Még egy hétig lehet igényelni a szociális tűzifát

Helyi - szerző: HH

Harkány képviselő-testülete az idei tél során harmadszorra hirdette meg a térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatását. A kérelmek benyújtásának határidejét ezúttal február 21-ig tolták ki.

 

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához lehet benyújtani, a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére rendszeresített formanyomtatványon, jövedelem- és vagyonnyilatkozat csatolásával. Ezeket a dokumentumokat a hivatalban is el lehet kérni.

 

A juttatásban a Harkányban bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élők részesülhetnek. A juttatás háztartásonként egy személy részére nyújtható. Harkányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartásban vehető figyelembe, ahol életvitelszerűen él.

 

A kérelmeket- a benyújtási határidő lejártát követően – a Szociális Bizottság bírálja el és dönt az önkormányzat rendelkezésére álló keret kiutalásáról. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.