Racionalizálja a távhőszolgáltatást a fürdő

Helyi - szerző: HH

A napokban kapják kézhez a harkányi fürdőtől távhőt igénybe vevők a szolgáltatás harminc napra való felmondását. A kivétel nélkül minden felet érintő intézkedés egy racionalizálási folyamat első lépése, melyben a fürdő a hőmennyiségek felhasználását és elosztását gondolja újra.

 

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a kutakból nyert forró vizeket visszahűti, mely során hőenergia keletkezik. Ezt az energiát egyrészt maga is hasznosította, másrészt a fel nem használt mennyiséget értékesítette ügyfelei – magánlakások, iskola, szállodák – részére ott, ahol a hálózat ki van építve.

 

A fürdő bővítése, beruházásai újabb energiaigényeket is jelent, hiszen az új medencéket, tereket is kell fűteni. Éppen ezért kezdődött el a forró forrásvíz hűtéséből származó hőenergetikai ellátás rendszerének felülvizsgálata.

 

A vállalat első lépésben valamennyi távhőt igénybe vevő ügyfele szerződését – még a fűtési szezon előtt – felbontja, és lehetőségekhez mérten újonnan meghatározott feltételekkel újraköti. Ebben a rendelkezésre álló és új igényként jelentkező hőmennyiségek felmérése, valamint különböző prioritások és a folyton változó jogszabályi környezet mellett arra is tekintettel lesznek, hogy vannak intézmények és ingatlanok, ahol nincs más lehetőség melegvíz előállítására.