Gyógyvíz és urán: ezt jegyezte rólunk a CIA

Helyi - szerző: HH

Több mint 12 millió oldal korábban titkos besorolású oldalt hozott nyilvánosságra az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA). A korábban nem, vagy csak alig hozzáférhető anyagban bizony Harkány neve is felbukkan.

 

A 800 ezer dokumentum egy része már 1990 óta nyilvános volt, azonban nagyon nehezen lehetett hozzájutni. A most közzétett készlet azonban könnyen böngészhető, így az UFO megfigyelések, különleges emberi képességek és pszichiátriai kísérletek valamint a legkülönbözőbb kutatások anyagai mellett rákereshetünk arra is, hogy az elmúlt évtizedekben miként jött szóba városunk.

 

A Harkány tárgyszóval jegyzett 9 dokumentum 1951 és 1983 között készült, és 2016-ban valamint 2017-ben lettek feloldva a titkosítás alól.

 

Az első bejegyzés a Hidrológiai Közlöny egyik adatlapja, mely Csajághy Gabor 294. és 296. oldal között található Harkányfürdő hévforrásainak iszapja című írását jegyzi 1956-ból. Az adatlap azt emeli ki, hogy Csajághy a Magyar Hidrológiai társaság ügyvezető alelnöke és a közlöny szerkesztőbizottsági tagja.

 

A dokumentumok között egy Pécs és Drávaszabolcs között épülő főútról is szó esik. Ez megjegyzi, hogy a 64-es sztráda 1953-ban készült el és nyugatról kerüli Szalántát és Túronyt, majd Terehegy és Harkány között tér vissza Drávaszabolcsnál a régi útra.

 

Több dokumentum szintén nyilvántartásba vételi adatlapot tartalmaz ismert orvosi és geológiai témájú cikkekről valamint könyvekről, de egy katonaszerző, Harkányi István nevének egyezése miatt is több találat van listázva – jellemzően a múlt század közepéről. Ezek mellett egy teljes román könyv is e tárgyszó alatt szerepel beszkennelve, ami a bolgár népi hadseregről szól.

 

A magyarországi szovjet csapatmozgásokról és műveletekről szóló dokumentumban annak kapcsán említik városunkat, hogy Székesfehérvárhoz hasonlóan szovjet gépesített gyalogság és egy páncélos parancsnokság állomásozik Pécs, Harkányfürdő és Siklós térségében.

 

Az 1958-as Uránium lelőhelyek a Mecsek hegységben című jelentésben már egy térképet is találunk Harkány és Siklós környékéről, mely szerint a mostani Siklósi úttól 200 méterre délre, hozzávetőlegesen egy kilométerre a fürdőtől – a mostani régi és új víkendtelep között – uránércet kerestek és a területet lelőhelyként tartják számon. A régióban egyébként háromezer hasonló pontot említ a jelentés.

A forrás feltehetően a negyvenes években Szársomlyón indított kutatássorozat egyik származékaként vette számításba a harkányi mintavételezési helyet, ugyanis a hegy több lelőhelyet is jegyez. A korabeli izotópos diagnosztikák, radiológiai vizsgálatok harkányi mintái is kedvező eredménnyel zárultak.