Elfogadták a város költségvetését

Helyi - szerző: HH

Legutóbbi testületi ülésén elfogadta a város képviselő-testülete Harkány idei költségvetését, mely több mint 2,4 milliárd forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számol.

 

Az elmúlt évi, energiaválság nyomán tervezett költségvetés után amellett, hogy a tervezettnél jobban alakultak az adóbevételek, az idei év számításában az energiaárak csökkenése és a megújuló energiából származó megtakarítás is érezteti hatását – mutatott rá Baksai Endre Tamás.

 

Az önkormányzat összevont költségvetésének tervezett bevételi főösszege 2,458 milliárd forint, melyben a működési célú állami támogatások előirányzata 644, az általános támogatás – ide értve a közvilágítás 73,5 milliós és a zöldterület-gazdálkodás 11 milliós sorát – 240 millió forint. A köznevelési feladatokra 212 millió forint van tervezve, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására pedig 179 millió. Harkány 2024-ben 493 millió forint közhatalmi bevétellel számol, melyben az építményadó 150, iparűzési adó 200, idegenforgalmi adó pedig 100 milliós részt tesz ki. A működési bevételek előirányzott összege 220 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 143 millióra van előirányozva.

 

A kiadások oldalán a dologi és fenntartási kiadások 459, az egyéb működési kiadások 672 millió forint, illetve közel 603 milliós felhalmozási kiadással tervez a város, ami magába foglalja a beruházásokat (401 millió) és felújításokat (201 millió). A finanszírozási kiadások előirányzata 334 millió forint.

 

Részletesen áttekintve a költségvetési számokat és összehasonlítva az elmúlt évek költségvetésével látható, hogy az az múlt évinél mindenképpen jobb helyzetben van, főleg, ha az energiadíjakat tekintjük, ahol 66 százalékos kiadáscsökkenés várható – értékelte Görföl Róbert. A gazdasági bizottsági tag a napelemes rendszerekre utalva rámutatott: ez egyrészt köszönhető a csökkenő gáz- és villamosenergiaáraknak, de az önkormányzat is mindent megtett beruházási oldalon, amivel a kiadások csökkenthetőek voltak.

 

Örömteli látni, hogy a múlt évi befolyt adóösszegek alapján tervezett költségvetésben a forgalmi típusú adóbevételek további növekedésével lehet számolni, remélem, hogy a turizmus területén a fürdő attrakcióbővítésének és a két fesztiválnak köszönhetően az idegenforgalmi adóbevételek az idei 98 milliónál is nagyobb összeget tehetnek ki – fogalmazott a közgazdász.

 

A normatívák alapján járó állami támogatások valamelyest nőttek, de még mindig számtalan terület van, ahol a városnak a közhatalmi bevételekből kell súlyos tízmilliókkal kipótolni a normatívát, ez talán a legplasztikusabban a szociális étkezés 30 milliót meghaladó mínuszánál és a városgazdálkodási feladatok 100 milliós mínuszánál látható leginkább.

 

Idén a Városgazdálkozási Zrt-nek ismét a korábbi normális évekhez hasonlóan 200 millió feletti összeg kerülhetett betervezésre és a civil szervezetek és sporttámogatására ismét a megszokott módon hozzá tud járulni a város; a költségvetés helyzete miatt a Harkány SE például minden eddiginél nagyobb támogatásban részesülhet idén és a felújítások és beruházások soron önként vállalt feladatokra is 130 milliót lehetet tervezni – tette hozzá a közgazdász.

 

A szociális támogatások tekintetében az iskolakezdési támogatással kapcsolatban tett javaslata alapján érdemes lenne a rendeletet felülvizsgálatáról dönteni, hogy csak kifejezetten szociális rászorultsági alapon ossza ki az önkormányzat az erre a sorra betervezett 4,5 millió forintot, mert így gyermekenként egy jobban látható összeg kerülhetne kifizetésre, amivel ténylegesen ott tudnánk segíteni, ahol a legnagyobb szükség van rá.