmondyn szökőkút, ivócsarnok, a szabadtéri színpad és környezetének felújítása 118 millióból. A másik összeg 1,1-1,2 milliárd, tanbösvényt, kórház előtti park és parkoló felújítása, a csatornák korszerűsítését is tartalmazza, de a norvég pályázat sikertelensége esetén is emel át elemeket. A TOP pályázat 250 milliója a piac tér felújítását tartalmazza. A gyógyhely fejlesztési pályázat a harmadik, a fürdő Bajcsy bejáratának felújítását, a muslinca sor helyébe egy szolgáltatóházat. Ezekre a pályázatokra készülnek, összesen 3 milliárdnyi beruházásként.

 

20:00 – Albrech Ferenc elmondja, hogy ehhez kell az ITS, azaz a stratégia előre lefektetése.

 

20:03 – Most Képíró Sarolta foglalja össze az önkormányzat vagyoni helyzetét, kedvezőnek, és sok év után először felelősségteljes költségvetésnek nevezve azt. A másik sakkozó is hazament.

 

20:06 – Az élet igazolta a parkoló automaták jogosságát – fogalmaz Képíró Sarolta. Létjogosultságra gondolhatott. Elmondja, hogy a dologi kiadások területén megtakarítások várhatóak, a bérek kifizetése a tervezett szerint alakul.

 

20:08 – az óvoda működtetéséről beszél, idén 18 milliót terveztek ráfordítani.

 

20:12 – Mindenki Hegyi Ákos beszámolójára vár. Már elkerítették az épülő első csúszdát. Képíró Sarolta befelyezte beszámolóját.

 

20:13 – Baksai Tamás közölte, hogy lezárult az osztályvezetők beszámolója. Ismét felhívja mindenki figyelmét az építő jellegű párbeszédre; javaslatokra, észrevételekre.

 

20:14 – A helyi TV is hazament. Baksai Tamás elmondta, hogy örül, hogy mindenkit tudtak tájékoztatni arról, hogy honnan indultak és hova jutottak. Kiemelte, hogy lehet kérdezni, párbeszédet folytatni.

 

20:15 – Albrecht Ferenc az integrált Területfejlesztési Stratégiáról beszél. Erről külön is fogunk cikkezni. Összefoglalja: ez arról szól, hogy a város meghatározza, hogy hol, mely területen mit szeretne megvalósítani, milyen területet mire jelöl ki, milyen célra használja fel. Most ezeket ismerteti Mozai (?) Balázsnak.

 

20:19 – Mozai (?) Balázs részletesebben ismerteti a rendezési terv, az ITS szerepét. Vizet osztanak. Fényképezik a kivetítőt, tehát a tájékoztatás egy projekt része. Szaporodunk, fogyunk – mutatja az országos és megyei statisztikákat, beszél a vándorlásról. Azt mondja, Harkányba többen jönnek be, mint elmennek.

 

20:25 – Szabad gondolatok szárnyalását emlegeti, valószínűleg véleményeket akar majd hallani a bemutatott statisztikák és a koncepció felől. Beszél a versenytársakról, Sárvárról, Hajdúszoboszlóról, a szomszédos kínálatról is.

 

20:24 – Lassan zárja szavait, véleményeket vár, kérdésekre vágyik. Hegyi Ákos visszatért, Mojzes Tamás előkészítette jegyzeteit. Balázs harmadszor kanyarodott vissza mondanivalójára a lakossági megszólalásról. Nem érkezik fejlesztési témakörben kérdés.

 

20:28 – Az előbbi hölgy mutatkozott be. Ő Csokona Ilona. A képviselő-testülethez fordul. Elmondja, hogy ő ugyan balliberális, de egy élhető városért együtt kell működni. Gondol ő úgy másra, de akár saját magára is. Úgy véli, ez a mai alkalom kevés ahhoz, hogy folyamatos párbeszéd alakuljon ki. Megtapsolják.

 

20:32 – Baksai Tamás elmondja: nem szeretne politikai vircsaftot kezdeni, ha lehet, most az ITS-sel kapcsolatos észrevételeket tegye meg. November végén újabb, általános témájú közmeghallgatás lesz – közli.

 

20:34 – Újabb hölgy kér szót. Májer Andrásné a Ságváry telepről a csatornázással kapcsolatban kérdezi, mikor lesz csatorna. Problémaként veti fel, hogy keskeny az utca, a Laszinger úr lezárta a területet és a homokbánya felől így már nem lehet megközelíteni.

 

20:37 – Albrecht Ferenc válaszul elmondta: ez nem az ITS-hez tartozó kérdés, az utat nem lehet kiszélesíteni a házak miatt. Azon segíthetnek, hogy a zsákutca sarkait megvizsgálják, hogy átépítéssel vagy a padkák megszüntetésével be lehessen fordulni. Az utca vége magánterület, tárgyalnak a tulajdonossal, hogy közérdekre való tekintettel állítsa vissza az utat.

 

20:39 – Sipos(?) István kér szót: olcsó megoldásnak tűnik neki egy hullámmedence. Szerinte jó lenne a mostani csúszda csobbanójába. Egy gömböt képzel el, ahol csobbanni lehet. Szerinte ez olcsó is.

 

20:40 – Baksai Tamás Hegyi Ákosnak adja át a szót.

 

20:41 – Hegyi Ákos kérdést tesz fel: el tudjuk-e képzelni egy ötcsillagos szálloda építését a fürdő mellé. Szavaznak a jelenlévők: NEM. Gyógyfürdő kontra strandfürdő kérdés: strandfürdőt kellene fejleszteni, de mindenki hozzáteszi, hogy nem lehet szétválasztani. A szavazók javarészt idősek voltak.

 

20:44 – Kiss Kálmán Éva kezdett beszélni, Ilona szót kért, a gyógyturizmust magasztalja. Érdeklődik, a hónapok kihasználtsága miként áll. Az üdülőterület és a kerékpárút kitáblázásáról beszél.

 

20:46 – Az aljegyző ismerteti a közmeghallgatás apropóját, a háztól-házig (!) tartó szelektív hulladékgyűjtést. Ő is elmondja, hogy a szelektív hullaékgyűjtő szigeteket sokan nagyon fegyelmezetlenül használják.

 

20:49 – A Dél-Kom képviselője szól, nem mutatkozik be. Nevezzük Bélának. Béla 313 település területén megvalósuló teljesen új hulladékgyűjtési rendszerről beszél. Elmondja, hogy a lehető legtöbb hulladékot kell kinyerni a szemétből, ami újrahasznosítható. Ennek a legjobb módja, hogy már a háztartásban szelektíven legyen gyűjtve.

 

20:52 – Béla elmondja: a Mecsek-Dráva rendszer minden háztartásnak biztosít egy 240 literes gyűjtőedényt (továbbiakban: kuka), amit kéthetente ürítenek ki. Minden háztartásba tájékoztatást is eljuttatnak.

 

20:55 – Baksai Tamás kérdez Bélától, hogy az üdülőteleppel mi a helyzet. Béla elmondja, hogy a zsákos rendszer bevezetése esetén akár két hétig is az utcán lehet a szelektíven gyűjtött hulladék. Felvetése szerint az üdülőtelepre kell koncentrálni a papír és üveg gyűjtő konténereket.

 

20:56 – Hegedűs Ferenc kér szót. Elmondja, hogy az üdülőtelepen lakik állandó jelleggel, de az a meglátása, hogy az üdülők nem fizetnek szemétszállítási díjat, nem viszik el a szemeteiket, mert nem Dél-komos zsákokban vannak.

 

20:59 – Béla 13 zsákról beszél, amit az üdülőtulajdonosok évente kapnak. Hegedűs Ferenc tudni vél háztartásokat, hogy kik nem fizetnek, de nem kíván segíteni, mondván, az a Dél-Kom dolga, hogy tudják ezeket. Egy be nem mutatkozó úr is „feketén kiadott” nyaralókról és kirakott szemeteszsákokról beszél. Elmondja, hogy amikor szólt, megfenyegette egy módos, mercédeszes helyi lakos. Kiemeli Gellén Antalék segítőkészségét.

 

21:08 – Baksai Tamás válaszolt: amennyiben mód és lehetőség adódik, odafigyelnek a kihelyezett szemétre és a szemetelőkre. Dr. Markovics Boglárka a jogi oldalát ismerteti: a renitens lakókkal szemben egy bizonyítási eljárást követően közigazgatási eljárás keretében lehet, gyakorlatilag tettenérés szükséges.

 

21:11 – Egy hölgy kér szót, bizonyos Némethné. Azt mondja, a szállítók megrongálják a kukákat. Béla válaszol: az elhasználódott kukák – edények, ahogy ő mondja – túlterheltek, az ürítés során eltörhet a fülük. Némethné tájékoztat: a kukákat felemelik kézzel és odaverik a kukáskocsi széléhez, akkor törik el, hiába nincs benne súly. Béla azt mondja: ha ürítés során rongálódik a kuka és azt írásban panaszolják, kicserélik.

 

21:13 – Egy hölgy elmondja, ő harcol a szeméttel, rendőr megy neki és megveri. Anyád mondom, ki vagy te. mondom te kivagy? Mondom én kivagyok. Mekkora hasa van a gyereknek, nemsokára ott a gyerek, kígyó meg patkány, meg gépek megy agyrémek is jönnek. Öt éve ezért harcol. Volt olyan, hogy valakinek kiöntötte a teraszára a szemetet, mert tudja, hogy ő rakta ki. Szmájli :)

 

21:15 – Kanizsai János az Ady utcából a szelektív hulladékszállítással kapcsolatban mondja el: a szelektív konténerek tele voltak, a kicsi nyílás miatt van, ami bele sem fér. Igazságtalannak tartja a szemétszállítási díj mértékét, rámutatva: az önkormányzattal történt megállapodás miatt van ez így. Megemlíti a város tisztán tartását is, a kutyaürülék problémáját.

 

21:18 – Az aljegyző elmondja: jogszabály szerint a legkisebb edény díját kell felajánlania a szolgáltatóknak, így az egyedül élőknek 60, családosoknak a 80 literes kuka díja lesz választható.

 

21:20 – Béla, a Dél-Kom képviselője szemétgyűjtési tanácsokat ad (a vállalat soha nem vette még a fáradtságot, hogy a hivatalos sajtón keresztül tájékoztassa a harkányi lakosokat, főleg a könnyítések tekintetében).

 

21:22 – Be nem mutatkozó úr a kutyaürüléket és a szemetelőket figyelné rejtett kamerákkal. Baksai Tamás elmondja: a lakosságnak kellene jogkövető magatartást tanúsítaniuk. Ő is támogatja a térfigyelő kamerák telepítését, de azt a rendőrős vezetőjével közösen megállapított helyekre szerelné fel. Ez irányba előrehaladott tárgyalások folynak.

 

21:28 – Horváth Tamás (Pika) Bélához szól: mi van azokkal a társasházakkal, ahol 34 lakás 34 tulajdonossal szerződtek és szedik be a pénzt, de a ház hat kukával oldja meg a szemetelést. Béla nem izzad de még midig nem mutatkozik be: azt mondja, azok úgysincsnek annyit ott, elég a hat kuka. Horváth úr felveti: akkor vesznek harmincnégy kukát, hogy dolgozzanak is meg a pénzükért.

 

21:37 – Baksai Tamás szavazásra bocsátja, és szünet nélkül folytatjuk a közmeghallgatást. Dr. Péter Iván kap szót. Elmondja, hogy a kórház második éve rentábilis és egy szerény eredményt is elértek. Elérték, hogy a szakma két meghatározó képviselője melléjük állt. A kórház menedzsmentjében is történt szakmai váltás, ami előnyére vált. Sok új orvos érkezett hozzájuk. Megemlíti a kardiológia vezetőjét és a kardiológiai teamjét valamint műszerparkját is, mely a régióban szinte egyedülálló. Harkánynak a második Balatonfürednek kellene lennie – fogalmaz. A kórház 20-25 százaléka jövőre már a kardiológiai rehabilitációra fog ráállni. Elmondja, hogy a közel 200 éves gyógyvizünket is sikerült 2007 óta pozicionálni. Megköszöni a kórház dolgozóinak az áldozatos munkájukat.

 

21:41 – Végi János kapja meg a mikrofont, és elmondja: szó sincs arról, hogy az irodában rettegés hangulata lenne érezhető – reagál a röpcédulára, egyedül Hajdú Gábortól váltak meg. Mojzes Tamás elmondja: hamarosan a megyei közgyűlésben pályázatokról döntenek, kihangsúlyozva az ITS jelentőségét. Beszámol a lapunknak korábban elmondottakról. Elmondja, hogy minden adott, hogy Harkány jövőjét építsük. Fontosnak tartja, hogy megfelelő párbeszéd alakuljon ki. A folyamatos útkeresés rossz irányba visz – mutat rá arra, hogy az következő időszak az elképzelések megvalósításáé.

 

21:49 – Márton Béla, a parkolóiroda vezetője kapja meg a szót. Elmondja, hogy a július elsejétől működő parkoló rendszer. Ez egy tanuló év– fogalmaz.  Ismerteti: július hatodikán kezdtek büntetni. Ő is az előző parkolási rendszerrel hasonlítja össze a jelenlegit eltelt időszakát. tájékoztat, hogy 20 millió körül van az eddigi bevétel. A bérköltségek tekintetében is eltérő természetű rendszereket hasonlított össze. Megköszöni Remmert Ferencnek, hogy bármiben a segítségükre állt. Elmondja, hogy az általa meg nem nevezett Bogyó Gyula bruttó 210 ezer forintért látja el a gépek karbantartását (ez az összeg nem egyezik a költségvetésben korábban beállított összeggel – szerk).

 

21:52 – Hegyi Ákos elmondja: novemberben 12 millióval rendelkezett a fürdő több, mint 600 millió hitellel és több, mint 100 milliós kintlevőséggel. Tájékoztat, hogy havi szinten 33-39 millió bér jellegű kifizetéseik vannak. Sok kritikát kapott, hogy terrort vezetett be. Ezzel kapcsolatban elmondta: a személyi erőforrások megteremtése nem egyszerű feladat, az elmúlt 9 hónapban 50 dolgozó hagyta el a fürdőt, ebből kettőt távolított ő el, alkalmatlansága miatt. Nagyjából ugyanennyi munkavállaló is érkezett hozzájuk, helyből – a nyári munkásokon kívül. Elmondja, sok pozícióba nem találnak helyben embereket.

 

21:57 – Hegyi Ákos tájékoztat: nem érték el az egymilliárdos árbevételt 2014-ben és 30 millió forint adózott haszon maradt. Elmondta, hogy gazdasági igazgató pozícióból a hölgy három hónap múlva távozott, ő maga látja el egy személyben ezt a feladatot is. Hegyi Ákos elmondja: nem menne a munka, ha nem lennének lelkes munkavállalók. Érkezésekor a legfiatalabb eszköz 13 éves volt, az eszközök átlag életkora 50 év. Ezen javítottak, sok eszközt vásároltak saját forrásból, nem hitelből – emelte ki.

 

21:59 – Járdákat újítottak fel, vizes helyiségeket újítottak fel, munka- és védőruhákat vettek, eszközöket biztosítottak a napi munkavégzéshez. Elmondta: 46 milliós csontváz hullott ki a szekrényből, ami vízhasználati díj volt, egy összegben kellett befizetni. Tájékoztat: nincs elismert befizetetlen, lejárt számlájuk, időben fizetnek béreket. Igyekeznek iskolakezdési támogatást adni, étkezési utalványokat.

 

22:05 – Több, mint 380 ezer eladott belépőt tudnak felmutatni, ami időarányosan 15 ezerrel több a tavalyi évnél. Ezek között 116 ezer strandbelépőt számlálnak. Harkányiak kedvezményeire vonatkozóan elmondta: szeptembertől akciókra számíthatnak. Úgy látja, kevés harkányi jár a fürdőbe – ezt az irányítószámok felméréséből látja. Szót ejtett az amortizációról is: a lepke felújítása javulást hozott a fürdő életében. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy kettes medence tetejét mihamarabb visszaállítsák. Beszélt a Platán kapu cseréjéről, az ételbár járdájának cseréjéről, a sportmedence javításáról, a forgatórendszerek cseréjéről is. Gépészetben is sok cserét kell még megvalósítaniuk.

 

22:08 – Csökkentették a bérleti díjakat, mert jogos volt az elvárás, mivel tavasszal kiestek medencék. Ételbárral kapcsolatban elmondta: a korábbi üzemeltető kifizette a tartozásokat, szerződése elsejével lejárt, hasonló konstrukcióban nem vállalta a folytatást. Hangsúlyozta, hogy korrekten, elszámolva váltak el egymástól.

 

22:10 – Kérdést kapott, hogy vasárnap miért zártak be 18 órakor. Erre azt a választ adta a vezérigazgató, hogy augusztus 20-ig voltak nyitva 20 óráig. Az év elején önkormányzat felé leadott tervezet ez után 18 órai zárást tartalmazott. Ennek ellenére a dolgozók vállalták a hosszított nyitva tartást, de vasárnap már nem tudták.

 

A fizetésével kapcsolatban elmondta: a korábbi igazgató hölgy fizetése jóval egymillió fölött volt. Több felső vezető 5-600 ezer forintos fizetést kaptak. A vele együtt dolgozók 30 százalékkal kevesebbet fogadtak el, mint akkor ő is.

 

22:11 –  A közösségi kommunikációval arra kér mindenkit: a helyi hírportál és médiák mellett a közösségi oldalukat is figyeljék.

 

22:17 – Elmondja, hogy a napi működéshez szükséges, nem látható beruházások is nagyon sokba kerülnek. Sok kritikát kap miatta, de arra kér mindenkit, hogy értsék meg a nem látványos beruházások is szükségességét. Pályázatokkal kapcsolatban elmondta: van egy magántulajdoni hányad, ami miatt az önkormányzati pályázatokból ki vannak zárva. Az önkormányzati tulajdonrész miatt pedig a vállalkozói pályázatokból esnek ki. Bizakodik, hogy hamarosan újabb pozitív hírekkel állhat elő – mondta Tiffán Zsolt lobbitevékenységét méltatva.

 

22:23 – Az árakkal kapcsolatban elmondta: rendezték őket, új kategóriákat vezették be. Az áraikat most kell megalkotni a beutaztatók és az azokat kiajánlók érdekében. Százezer volt az eladott belépőjegyek célszáma, 99,77 ezernél álltunk meg. 2015 végén nem úgy kell kiállnom, hogy ez volt a 13. év, amikor folyamatában csökkent a vendégközönség – fogalmazott.

 

22:27 – 12 millióval kezdtem, beruházásokat végeztünk, számlákat fizettünk ki, most valamivel több, mint 155 millió van a kasszában – mondta, hozzátéve: igyekszik mihamarabb elérni azt az állapotot, hogy az önkormányzat osztalékként pénzt vehessen ki a fürdőből. A fürdő elindult egy felfelé ívelő pályán – zárta gondolatit.

 

22:30 – Vida Dezső, a Jobbik megyei képviselője kap szót. Borúlátásának ad hangot, amikor a migráns kérdést veti fel. Eszementnek nevezi Kosztics József felajánlását, részletezve a helyzetüket és a migránsok igényeit. Úgy véli, a turisztikai környezetnek is káros a felvetés és a lehetőség. A testület véleményét kérte az ügyben.

 

22:31 Baksai Tamás elmondja: a migráns ügy őt is foglalkoztatja, a megye augusztusi közgyűlésén szó esett erről. Úgy véli, amíg kormány szinten erről nem születik döntés, korai erről bármit is mondani. Leszögezte: Harkányba illetve a környékére nem kívánnak menekülttábort létesíteni, mert az a terveinket keresztül húzza.

 

22:34 – Egy hölgy a katasztrális állapotban lévő buszmegállókat említi. Remmert Ferenc elmondja: szeptemberben kezdődik a felújításuk, a Muskátli csárdánál pedig épül is egy.

 

22:36 – Éva Ferenc kapta meg a szót. Az alpolgármester megköszöni a türelmet, amit a közmeghallgatás kapott. Baksai Tamás lezárta a közmeghallgatást.