Jön az elektronikus rendelettár

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

Bárki számára elérhető, elektronikus rendelettár létrehozását kezdeményezte Harkány új jegyzője. Az önkormányzati rendeletek egyszerűsített elérhetőségét szorgalmazza az az intézkedés, melyet dr. Markovics Boglárka vezetett fel a legutóbbi testületi ülésen.

 

 

A jegyzői feladatát január óta ellátó, sellyei hivatal éléről érkezett dr. Markovics Boglárka rámutatott: az önkormányzati rendeleteknek csak a módosításai bírnak egyszerű hozzáféréssel. Az alap jogszabály – annak ellenére, hogy döntő többségük harkányi vonatkozású – nehezen hozzáférhető vagy csak személyes kérés után ismerhető meg. A jegyző asszony tájékoztatása szerint az összegyűjtött hatályos rendeletek nemsokára a kor szellemének megfelelően internetes hozzáféréssel bárki számára elérhetővé válnak.

 

A csendrendelet mindenkit érint – szombat a kerti gépeké

 

Harkányban a legtöbb talányt azon “csendrendelet” néven elhíresült, a mindenkori testület által többször módosított jogszabályt övezi, mely a városban tartott hangos rendezvények és tevékenységek időbeni korlátját írja le. Mint megtudtuk, a vonatkozó kérdésben két szabályzóról is szót kell ejteni.

 

A 2013-ban alkotott és legutóbb 2014-ben módosított rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szól és kimondja, hogy azt sértő magatartást követ el, aki az üdülőhely határán belül munkanapokon este 20 és reggel 7 óra között robbanómotoros kerti gépet üzemeltet. Ezen túl vasárnap és ünnepnapokon egész nap tilos ilyen gépet járatni, a szombatra azonban nem vonatkozik a szabály.

 

A rendelet értelmében szabálysértő magatartást tanúsít az is, aki lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben zajjal járó építési, bontási tevékenységet munkanapon 19 és 07 óra, szombaton 19 és 08 között, vagy vasárnap és munkaszüneti napon végez,

 

– aki lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben az ingatlanon zöldterület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet munkanapon 19 és 7 óra között, szombaton 19 és 8 óra között, vasárnap és munkaszüneti napon végez,

 

– a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvényt engedély nélkül tart vagy a zajkibocsátási engedélyt a helyszínen nem mutatja be,

 

– a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget,

 

– a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül zeneszolgáltatást végez,

 

– a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi.

 

Egy többször módosított, 2004-ben alkotott jogszabály egyértelműen szól a rendezvények időtartamáról: vendéglátó egységek, szórakozóhelyek, és egyéb létesítmények szabadtéri zene- és egyéb műsor szolgáltatása május 1. és október 1. közötti időszakban hétköznaponként és munkanap előtti pihenőnapon 23 óráig, pénteken, szombaton, és ünnepnapok előtti napokon 24 óráig engedélyezhető, kivéve a városi rendezvényeket.