ÁSZ: csökkentek az integritási kockázatok a harkányi kórházban

Helyi - szerző: SzR

A legnagyobb állami cégek döntő részénél javult az integritás-tudatos szabályozási környezet alapvető feltételeinek és azok minőségi tartalmának a kialakítása. Ez szorosan összefügg a társaságok vezetőinek az elszámoltathatóság, az integritás, és az átláthatóság iránti elkötelezettségével. Az ÁSZ megállapítása rámutat, hogy az állami vállalatok tekintetében a közpénzügyi helyzet jelentősen javult.

 

Harkányi Thermal Rehabilitációs Centrum - HTRC

 

A szabályozások és nyilvántartások kialakításának célja nem önmagában a jogszabályi rendelkezések betartása, hanem csalásmentes gazdálkodás feltételeinek megteremtése, ezáltal az Alaptörvényben előírt átláthatóság és elszámoltathatóság, valamint a közélet tisztasága elvének érvényesítése.

 

Az Állami Számvevőszék 148 többségi állami tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásával, valamint a szervezeti elvekkel, értékekkel összefüggő integritás kontrollok kiépítettségét vizsgálta, soraikban a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum NKft-vel is.

 

A közvagyonnal való felelős gazdálkodás része, hogy védeni kell a vagyon állapotát és el kell számolni azzal az állam és a társadalom felé is. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet emellett generális vezetői felelősséget fogalmaz meg azzal, hogy a mindenkori vezető köteles a belső kontrollrendszert és ennek keretében a szervezeti integritás kontrollokat kialakítani és működtetni.

 

Az ÁSZ ellenőrzése hozzájárult ahhoz, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaságok a jogszabályi előírások szerint alakítsák ki gazdálkodásuk szabályozási kereteit. Az ellenőrzés a kockázatok feltárásával támogatást nyújtott ezen szervezetek számára az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megvalósításában.

 

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az üzemméret, a mérlegfőösszeg, a közfeladat-ellátásban való működés alapján nagyobb veszélyeztetettségnek kitett többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok közül az integritástudatos szabályozási környezet, a korrupciós kockázatokkal szembeni ellenálló képesség alapvető feltételeinek kialakítását 35 társaság már a 2020. évben biztosította. 20 gazdasági társaság a gazdálkodás alapvető szabályozási feltételeit 2020-ban még nem alakította ki, mert nem rendelkezett a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal, ennek következtében nem voltak biztosítottak a pénzügyi- és vagyongazdálkodás átláthatóságának alapvető feltételei.

 

Az ellenőrzött időszakot követően az integritás alapú és elszámoltatható közpénzfelhasználás elősegítése érdekében az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult az érintett szervezetek vezetői felé. Ezzel lehetőséget biztosított arra, hogy a cégvezetők a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére és a pozitív változások elindítására lépéseket tegyenek.