Imri: megfordítottuk a Bédy-Baksai éra felelőtlen gazdálkodását

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

Március tizedikén időközi választást tartanak Harkányban, ahol tavaly decemberben a képviselőtestület az önfeloszlatásáról döntött. A városvezetői tisztségre ketten pályáznak: a jelenlegi polgármester Imri Sándor, és Baksai Endre Tamás, aki 2010-ig a pénzügyi bizottság elnöke volt. Elsőként Imri Sándornak tettük fel kérdéseinket, hogyan értékeli eddigi munkáját, illetve mit várhat tőle Harkány, ha nyer.

Március 10-én időközi választást tartanak Harkányban, miután decemberben a képviselőtestület feloszlatta magát, valamint bizalmatlansági indítvánnyal élt a polgármester ellen. Azóta a helyi Fidesz-csoportot is feloszlatták, majd újjászervezték, Tiffán Zsolt megyei Fidesz-elnök levélben nevezte viccnek a testület eddigi munkáját, és megismerhette a közvélemény a huszonhét képviselő-jelölt nevét is. (Az eddig történt eseményeket összefoglalva ebben a cikkben olvashatják.)

A két polgármester-jelölthöz, Imri Sándorhoz és Baksai Endre Tamáshoz egy-egy kérdéscsokorral fordultunk emailben, hogy megismerhesse a közvélemény, milyen tervekkel vágnak neki a választásnak, illetve hogyan értékelik az eddigi munkásságot. Kíváncsiak voltunk a harkányi fürdő helyzetére is, de a Horvátország uniós csatlakozásával nyíló határokon átívelő lehetőségekre is rákérdeztünk. Az alábbiakban a jelenlegi polgármester, Imri Sándor válaszait olvashatják.

Pécsi STOP: Hogyan értékeli a polgármesterségének időszakát? Célkitűzéseiből, ígéreteiből mi valósult meg, mi nem, és miért?

Imri Sándor: Több mint két évvel ezelőtt meglehetősen kemény fába vágtuk a fejszénket. Harkány városa úgy döntött, hogy leszámol az elmúlt 20 évvel, valami újat szeretne. A majdnem 70 százalékos szavazati arány arra mutatott, hogy mindenki rájött, változtatni kell.

A csődhelyzet nap, mint nap fenyegetett, több, mint 4 milliárd forint volt az adósságállomány, nagy erőfeszítésre volt szükség. Harkány az elmúlt 2 évben megmutatta, hogy képes megállítani és megfordítani a Bédy-Baksai éra felelőtlen, önsorsrontó gazdálkodását és mostanra szilárd alapokra építve megteremtődtek a gazdasági fellendülés és jólét alapjai.

Az elmúlt időszak intézkedéseinek segítségével pénzügyi stabilitást értünk el, és a szilárd alapokra építve megteremtődtek a gazdasági fellendülés és jólét alapjai.

A kialakult csődveszély kezelése, a mérhetetlen – több száz milliós – szállítói tartozás és rendezetlen követelés állomány ütemezett teljesítésére, az ingatlan vagyon felmérése óriási erőforrásokat igényelt az önkormányzattól az elmúlt 2011-es és 2012-es költségvetési évben. Az önkormányzat jelentős léptékű racionalizálással, tudatos vezetéssel és eredményes üzleti tárgyalásokkal, továbbá a finanszírozó bankok felé tett bizalomerősítő lépésekkel elkerülte a csőd kialakulását és jelentősen csökkentettük az előző évekből áthozott szállítói tartozásokat.

Harkány maximálisan igyekszik kihasználni a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket, és él a hazai és uniós támogatások nyújtotta fejlesztési esélyekkel. Az elmúlt időszakban 33 beadott pályázat több mint 2 milliárd forint támogatás ideérkezésével kecsegtetett. Közel 300 millió forint megnyert támogatásról már döntés született, de további 1,1 milliárd forint sorsa is kedvező irányba dőlhet el a közeljövőben.

A pályázatok kapcsán végzett eredményes munka hatására lehetőségünk volt/van:
– fejleszteni a turizmust, kerékpárutakat építeni, megszépíteni a várost,
– megújítani a harkányi óvodát és az iskolát, játszóteret és tankertet építeni,
– új sportolási lehetőségeket teremteni, egészségre nevelő programokat megvalósítani,
– népszerű és sikeres rendezvényeket felkarolni,
– épület- és megújuló energetikai fejlesztéseket megvalósítani,
– munkaprogramokat, munkahelyteremtést támogatni.

Én azt ígértem, hogy kivezetjük a válságból Harkányt, megpróbáljuk talpra állítani, ez megtörtént. Most arra fogok vállalkozni, hogy a válságból kilábalva, egy új Harkányt építsünk.

– Mik a legfontosabb célok, amiket meg akar valósítani megválasztása után?

– Minden erőmmel azon leszek, hogy megakadályozzam a visszarendeződésben érdekelt erők hatalomra jutását. Kérem a harkányi polgárok támogatását abban, hogy folytathassam megkezdett munkámat és közös erőfeszítéssel újjáépíthessük városunkat. Hiszem azt, hogy ez a térség virágzóvá válhat.

– Miért döntött úgy, hogy elindul a polgármesteri címért?

– Szeretném folytatni a megkezdett közös munkát. Hiszem, hogy Harkány akár Hajdúszoboszló vagy Hévíz mellett az ország és a térség olyan értéke lehet, amire mindannyian büszkék lehetünk.

– Mit gondol, miért lenne jó Harkánynak, ha ismét Ön lenne a polgármester?

– 30 éve dolgozom az önkormányzati szférában, tapasztalatom, többirányú végzettségem és az elmúlt 2 év irányváltása garancia lehet a további sikeres folytatásra.

– Mit gondol, miért oszlatta fel magát a képviselő testület?

– Az elmúlt 2 évben nem csak gazdasági helyreállítás történt, hanem morális területen is voltak feladataink. Gátat kellett szabnunk az egyéni érdekek település érdekeit lezüllesztő túlburjánzásának. Ennek következtében sokan már nem találták a kiskapukat.

– Mivel nem hirdetett csapatot, tud-e majd együttműködni a megválasztott képviselő-testülettel?

– Minden erőmmel azon leszek, hogy megakadályozzam a visszarendeződésben érdekelt erők hatalomra jutását. A fentiek érdekében mindenkivel együttműködök, aki Harkány érdekeit nem keveri össze önző és sumák célokkal, és kerülni fogom azok partnerségét, akik részt vettek a Bédy-Baksai időszak felelőtlen, adósságot adósságra halmozó, létbizonytalanságot teremtő ténykedésében.

– Mi lesz abban az esetben, ha Ön lesz a polgármester, de fideszes többségű lesz a testület?

– Nem a Fideszt győztük le 2010-ben sem, hanem Bédy Istvánt. Most is cél az, hogy megfelelő kapcsolatot építsünk ki a kormánypárttal, hiszen ez a település érdeke is.

– Ön nyilatkozataiban Bédy-Baksai érát emleget. Miért?

– A polgármester és a pénzügyi bizottsági elnökének felelőssége megkérdőjelezhetetlen a település gazdálkodását illetően. A 2010 előtti időszak felelőtlen, önsorsrontó gazdálkodásának köszönhetően keletkezett az a súlyos adóssághalmaz, amely a települést pénzügyileg gúzsba kötötte.

– Mi lesz a sorsa a harkányi fürdőnek?

– Fejlődésre van ítélve, mert már 100 éve dacol a rossz értelembe vett “biznisszel”. Minél előbb befektetőket szeretnénk találni a fürdő tulajdonrészének a kisebbségi értékesítésére. A többségi tulajdon maradjon meg az önkormányzatnál. Tehát tartsuk meg a fürdő többségi tulajdonát, amíg nem kényszerít ránk valami külső erő másfajta akaratot.

– Milyen módon hozná helyzetbe Harkányt idegenforgalmi szempontból?

– A település gazdálkodásának stabilizálása mellett már tettünk lépéseket új piaci szegmensek felé. Keleti és nyugati kapcsolatok is alakulnak, hogy helyzetbe hozzák a helyi idegenforgalmat.

– Horvátország uniós csatlakozásával milyen határokon átnyúló távlati tervek nyílhatnak meg Harkány előtt, és mik lennének ezek?

– Már létező kapcsolódások vannak az üdülőhelyek között, hiszen a két terület kiegészíti, kiegészítheti egymást, ahogy ezt már több egyeztetésen és konferencián is tapasztalhattuk.

– Mit szól ahhoz, hogy a kormány a várossal csak március 10. után tárgyalna az adósságátvállalás mértékéről, holott ezt február 28-ig meg kellene tenni. Ön szerint mi lehet az oka a késlekedésnek?

– A hozzánk eljutott hivatalos források alapján ez a mai napig február 28-a. Hogy ki milyen politikai szándékot olvas ki az ezzel ellentétes hírek kommunikációja mögött, azt a választókra bízom. Én azon dolgozom, hogy az adósságunkat 100 százalékát elengedjék. Itt a kormányzópárt, az ország és a település érdeke egybeesik. Annyit már elértünk, hogy Harkány egyedi elbírálás alá fog esni, és az elmúlt két év munkája alapján rászolgáltunk az adósságrendezésre.

– Mi az, amiben Harkány még fejlesztésre vár?

– Mindenben. A település gazdálkodásának és adósságának rendezése után most jön el az idő, hogy város- és fürdőfejlesztési koncepciót alkossunk. A hosszú távú fejlesztési elképzeléseink segítségével Harkány elfoglalhatja helyét a legnagyobb fürdővárosok sorában, Hévíz és Hajdúszoboszló mellett.

(Pécsi STOP, 2013. 02. 21)