Milliókért játszunk a tűzzel

Helyi - szerző: KT

Az általános tűzvédelmi szabályok megsértése, valamint a szándékosan adott megtévesztő jelzések  súlyos következményekkel járnak. Egy-egy rosszul sikerült avarégetés vagy tréfának szánt bejelentés bizony milliós bírságba is torkollhat – tájékoztatta lapunkat a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az elmúlt időszakban több esetben riasztották Siklós és a megye tűzoltó egységeit olyan tűzesetekhez, ahol kertben hulladékot égettek és az általános tűzvédelmi szabályok be nem tartása, az időjárási viszonyok (pl: szél) figyelmen kívül hagyása miatt a tűz átterjedt a szomszédos ingatlanra, vagy mezőgazdasági területre ezzel jelentős anyagi kárt okozva.

Általános tűzvédelmi szabály, hogy szabadban tüzet gyújtani csak úgy lehet, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, a tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet; Veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani. Szabadban a tűzgyújtás helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet idéz elő a tűzvédelmi hatóság 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki az elkövetővel szemben. Ha az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, akkor a bírság összege 200.000 – 3.000.000 forint között is lehet.

A beérkező tűzjelzések közül 2012. évben eddig 9 alkalommal bizonyosodott be, hogy a telefonáló részéről szándékosan megtévesztő jelzés volt. Ezekben az esetekben a tűzoltók helyszínre történő vonulása egyrészt felesleges költségeket eredményez, másrészt késleltetheti a ténylegesen bekövetkezett tűzesethez való kiérkezést, ami akár tragédiához is vezethet.

Hasonlóan felelőtlen magatartás, amikor egyes polgárok szórakozásból telefonálnak az igazgatóság műveletirányító ügyeletére. Ezekben az esetekben a telefonálók soha nem szólnak bele a telefonba, viszont hívásaikat többször megismétlik akadályoztatva az ügyeletesek napi munkáját.

Vélhetően a betelefonálók nem is sejtik, hogy valamennyi szándékosan megtévesztő jelzés, vagy „néma” telefonhívást követően az igazgatóság rendőrségi feljelentést tesz. A megyei főügyeleten valamennyi hívószám – még a telefonfülkéhez tartozó is – rögzítésre kerül, amely segíti az ilyen felelőtlen, meggondolatlan emberek felderítését, felelősségre vonását.

Mindannyiunk érdeke, hogy a katasztrófavédelem gyorsan, és hatékonyan tudja az élet – és vagyonbiztonság érdekében a feladatait ellátni.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja minden állampolgár figyelmét a jogkövető magatartásra és megelőző gondolkodásmódra, hogy az emberi tragédiák, károkozások és felelősségre vonások megelőzhetőek, elkerülhetőek legyenek.