Pályázati felhívás

Helyi - szerző: KE


Harkány Város Kulturális és Sport Központja bérleti üzemeltetésre meghirdeti a tulajdonában lévő Büfé üzemeltetését a Művelődési Házban

A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatban:

– A büfé üzemeltetésének tervéről

– vállalt nyitvatartási idő

– vállalt és/vagy átvett feladatok,

– forgalmazott termékek,

– bérleti díj megjelölése

Minimális elvárás:

A büfét Diákpresszóként kívánjuk értékesíteni, minimum elvárt követelmény, hogy délután 16 órától este 21 óráig a művelődési házat igénybevevők részére üdítőitalokkal, szendvicsekkel szolgálja ki. A nyitvatartási idő ennél több is lehet. Szeszes italok és dohánytermék kiszolgálása nem engedélyezett. A rendezvények, bálok, esküvők, koncertek külön megállapodás tárgyát képezik.

A pályázatokat május 21-ig várjuk a Kulturális és Sport Központ címére. 7815 Harkány Petőfi S u. 42.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá.

Tájékoztatást szóban és írásban a Sportcsarnok megbízott vezetőjétől illetve a 72/480-323 telefonszámon lehet kérni.