Remmert Ferenc: minden korábbihoz képest több forrás érkezett a városba

Helyi - szerző: HH

Remmert Ferenc külsős alpolgármesterként segítette a ciklusban a képviselők munkáját. Az elmúlt öt évről kérdeztük, a megvalósított feladatokról és a városban zajló fejlesztésekről.

 

Hogyan értékeli az elmúlt öt esztendőt?

 

Az elmúlt időszakban rengeteg elnyert forrással büszkélkedhetett az önkormányzat, ez sok munkát jelentett a hivatal részéről. A hivatali munka mellett számomra a gyakorlati feladatok és azok megvalósítása volt a nagyobb feladat. Az alpolgármesteri feladatkörömbe tartozott a testületi munka összehangolása a hivatallal, és a lakossági észrevételek kezelése, a gyakorlati kérdések megoldása.

 

A legnagyobb probléma a létszámhiány volt, ami folyamatosan gondot jelentett a ciklus alatt. Igyekeztünk a legjobb döntéseket hozni, a fejlesztési irányok meghatározásától kezdve a hozzájuk szükséges források elnyerésén át a megvalósításig. Úgy vélem, ekkora támogatást, ami az elmúlt öt esztendőben érkezett a városba, még egyetlen ciklus alatt sem kapott a település. Ez látszik a fejlesztési területeken és a már megvalósult beruházásokon is.

 

Mik azok az elért eredmények, melyekre büszke lehet a testület?

 

A város operatív feladatainak elvégzésére létrehozta a testület a Városgazdálkodási Zrt.-t, amely idáig egyedülálló kezdeményezés a település történetében.

 

Egy kézben összpontosul a közterületek rendben tartása, és jelentős külsős munkát is tud vállalni a cég. Rengeteg önerős fejlesztést, felújítást is tud végezni. Sokkal hatékonyabb, és költséghatékonyabban végzi a tevékenységeit, mint az elődje, az önkormányzat szervezeteként dolgozó városgazdálkodás.

 

A fejlesztéseknél sajnos már a feledés homályába vész a csúszdapark megvalósítása, a művelődési ház új arculata és az épületegyüttes teljes renoválása, az óvoda és bölcsőde megalapítása, az intézményi konyha megreformálása, a csapadékvíz területén folyó munkálatok, az utak és járdák, parkolók rekonstrukciója, és még hosszan lehetne sorolni. Temető, ravatalozó, KRESZ-park, a katonai sírok rendbetétele, a sportcsarnok rekonstrukciója, környezetének térkövezése, új bérlakások kialakítása, a város központi területeinek és a fürdőnek a fejlesztése. A szolgáltatási és a szociális területen is próbáltunk még többet nyújtani az ide érkező vendégeknek és a lakosságnak. A gyerekek és az idősek részére rendezett karácsonyi ajándékozással, a nőnappal, a korcsolyapályával, a tűzifa támogatással igyekeztünk szebbé varázsolni az ünnepnapokat is. Mindehhez a lehetőségeinkhez mérten támogatásokat, pályázatokat sikerült elnyernünk, illetve a város gazdálkodásának köszönhetően megteremtettük rá az anyagi forrást, nem hitelből finanszíroztuk a felsorolt jóléti szolgáltatásokat.

 

Van olyan, kezdeti célként megfogalmazott feladat, ami miatt hiányérzet lehet a testületben?

 

Talán csak annyi, hogy gyakran tapasztalja az ember a lakosság türelmetlenségét. Miért nincs még kész, miért csak most kezdődik el a munkavégzés? Ezeket az időkorlátokat nem a testület szabja meg.

 

A képviselők és magam is azon vagyunk, hogy a lehető leggyorsabban megvalósuljon az elnyert támogatásból a beruházás. Azonban a különböző közbeszerzések, az előírt határidők korlátozzák a gyorsaságot egy-egy munkavégzéskor. Amit lehetett, az elmúlt öt esztendőben elvégezte, megvalósította a testület.

 

Ahhoz, hogy hatalmas támogatásokat kapjon a város, komoly előkészítő-tervező munkára volt szükség, majd az elnyert forrásból a megvalósításig eljutni szintén az önkormányzat hivatalának munkáját dicséri. Mindenki a maximumot adta, a törvényileg kötelező határidők betartását nem lehetett meggyorsítani. Úgy vélem, nem szabad hiányérzetnek lennie.

 

Az elnyert összegek, a megvalósuló beruházások több milliárd forintos fejlesztést jelentenek a városnak, s a következő ciklusra is előirányzott támogatási források vannak a település részére fenntartva, amikhez már készülnek a tervek, a közbeszerzések.

 

Indul a választásokon?

 

A megmérettetésen nem indulok, mert az elkövetkező időszakban még több hivatali operatív feladat hárul rám. A kampányidőszakban is vannak olyan feladatok, amiket el kell végeznie a hivatalnak, ezek ilyenkor hathatósan rám hárulnak. Ha az elkövetkező ciklusban is számítanak a munkámra, akkor azzal szívesen segítek – de ezt majd a megválasztott testület eldönti.

 

 


A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.