Feszült a várakozás az újabb határidő leteltével

Helyi - szerző: KT

Lejárt az a határidő, amit a fürdő bérleményeinek egy éves bérleti jogára szóló pályázatok benyújtására szabtak, bírálat a napokban várható. Mint arról korábban beszámoltunk, az előző pályázati kiírás érvénytelenné lett nyilvánítva, nem kis visszhangot keltve Harkány utcáin.  

 

[pullquote]A bérleti szerződések kérdése a 30-ai képviselő-testületi ülés pontjai közé is felkerülhet.[/pullquote]A pályázat kiírásának lényege a fürdő területén lévő üzlethelyiségek és területek újra felosztása egyenlő piaci esélyekkel, igazságos konstrukciókkal. A jelenlegi bérlők a koncepció előtt fejet is hajtottak, hiszen vannak közöttük, akik bérleményüket még az előző, általuk is bírált önkormányzati rendszer óta tartották fent, szerezték meg. Elégedetlenségüket az váltotta ki, hogy pályázataikat beadva arról értesültek, hogy borítékaik a bírálat előtt, ellenőrizetlenül kibontásra kerültek. A vállalat által meg nem erősített és nem tagadott értesülések szerint szabálytalan borítékbontás történt, a fürdő azonban a kiírás pontatlanságára hivatkozva vonta vissza a pályázati kiírást.   

 

A bérleményekre vonatkozó újabb pályázatot még a múlt héten kiírták, az elmúlt évben jelenlévő bérlők pénteken petíciót nyújtottak be a fürdőnek, melyre választ máig sem kaptak. Felvetésük szerint üzleti érdekük sérült, amikor ajánlataikat megismerték a szabálytalan borítékbontás következtében, így nem egyenlő eséllyel indulnak más pályázókkal szemben, kérték, hogy ez idei évben változatlan konstrukcióval kössenek velük megállapodást.  

 

Az esetet jogi útra is terelő vállalkozók közösségének több tagja elmondta: tudomásuk szerint a fürdő kompetens vezetése megfelelően járt el az ügyben, de a vállalat nem illetékes munkatársa is tárgyalt a bérleti konstrukciókkal kapcsolatban legalább egy, rajtuk kívül álló pályázóval. Attól tartanak, korábbi ajánlataikat valóban nem kapják vissza bontatlanul, és Imri Sándor polgármester fogja meghatározni a pályázat elbírálásában résztvevőket, a bizottságot, ami könnyen újabb politikai bosszúhadjárathoz vezethet. Tartanak egy borítékbontást vizsgáló bizottság hiteltelen állításától is. A vállalkozók szerint egy nem megfelelően összeállított bontási bizottság munkája is ellenőrizhetetlenné válhat. Elmondták, hogy nem volt választásuk az újabb pályáztatással kapcsolatban, hiszen petíciójukra hiába nem érkezett válasz, a szűkös beadási határidőt elmulasztva elestek volna a bérleti lehetőségektől. Tartanak attól, hogy a frekventáltabb bérlemények ugyan csak kísérleti, egy éves időszakra vonatkozó bérleti lehetősége „kimutyizhatóvá” válik.


 

Kesjár János

 

Harkányi Gyógyfürdő Vezérigazgatója

 

 

Petíció

 

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

 

Alulírottak, mint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. -vel szerződni kívánó, a pályázatokat 2014. 01. 20-áig benyújtó vállalkozók, azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a jelenlegi pályázati eljárást saját hatáskörben visszavonni szíveskedjen!

 

Kérelmünket azon eljárási cselekményre alapozzuk, melynek során a pályázatokat tartalmazó borítékokat szabálytalanul, jogellenesen bontották fel, ami visszaélésre adhat okot.

 

Véleményünk szerint, a pályázati adatok megismerése a megismételt pályázati eljárás tisztaságát kérdőjelezi meg.

 

Az eljárás egyéb hiányosságainak, jogi következményeinek vizsgálata nélkül, a következőket kérjük: Érdekképviseletünk a kialakult helyzetben azt tartja elfogadhatónak, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a bérlőkkel az idei évre a tavalyi feltételekkel kössön új szerződéseket.

 

Kérelmünket és ajánlatunkat azért terjesztjük elő, mert egy esetleges jogi procedúra a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. működését is veszélyeztető szolgáltatás kiesést eredményezne.

 

Harkány, 2014. 01. 23.