Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Helyi - szerző: KT

Harkány Város Önkormányzata 2013. március 28-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel rendkívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye a Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (Petőfi Sándor utca 2-4.).

Napirendi pontok:

[pullquote] A hatályos, 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 57. § (1) értelmében: „A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.” Ezen törvény nem tesz különbséget rendkívüli és rendes ülés között.[/pullquote]1.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő bizottsági tagságának visszahívása, új tagok megválasztása
Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester

2.) KIK megállapodás módosítás megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

3.) A 197/2012. (XII.03.) számú önkormányzati határozat visszavonása, felhatalmazás gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

4.) Döntés a MOHÁCS-VÍZ Kft.-ben történő üzletrész vásárlásról
Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester

5.) Polgármester kérelme költségátalány megállapítására
Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző