Ismét vádat emeltek a pécsváradi polgármester ellen

Baranya - szerző: HH

A Pécsi Járási Ügyészség gazdasági csalás bűntette miatt emelt vádat a pécsváradi polgármester ellen, aki az önkormányzat által elnyert pályázati összegből fiktív számlákkal saját magának szerzett meg egy részt.  

 

A vádirati tényállás szerint a polgármester 2015. évben két pályázatot nyújtott be az illetékes minisztériumhoz részben uszodaenergetikai fejlesztés, részben pedig épületenergetikai fejlesztés támogatása érdekében.

 

A pályázatok alapján Pécsvárad Önkormányzata 152 illetve 150 millió forint pályázati támogatásban részesült. A polgármester azonban még a támogatási összeg átutalását megelőzően elhatározta, hogy a Pécsvárad Önkormányzatának rendelkezésére bocsátott támogatási összeg egy részét saját maga részére szerzi meg gazdasági tevékenységet színlelve.

 

A polgármester 2015. augusztusában, illetve októberében kivitelezési szerződést kötött egy gazdasági társasággal, mely szerződést megelőzően azonban megállapodott a gazdasági társaság két vezetőjével, hogy azok a kivitelezési szerződés teljesítése során színleg bevonják a polgármester és felesége érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságot. Ezen utóbbi cég bevonásának kizárólagos célja az volt, hogy a polgármesternek fizetendő pénzösszegek jogszerű voltát látszólagosan leigazolják.

 

A megállapodásnak megfelelően az önkormányzattal szerződő cég további alvállalkozói szerződést kötött a polgármester és felesége érdekeltségébe tartozó társasággal, akik a későbbiekben egy valótlan teljesítés igazolást is kiállítottak.

 

A polgármester cége teljesítés nélkül 16 illetve 12 millió forintot kapott az alvállalkozótól, aki ezt követően mindezen összegeket továbbszámlázta Pécsvárad Önkormányzata felé.

 

A Pécsi Járási Ügyészség a vádlottakat – a polgármestert, feleségét és az alvállalkozó cég két vezetőjét – jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével vádolja. A bűncselekmény büntetési tétele  2-8 évig terjedő szabadságvesztés.