Szociális szolgáltatások: elsődleges a színvonal, ezért kitart a testület

Helyi - szerző: HH

Társuláshoz való csatlakozás vagy önálló intézmény működtetése – e kérdés él az orvosi ügyelet valamint a házi segítségnyújtás, családsegítő tekintetében. Harkány esetében ez az olcsóbb üzemeltetés vagy a magas, lakosokhoz szabott színvonal közötti kérdést döntheti el.

 

Az orvosi ügyelet működtetését társulásban is el lehetne látni, mint kötelező szolgáltatást. A járásban ezt a legtöbb település is Siklóson keresztül végzi, ám Harkány saját orvosi ügyeletet tart fent a munkaidőn kívüli ellátás érdekében. E nélkül az éjszakai vagy hétvégi időszakban is Siklósra kellene menni, vagy az onnan érkező ügyeletes orvosra várni.

 

A jogszabályi környezet nem támogatja azt, hogy egy Harkány méretű városnak önálló orvosi ügyelete legyen – mondta Baksai Tamás a közmeghallgatáson a finanszírozás rendszerére mutatva. Harkány polgármestere a környező településekével együtt 6500 ellátott lakosra mutatva megjegyezte, egy orvosi ügyelet 40 ezer fő ellátása szerint kap normatívát, ami arányosítva városunk számára nem teremt kedvező helyzetet.

 

Éves szinten több mint 15 millió forint plusz terhet ró a város költségvetésére, de a harkányi képviselő-testület a 2017-es és a 2018-as évben is hitet tett amellett, hogy ameddig mód és lehetőség van rá, az orvosi ügyeletet meg fogja tartani – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, ugyanez vonatkozik a házi segítségnyújtás intézményére is.

 

A napi szinten jelen lévő másik nagy szociális intézményi rendszer, a kötelezően ellátandó házi segítségnyújtás és családsegítő szolgálat működtetésére a korábbi években elegendő volt ugyan az állami normatíva, de az évek során jelentkező előírt béremelések mára e téren is tízmilliós plusz terhet jelentenek. Baksai Tamás ezekkel kapcsolatban leszögezte: a harkányi testület az utolsó pillanatig kitart amellett, hogy ezt a szolgáltatást is ugyanezen a színvonalon vehessék igénybe a harkányiak.