Még két hétig lehet kérni a szociális tűzifát

Helyi - szerző: HH

Harkány Város Önkormányzata második körben is meghirdette a szociális célú tűzifa juttatását az első fordulóban benyújtott kérelmek elbírálását követően a még rendelkezésre készlet erejéig.

 

A második fordulóban a kérelmek benyújtásának határideje 2022. november 30. napja. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani, a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére rendszeresített formanyomtatványon, a szükséges mellékletek – jövedelem- és vagyonnyilatkozat – csatolásával.

 

A juttatásban a Harkányban bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élők részesülhetnek. A juttatás háztartásonként egy személy részére nyújtható. Harkányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartásban vehető figyelembe, ahol életvitelszerűen él.

 

A kérelmeket- a benyújtási határidő lejártát követően- a Szociális Bizottság bírálja el és dönt az önkormányzat rendelkezésére álló keret kiutalásáról. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

 

A város lakosságszáma a korábbi években átlépte az ötezer főt, így a Belügyminisztérium tűzifaprogramján már nem vehet részt az önkormányzat, így idén is saját erőből biztosít tűzifát a leginkább rászorulók számára.