Testületi ülés – 2011. december 12. 17.00 óra

Helyi - szerző: GR
Harkány Város Önkormányzata
2011. december 12-én (hétfőn)
17 órai kezdettel

Képviselő-testületi ülést tart.


Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (Petőfi S. u. 2-4.)

 


Napirendi pontok:

1.)Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester


2.)
A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása és az új szervezeti struktúrájának megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


3.)
Terehegyi részönkormányzat tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


4.)
Települési szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás közbeszerzési eljárásában döntéshozatal

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


5.)
Kommunális hulladékszállítás 2012. évi díjának meghatározása, rendelet-módosítás

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


6.)
Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Előterjesztő: Fischer Erzsébet műszaki osztályvezető


7.)
Az önkormányzat kiemelt céljai köztisztviselők teljesítményértékeléséhez

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


8.)
Harkányi 622 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adási szerződésében foglalt teljesítésről nyilatkozat

Előterjesztő: Fischer Erzsébet műszaki osztályvezető


9.)
A helyi adókról szóló 14/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


10.)
Befektetői felhívás határidejének meghosszabbítása

Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester


11.)
Harkányi Szociális Gyógyotthon feladatátadási szerződése, értékesítése

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


12.)
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


13.)
Harkány Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


14.)
Feladat átadási-átvételi megállapodás jóváhagyása Harkány Város és Drávaszerdahely Önkormányzata között

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


15.)
Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló együttműködéshez kiírt pályázat beadásáról, elkészítéséről döntés

Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester


16.)
A 2012. évi temetői térítési díjak megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző


17.)
EgyebekHarkány, 2011. december 9.

Tisztelettel:

 

Dr. Imri Sándor
polgármester

Meghívottak :

 • A Képviselő-testület tagjai, valamint
 • Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő
 • Dr. Bíró Károly Jegyző
 • Dr. Bognár Bernadett Igazgatási Osztályvezető
 • Urmankovics Ágota Pénzügyi Osztályvezető
 • Fischer Erzsébet Műszaki Osztályvezető
 • Greges Zsuzsa a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke
 • Mihajlovics János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
 • Hasenauerné Staub Erika a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
 • Kiss József a Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti  Oktatási Intézmény igazgatója
 • Hauptmann Ágnes a Harkányi Óvoda vezetője
 • Józsi Sándorné a Harkányi Szociális Gyógyotthon vezetője
 • Somogyvári Erika Harkányi Könyvtár

A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.