Átadták a megyei kitüntetéseket

Életmód - szerző: HH

A látszat ellenére 2020 mégsem a koronavírus, hanem az összefogás éve – mondta Őri László a Megyenap alkalmából. A Megyei Közgyűlés dísztermében tartott ünnepségen az elnök hozzátette, meggyőződése, hogy a magyarság jövője a nemzeti összefogáson nyugszik, és a szomszéd nemzetekkel való korrekt együttműködésen.

 

amatőr felvétel

 

Megyenapot 1996 óta tartanak annak emlékére, hogy 1694. október 10-én I. Lipót király új címerpecsét adományozott Baranya vármegyének. E napon nyújtják át a kitüntetéseket is a megye arra érdemes polgárainak.

 

Baranya Megye Díszpolgára cím posztumusz módon került oda ítélésre Szekó József, Mohács volt polgármester részére. 1998-tól 2019-ben bekövetkezett haláláig Mohács polgármestere, 2010-2014-ig országgyűlési képviselője volt. Több évtizedes politikusi és városvezetői tevékenysége során Mohács Baranya megye legdinamikusabban fejlődő településévé vált, agglomerációs vonzása a térségben egyre jelentősebb.

 

Pro Comitatu Baranya Díjat a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutató Csoport részére került oda ítélésre. A virológiai kutatások terén országos elismertségű és nemzetközileg is számontartott kutatócsoport társadalmilag kiemelkedően fontos tudományos tevékenységére az idei pandémia hívta fel a közfigyelmet. A pécsi kutatócsoport kísérletei, elemzései, szakmailag megalapozott következtetései hozzájárultak a hazai COVID-járvány első hullámának sikeres kivédéséhez, és a további hatékony prevencióhoz szükséges vakcina kifejlesztéséhez. A kutatócsoport fiatal tudósai kiemelkedő tudásukkal és elhivatottságukkal a megyében élők számára jövőt és biztonságot jelentenek.

 

Baranya Fejlődéséért Díjat a Bogád-Hús Termelő és Kereskedelmi Kft. részére adományozta a Közgyűlés. A vidék gazdasági megerősödését, a kis- és középvállalkozások életképességét bizonyítja a Bogád-Hús Termelő és Kereskedelmi Kft. sikeres működése, jelenléte a megye gazdasági szférájában.

 

Egészséges Baranyáért Díj egyéni kategóriában vehette át dr. Kanizsai István kórház igazgató. A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként az egészségügyi intézmény infrastrukturális, szervezeti fejlesztését, gazdasági működőképességét a legmagasabb szakmai színvonalon valósította meg. Mára a Siklósi Kórház a megye egyik korszerűen felszerelt, stabilan működő, modern és szakmailag kiváló gyógyító intézményévé vált.

 

Egészséges Baranyáért Díjat a PTE Klinikai Központjának COVID csapata részére került oda ítélésre. A szakmai együttműködés, a közösségi összefogás, és a személyi helytállás nagyszerű példáját valósította meg a PTE Klinikai Központ COVID-csapata. A pandémia elleni védekezés során hatékonyan és gyorsan reagáltak a klinikai egységek a vészhelyzetre, sikeresen koordinálták a szakmai követelményeknek megfelelő intézkedéseket és elismerést érdemlően vállalták az egyéni kockázatokat is.

 

Közrend-Közbiztonsági Díjban részesült Korontos Zoltán r. ezredes. kapitányságvezető. A megyeszékhely és az agglomerációs településein a közrend és közbiztonság megvédésével a Pécsi Városi Rendőrkapitányság vezetőjeként hozzájárul a megye egészét érintő rendfenntartásban. A város és Pécs vonzáskörében lévő településeken az élet és vagyonbiztonság megteremtése terén évtizedek óta hatékonyan fellép, a rendvédelmi testület tekintélyét erősíti, a közérdeket szolgálja.

 

Nemzetiségekért Díjat adományozott posztumusz módon a Közgyűlés Bogdán László Cserdi volt polgármestere részére. A cigányság társadalmi felzárkóztatása érdekében olyan komplex, gazdasági – társadalmi – kulturális szegmensű programot valósított meg Cserdiben, amely modell-értékű. A munka közösséget és egzisztenciát teremtő fontosságát, a társadalmi követelmények és kötelezettségek teljesítését a gyakorlatban, a mindennapok életviszonyai között valósította meg. Utat, megoldást mutatott a cigányság felemelkedéséhez egy hátrányos helyzetű településen, és ezzel követendő példát mutatott mások számára is.

 

Kulturális, Művészeti és Sajtó Díjat Kovács Ferenc festőművész részére került megítélésre. Művészetének ihletője a baranyai táj, a baranyai életérzés. Kiváló érzékkel mutatja meg az egyedi vonásokat, a jellegzetes karaktert, ami egyszerre személyes és közösségi. Az alkotás mellett a művészetszervező tevékenység számára misszió, amelyet a Siklósi Szalon Alapítvány kuratóriumi elnökeként évek óta önzetlenül, elhívatás-szerűen, közszolgálatként végez.

 

Koltai Péter Díj adományozására került sor Gocsál Mátyás, a 4. évfolyamos zeneiskolai tanuló részére. Fiatal kora ellenére az eddig nyújtott tanulmányi eredményei és a zenei versenyeken történő sikeres szereplései mutatják: a komoly és szorgalmas munkavégzés, a zenei pálya iránti elhivatottság erősítik kiemelkedő zenei tehetségét. Elkötelezettségét növeli a családi, az iskolai és más közösségekkel való harmonikus kapcsolata, és mesterei irányításával tovább bontakoztathatja tehetségét, építheti zenei életútját: alázattal, szorgalommal, kitartással.

 

Elnöki Kitüntető Díjban részesült Ábel János nyugalmazott nemzetiségi tanító. A német nemzetiség magyarként való megélése összetett feladat, amit tanítóként évtizedekig példamutatóan teljesített Ábel János tanító úr. Nemzedékről-nemzedékre adta tovább népe kultúráját, hagyományait, ugyanakkor érzékenységet fejlesztett ki tanítványaiban a bölcső, a magyar környezet védő, tápláló közege iránt. Közéleti szerepvállalása a két nemzetiség (német-magyar) közeledését, együttműködését szolgálta a nehéz történelmi évtizedekben is. Példamutató pedagógusi és nemzeti identitást védő munkássága mind a német, mind a magyar közösség számára elismerésre méltó.

 

 

 


A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.