Megerősítette a parlament az energiahivatalt

Belföldi hírek - szerző: GR

(fotó: MTI / Illyés Tibor)

Átalakította és rendeletalkotási joggal ruházta fel az energiahivatalt csütörtöki ülésén az Országgyűlés. A kormányoldal ennek szükségességét a rezsicsökkentés megvédésével indokolta, a változtatással ugyanis a bíróságon nem lehet majd megtámadni az energiahivatal rezsicsökkentést érintő döntéseit, az új hivatal rendeleteivel szemben már csak az Alkotmánybíróságon indítható jogorvoslat.

A képviselők 261 igen, 8 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter múlt pénteken beterjesztett indítványának minősített többséget igénylő részét. A törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. A szavazatot leadott tíz MSZP-s képviselő, valamint a Jobbik politikusai a kormánypártiakkal együtt támogatták az előterjesztést, nyolc független képviselő voksolt nemmel, az egy tartózkodó szavazatot a jobbikos Nyikos László adta le.

A jogszabály alapján a jelenleg kormányhivatalként működő Magyar Energia Hivatal (MEH) átalakításával – önálló szabályozó szervként, a MEH általános jogutódjaként – létrejön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, amely az állam villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának előkészítésével kapcsolatos feladatait látja el, és amely csak jogszabálynak van alárendelve.

Így a hivatalnak feladatot csak törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabály írhat elő, felügyeleti jogkörben a hivatal döntését megváltoztatni, megsemmisíteni, valamint a hivatalt eljárás lefolytatására kötelezni nem lehet, és kizárólag az Országgyűlésnek tartozik beszámolással.

Elnökét – akit rendeletalkotási jog és miniszteri fizetés illet meg – a kormányfő hét évre nevezi ki, és egy alkalommal ismét kinevezhető. A legfeljebb öt elnökhelyettest ugyancsak hét évre a hivatal elnöke nevezi ki. Az elnöki és helyettesi tisztségre nem kell pályázatot kiírni. A kinevezési kritériumok között említik a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglalt követelményeken túl a felsőfokú iskolai végzettséget és minimum hároméves gyakorlatot a hivatal tevékenységi területeinek legalább egyikében, vagy minimum hároméves államigazgatási vezetői gyakorlatot.

Az összeférhetetlenségi szabályok között szerepel, hogy a hivatal elnöke és elnökhelyettese jogviszonyának megszűnése után egy éven át nem dolgozhat olyan gazdasági társaságnak, illetve nem lehet gazdasági kapcsolatban olyan céggel, amelyet érintett a hivatal döntése a megbízatás megszűnését megelőző három évben.

A MEH elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása a törvény hatálybalépésének napján megszűnik. Felmentési idejükre és végkielégítésükre vonatkozóan a most elfogadott törvényben foglaltakat kell alkalmazni, kivéve ha a megbízatásuk megszűnésétől számított harminc napon belül kinevezik őket az új hivatal elnökévé vagy elnökhelyettesévé.

Az energiahivatal átalakítása azután került napirendre, hogy – mint arról a Napi Gazdaság beszámolt – első fokon a gázszolgáltatóknak adott igazat a Fővárosi Törvényszék a MEH rendszerhasználati díjakat meghatározó rendeletével szemben indított bírósági felülvizsgálat során.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben botrányosnak nevezte a bírósági döntést, és jelezte, a kormány újabb javaslattal áll elő, amelynek nyomán a rezsicsökkentés a korábbinál is nagyobb mértékű lehet.

A csütörtöki rendkívüli parlamenti ülést kezdeményező Fidesz-frakció vezetője, Rogán Antal korábban azt mondta: az energiahivatal megerősítésével a hivatal a jövőben a saját maga által alkotott rendeletekkel is meg tudja védeni arezsicsökkentés érdekében hozott határozatait, rendeletei nem támadhatók meg bíróságon. Jelezte ugyanakkor, hogy jogorvoslatnak természetesen ezekkel szemben is van helye, az Alkotmánybíróságon támadhatók meg a rendeletek, de az energiahivatal jogkörének bővítésével jóval erősebb védelmet kap a rezsicsökkentés.

A gáz, az áram és a távhő ára tíz százalékkal csökkent január 1-jétől a kabinet döntése értelmében. Tervek szerint a rezsicsökkentés az év közepén folytatódik a víz-, a csatorna- és a szemétszállítási díjakkal.

Rogán: a parlament megvédte a rezsicsökkentést

(fotó: MTI / Máthé Zoltán)

Az energiahivatal megerősítésével az Országgyűlés megvédte a rezsicsökkentést – mondta Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője sajtótájékoztatón, miután a Ház csütörtöki rendkívüli ülésén úgy döntött, átalakítja és rendeletalkotási joggal ruházza fel az energiahivatalt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal létrehozása lehetőséget ad arra, hogy a kormány megvédhesse az eddigi rezsicsökkentést, és hogy a jövőben újabb ilyen intézkedéseket hozzon – hangsúlyozta a politikus, megjegyezve: az új szabályozó hatóság folyamatosan képes lesz ellenőrizni az érintett szolgáltatók működését, az árak alakulását.

A frakcióvezető a rezsicsökkentés következő lépései között említette a víz, a szennyvízelvezetés és a szemétszállítás árának mérséklését, de megvizsgálják a gáz- és az áramdíjak további csökkentésének lehetőségét is.

A parlament eheti döntései – vagyis, hogy az energiaszolgáltatóknak megtiltották a különadók áthárítását, valamint a most elfogadott energiahivatal-átalakítás – alkalmasak arra, hogy megvédjék a rezsicsökkentést a meghozott bírósági ítéletekkel szemben – jelentette ki Rogán Antal, utalva arra – mint arról a Napi Gazdaság beszámolt -, hogy első fokon a gázszolgáltatóknak adott igazat a Fővárosi Törvényszék a Magyar Energia Hivatal rendszerhasználati díjakat meghatározó rendeletével szemben indított bírósági felülvizsgálat során.

A kormánypárti politikus hozzátette ugyanakkor, a rezsicsökkentést újabb támadások érhetik, és ha ez így lesz, vagyis ismét olyan bírósági ítélet születik, amely veszélyezteti a rezsicsökkentést, a Fidesz-KDNP bármikor kész arra, hogy gyorsított törvényalkotással védelmet biztosítson a közüzemi díjak mérséklésének.

Rogán Antal végül elmondta, az árak, nem pedig az áfa csökkentését tartja célravezetőnek, mert az áfa mérséklése a családoknak semmit nem jelent, az a szolgáltatók profitját növeli. „Aki áfacsökkentésről beszél, az a cégek érdekeit képviseli, és nem a családokét” – fogalmazott.

A Tigáz elállt az energiahivatal elleni pertől

Elállt a Magyar Energia Hivatal (MEH) ellen a rezsicsökkentéssel összefüggésben indított pertől a Tigáz DSO Földgázelosztó Kft. a csütörtöki tárgyaláson a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A tárgyaláson mindkét fél lemondott fellebbezési jogáról, így az elsőfokú döntés nyomban jogerőre is emelkedett.

A tárgyaláson elhangzott, hogy csütörtökön életbe lépett és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazható az a kedden kivételes sürgős eljárásban megszavazott törvény, amely szerint a gáz- és áramszolgáltatók nem háríthatják át a különadókból fakadó többletköltségeiket a fogyasztókra.

A törvény megtiltja, hogy az energiaszolgáltatók áraikba beszámítsák a rájuk kivetett tranzakciós díjat, külön jövedelemadót, illetve a közművezetékek után fizetendő adót. Ha a MEH rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozatát bírósági felülvizsgálat eredményeként hatályon kívül kell helyezni, ez csak a hivatal új határozatának jogerőre emelkedése után lehetséges.

A felek jogi képviselői a párperces csütörtöki tárgyalást követően nem kívántak nyilatkozni a sajtó jelen lévő képviselőinek.

Az energiaszolgáltatók több pert is indítottak az energiahivatal rendszerhasználati díjakat megállapító határozatai ellen. A bíróság a napokban kötelezte új eljárásra több gázszolgáltató által indított perben az energiahivatalt. Több áramszolgáltató által indított hasonló perben hétfőre tűzték ki a tárgyalást.

A Fővárosi Törvényszék az energiaszolgáltatók és a hivatal közti jogviták kapcsán korábban azt a tájékoztatást adta az MTI érdeklődésére, hogy a gáziparra vonatkozóan az utóbbi hetekben már több döntés is született, a tartalmilag lényegében azonos ítéletekben a bíróság a MEH határozatát hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte.

Az ítéletek indokolása szerint a megtámadott határozatok jogszabálysértőek. A hivatal megsértette a gázszolgáltatók iratbetekintési és nyilatkozattételi jogait azzal, hogy az eljárás megindításától számított egy nap alatt meghozta határozatát. A bíróság szerint egy nap alatt a gázszolgáltatók nem tudtak ténylegesen élni nyilatkozattételi lehetőségükkel, ezért a MEH eljárása formailag megfelel ugyan az eljárási szabályoknak, de tartalmilag nem fér össze a szakszerű, ügyféllel együttműködő és az eljárási jogokat elősegítő közigazgatás eszméjével és sérti a valósághű tényállás alapelvét – közölte a törvényszék. 

A bírósági döntések szerint a rendszerhasználati díjak megállapítása során a MEH-nek az összes, az adott ügyre vonatkozó jogszabályi rendelkezést betartva és a működést érintő lényeges adatok figyelembe vételével kell eljárnia.

Egy másik perben hat áramszolgáltató támadja a MEH idei évben alkalmazandó, rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló határozatát. A cégek eljárásjogi jogsértésre, valamint arra hivatkoznak, hogy a MEH az idei rendszerhasználati díjak megállapítása során nem, vagy nem megfelelően ismerte el a szolgáltatók költségeit, így például az új adókat, az egyes működési költségeket, a tőkeköltség hozamtényezőket, a transzferárat.

Ennek a pernek az első tárgyalása február 22-én volt, amelyet többek között azért kellett elhalasztani, mert a MEH néhány nappal a tárgyalás előtt határozatát saját hatáskörben módosította – közölte a törvényszék. Ennek a pernek a következő tárgyalását március 18-ára tűzte ki a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Megkezdi az aláírásgyűjtést a Fidesz a rezsicsökkentés megvédéséért

(fotó: MTI / Máthé Zoltán)

A hétvégén megkezdi aláírás-gyűjtési akcióját a Fidesz a rezsicsökkentés megvédése érdekében – közölte a párt ügyvezető alelnöke budapesti sajtótájékoztatóján. Kósa Lajos elmondta: az aláírás-gyűjtési ívek nyilvántartásba vételi kérelmét még csütörtökön eljuttatják Péterfalvi Attilának, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének. Megjegyezte, az aláírók biztosak lehetnek abban, hogy a Fidesz a törvényeknek megfelelően kezeli majd az adatokat. Arra a kérdésre, hogy mennyi aláírást terveznek összegyűjteni, azt válaszolta, minél többet, de másfél-kétmilliót már nagy sikernek tartana.

Az aláírásgyűjtő íveken – amelyekkel a Fidesz tagjai és szimpatizánsai járják majd az országot – az olvasható: „Követeljük, hogy a magyar parlament minden külföldi és belföldi nyomás ellenére tartson ki a rezsicsökkentés mellett!”

A Fidesz eltökélt, és végrehajtja a rezsicsökkentést – jelentette ki Kósa Lajos.

A kormánypárt alelnöke a tájékoztatón részsikernek nevezte, hogy elállt a Magyar Energia Hivatal ellen a rezsicsökkentés ügyében indított pertől a Tigáz.

„Van olyan szolgáltató, amelyik belátta, hogy az a küzdelem, amit folytat a bíróságon, csak pirruszi győzelem lehet” – fogalmazott a politikus, szavai indoklásaként pedig emlékeztetett: a parlament csütörtöki döntésével átalakította és rendeletalkotási joggal ruházta fel az energiahivatalt.

Jelezte azt is, hogy a víz-, a csatorna-, a szemétszállítási és a kéményseprési díjak, valamint a PB-gáz-palackok árának nyári csökkentésére vonatkozó konkrét javaslatukat áprilisban teszik meg.

A Fidesz hétfőn jelentette be aláírás-gyűjtési akcióját, miután – mint arról a Napi Gazdaság beszámolt – első fokon a gázszolgáltatóknak adott igazat a Fővárosi Törvényszék a Magyar Energia Hivatal rendszerhasználati díjakat meghatározó rendeletével szemben indított bírósági felülvizsgálat során.

(forrás: MTI)


A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.