Nemzetközi hadgyakorlatot tartanak

Belföldi hírek - szerző: KT

Szeptember 30-án Acitve Guardian 2013 elnevezéssel országos honvédelmi gyakorlat kezdődött, amely október 18-ig tart. A számítógépes szimulációs rendszerrel támogatott műveletvezetési gyakorlaton magyar, amerikai és szerb katonai alakulatok is részt vesznek – tájékoztatott dr. Hargitai János kormánymegbízott, a Baranya Megyei Védelmi Bizottság elnöke.

 

A gyakorlathoz modulként kapcsolódik a Védelmi Igazgatás 2013 elnevezésű gyakorlat, melynek keretében a különleges jogrend honvédelmi feladatai kerülnek gyakoroltatásra a védelmi igazgatás központi, megyei és járási szintjein. A gyakorlaton fiktív helyzet alapján, a megelőző védelmi helyzet, majd a rendkívüli állapot kihirdetését követően, a megyei védelmi bizottság, a helyi védelmi bizottságok, valamint a védelmi igazgatásban közreműködő szervek kidolgozzák intézkedéseiket a közigazgatási szervek különleges jogrendi működésére.

 

Az országos, komplex szakterületeket és szervezeteket érintő gyakorlat baranyai vonatkozásainak előkészítésére a Baranya Megyei Védelmi Bizottság elnökeként rendkívüli és összevont megyei védelmi bizottsági ülést hívott dr. Hargitai János össze, amelyen meghatározásra kerültek a megyei védelmi bizottság teendői, a helyi védelmi bizottságok, valamint a polgármesterek feladatai.

 

Mivel a  védelmi bizottságok rendszere a közelmúltban átalakult, ezért a résztvevők a  változásoknak a gyakorlatban történő átültetésére, vezetési szintek és a különböző szervezetek közötti együttműködésre és az információ áramlásra is nagy hangsúlyt fektetnek a feladatok megvalósítása során. A gyakorlatba a lakosság nem kerül bevonásra.