Besúgó, fürdős fedősztorival

Helyi - szerző: HH

A harkányi fürdő IBUSZ kirendeltsége is szolgált fedőmunkahelyként a BM III/II-es ügyosztály munkatársának. Horváth Károly hadnagy 1980-ig írt jelentéseket a belső elhárítás ügynökeként. A szigoruantitkos.hu Baranya megyéből rajta kívül 19 másik ügynök adatát is tartalmazza.

 

A hódmezővásárhelyi Emlékpont múzeum történészei az állambiztonsági szaklevéltár adatai alapján tették közzé a volt belső elhárítás – a Kémelhárító Csoportfőnökség – tisztjeinek nevét, adatait. A gyűjtésben nem kapott helyet a hírszerzés (III/I.) és az elhárítás (III/III.) állománya. A belső reakció elleni ügyekben a III/II. kis mértékben ugyan, de szintén érintett volt.

 

Van kései besúgó, aki közalkalmazottként ma is Harkányban dolgozik: komoly haszna saját önigazolásán kívül nem volt polgári személyként végzett tevékenységének, de több eljárás indult miatta és többek háttéranyagához hozzájárult az amolyan önkéntes jelentéseivel.

 

Horváth Károly eredeti foglalkozása férfiszabó, képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus. Beosztási illetménye 1976-ban 2.800 forint volt, testvére a BM Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon, felesége az Állami Biztosító díjkönyvelőjeként dolgozott. Magatartásával sok gond volt, míg 1980-ban ki nem lépett a rendszerből.

 

Horváth Károly

 

SZT-szám: AC-24

Anyja neve: Hagyó Mária

Született: Lakócsa, 1945. 01. 10.

Házastárs: Betekintési engedéllyel férhető hozzá

Gyermekei: Betekintési engedéllyel férhető hozzá

Állami iskola: technikusi érettségi (1968)

Nyelvtudás: szerb-horvát (alapfok)

Fedőmunkahely: Harkány Fürdő, IBUSZ kirendeltségvezető

Lakcím: Pécs Sörház u. 4.

Szociális származás: értelmiségi

Rendfokozat: Alhadnagy (1976. 08. 01.),

Hadnagy (1979. 07. 01.)

Szolgálati hely, idő: Baranya M. RFK III/II. Oszt., op.beo. (1976. 08. 01.)

Baranya M. RFK III/II. Oszt., főop.beo., T-19 (1979. 01. 19.)

Elbocsájtva szolgálati viszonyáról való lemondás miatt (1980. 01. 01.)

 

Kivonat 1976.április 29-én kelt Önéletrajzából:

Négyen voltak testvérek. Szabó, képesítés megszerzése után bányász lett, majd az Állami Biztosító komlói fiókjában fiókvezető helyettes. Innen került Harkányba. MSZMP-tag.

 

Részlet az 1976. május 24-én kelt Felvételi javaslatából:

„A javasolt beosztás betöltésére való alkalmasságát támasztja alá az idegenforgalom területén szrzett jártassága, szakmai tudása, szerb-horvát nyelvtudása, ami Harkány területén elengedhetetlen. Nevezett az állambiztonsági munka iránt érdeklődést mutat.”

 

Részlet az 1980. január 15-én ban kelt Jellemzéséből:

„Eredményes operatív munkáját fegyelmezetlensége és magatartásbeli problémái negatívan befolyásolták. 1978-ban egy Svédországban élő magyar disszidenstől 14.000 ft-ért életbiztosítási kötvényt vásárolt, amiért „szigorú megrovás írásban” fenyítésben részesült. Az operatív megbeszélésekre többször pontatlanul érkezett, engedély nélkül utazott külföldre. Hiányosságait többszöri figyelmeztetés ellenére sem küszöbölte ki, vezetőivel szemben nem volt őszinte. […] 1980. január 10-én IBUSZ kirendeltségvezetői beosztásáról lemondott. […] Politikai oktatásban rendszertelenül vett részt. […] a pécsi IBUSZ Igazgatóságon adminisztratív munkakörbe került […] A harkányi IBUSZ kirendeltség vezetői beosztása […] osztályunk SZT-státusa [ezért] lemondásának elfogadását javasoljuk.”