Előfizetések, számhordozás, fogasztóvédelem – megújult szabályokra emlékeztet az NMHH

Belföldi hírek - szerző: HH

A megújult hírközlési szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amelyek célja többek között, hogy megerősítse a fogyasztók védelmét, megkönnyítse a szolgáltatóváltást, valamint biztosítsa a megfizethető és megfelelő szélessávú internet-hozzáférést minden felhasználónak, lakóhelytől vagy jövedelemtől függetlenül.

 

Az új uniós hírközlési kódex hazai részletszabályainak kidolgozásával alapjaiban újult meg a hírközlési szabályozás az előfizetői szerződés megkötésétől egészen annak megszűnéséig. Ehhez igazodva a szolgáltatóknak 2021. június végéig kellett az általános szerződési feltételeiket (ÁSZF) átalakítaniuk – emlékeztetnek.

 

A hatóság a folyamatban lévő ellenőrzéseiben elsősorban azt vizsgálja, hogy a szolgáltatók határidőre eleget tettek-e az ÁSZF-módosítási kötelezettségüknek, azok megfelelnek-e az új követelményeknek, valamint a szolgáltatók szerződéskötési folyamataikba beépítették-e a módosított rendelkezéseket.

 

A megújult szabályok közé tartozik például az, hogy egy mobiltelefon-, internet- vagy kábeltévé-szolgáltatás igénylésekor nem csupán az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek alapján kell dönteni, hanem egy előzetes tájékoztató anyagot és a szerződés kivonatát is megkapja a fogyasztó aláírás előtt. Ha a szolgáltató a jogszabályban leírt esetek szerint hibásan teljesít, az előfizető hátrányos következmény nélkül felmondhatja akár a határozott idejű szerződését is, de a szolgáltató visszakérheti az esetlegesen kapott készülékkedvezményt.

 

A számhordozás utólag is lehetséges, és ingyenes, vagyis ha az előfizető felmondja a szerződését, hívószáma megtartását a szerződés megszűnése utáni egy hónapban is kérheti.

 

Ha az előfizető szolgáltatáscsomagjában van legalább egy internet- vagy telefonszolgáltatás, úgy a csomag minden elemére alkalmazni kell a fogyasztók magasabb szintű védelmét szolgáló szabályokat. Ilyen magasabb szintű védelmet jelent például, hogy a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításakor a csomag minden elemére vonatkozik, hogy az előfizető hátrányos jogkövetkezmények nélkül 45 napon belül felmondhatja a szerződést.

 

 

 


A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.