Képviselő-testületi ülés

Helyi - szerző: CSD

Harkány Város Önkormányzata 2011. október 6-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel Képviselő-testületi ülést tart.

Az ülés helye: Régi házasságkötő terem, Harkány, Kossuth L. u. 2.

Napirendi pontok:


1.)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester


2.)

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly jegyző


3.)

Bizottsági tagok megválasztása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester


4.)

Számvevői jelentéssel (Számvevőszék) kapcsolatos intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


5.)

Állattartásról szóló 15/2009. (XII.30.) sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


6.)

A helyi adókról szóló 14/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


7.)

Felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó,
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 2.) sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


8.)

Harkányi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


9.)

Harkány Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


10.)

Tájékoztatás a 0173/2. hrsz-ú külterületi ingatlannal kapcsolatban
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


11.)

Harkány, Bercsényi u. 200/14. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
vásárlási/csere kérelem megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


12.)

Harkány, Munkácsy M. u. 2/A. számú, 3. hrsz. alatti ingatlan
közös tulajdonának megszüntetése iránti kérelem megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


13.)

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


14.)

DDC Zöld Megoldás pályázat megtárgyalása
Előterjesztő: Barkó Béla képviselő


15.)

Helyi adottságokra épülő, akár turisztikai jelentőségű fesztiválok,
rendezvények rendezésének támogatására kiírt pályázat megtárgyalása

Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester


16.)

NEFELA Egyesület tulajdonviszonya megváltozásának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


17.)

Futó László Pál Múzeummal korábban megkötött
ajándékozási szerződés felbontásának megtárgyalása

Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester


18.)

2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző

19.)

Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kecskeméthy Balázs mezőőr
Harkány, 2011. október 3.

Tisztelettel:
Dr. Imri Sándor
polgármester

Meghívottak :

  • A Képviselő-testület tagjai, valamint
  • Dr. Bíró Károly Jegyző
  • Dr. Bognár Bernadett Igazgatási Osztályvezető
  • Urmankovics Ágota Pénzügyi Osztályvezető
  • Fischer Erzsébet Műszaki Osztályvezető
  • Greges Zsuzsa a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke
  • Mihajlovics János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
  • Hasenauerné Staub Erika a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Forrás: harkany.hu