Alapelveink és felhasználási feltételek, adatvédelem

A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja az objektív hírszolgáltatás.

A szólás szabadsága

Az oldal az emberi alapjogokhoz tartozó szólásszabadságot tartja tiszteletben.

Etika és a jogok tiszteletben tartása

Figyelembe kell venni, hogy amíg a megszólított személy a szólás szabadságához való jogát gyakorolja, sokszor tudtán vagy akaratán kívül más személyt is megsért, bűncselekménnyel vádol meg. A tények makacs dolgok, nehéz velük visszaélni. Valótlan tény állításával etikailag súlyos vétséget is elkövethet, aki a tárgytól eltérve személyes indíttatásból másnak szándékosan erkölcsi kárt okoz. Ilyenről szándékosan szó sincs, minden erre irányuló esetleges látszat csupán a véletlen műve, és az előző pontban foglaltak érvényesek rá.

Hirdetés, reklám meghatározása

Hirdetésnek illetve reklámnak tekintünk minden olyan képi vagy szöveges tartalamat, mely egy személy vagy szervezet szolgáltatását, tevékenységét ellenszolgáltatás fejében népszerűsíti. Az ilyen tartalmak elhelyezésére és eltávolítására a kiadó kizárólagos jogot tart fent.

Felhasználási feltételek

Az olvasó az oldal bármely funkciójának használatával tudomásul veszi és elfogadja jelen feltételeket valamint magukénak tudják a közösségek általánosan elfogadott társadalmi normáit.

1. A tulajdonos kizárólagos jogot tart fent arra, hogy az oldallal kapcsolatos történéseket, eseményeket, adatokat nyilvánosságra hozza. Ezen adatokat egyéni vagy szervezeti kérésre nem szolgáltatja ki, harmadik fél számára kizárólag bírósági határozat ellenében adja át.

2. A tulajdonos komolyan veszi a forrásvédelmet.

3. A kiadó fenntartja a jogot, hogy bármely tulajdonába jutott és hitelesen igazolható információt megossza, amennyiben az tudomása szerint nem sért olyan jogszabályt vagy szerződést, mely alapján titoktartásra kötelezett és nyilvánosan nem gyűjthető.

4. A tulajdonos kizárólagos jogot tart fent arra, hogy a biztonsági intézkedések kijátszásával manipulatív módon elhelyezett tartalmat eltávolítsa és az eredeti állapotot visszaállítsa, az erről való tényszerű adatot közölje.

5. A felhasználó számítógépén szabványos adatfájlok (cookie-k) jönnek létre, ezt azonban nem az oldal vagy működése hozza létre, hanem a legtöbb böngésző működési taulajdonságának tudható be. Az olvasó tudomásul veszi, hogy ezeket saját beállításaival bármikor letilthatja, az az oldal használatának élményére nincs hatással.

6. Az oldalon elérhető és az onnan lekérhető tartalom (szövegrész, kép, video, hanganyag vagy egyéb médiatartalom) szerzői jog oltalma alatt áll, melyről a tulajdonos vagy a szerző sajátjaként vagy megállapodás keretében rendelkezik. Részben vagy egészben történő, bármilyen eszközzel való másolása vagy felhasználása kizárólag a kiadó előzetes írásbeli engedélyével, az abban foglalt feltételek maradéktalan betartásával lehetséges. A kiadó az oldal használatához kizárólag a megtekintés jogát biztosítja.

7. Valamennyi szövegrész, kép, video, hanganyag vagy egyéb médiatartalomm részbeni vagy teljes felhasználása előzetes írásbeli engedélyhez kötött.

8.Felhasználásnak minősül a nyilvánosságra hozatal, a sokszorosítás, a felvétel módosítása, így például a karikatúra készítése, a képmás és hangfelvétel szétválasztása, valamint a hangfelvétel tartalmának szóbeli ismertetése, anyagának részbeni vagy teljes közzététele. Felhasználásnak minősül a tartalom (szövegrész, kép, video, hanganyag vagy egyéb médiatartalom) más számára történő, eredeti környezetétől elválasztott részben vagy egészében való továbbítása is.

9.Szerződéses jogviszony (ideértve a partneri megállapodást is) mellett a tartalom (szövegrész, kép, video, hanganyag vagy egyéb médiatartalom) harmadik fél számára való átadást követően is a szerzői és szomszédos jogok érvényesülnek, így a harmadik fél a részére átadott tartalmat nem használhatja fel, ha nem született erről vele is szerződés (rögzített megállapodás, jóváhagyás).

10.Tartalmaink (szövegrész, kép, video, hanganyag vagy egyéb médiatartalom) felhasználásához közös jogkezelőtől nem igényelhető hozzájárulás, díjszabására vonatkozó megállapításai nem vonatkoztathatóak tartalmainkra.

11.A kiadó nem távolít el lapjai felületéről, adatbázisából tartalmat, a beágyazott tartalmakat bizonyítás céljaként megőrzi ugyan, de azok nyilvános rendelkezésre állásáról minden esetben annak kezelője dönt.

Kiemelt médiapartnerünk a Thermal Media.

A kiadó nevében kizárólag annak hatósági nyilvántartásban szereplő vezetője jár el.