Kifelé áll Májer rúdja

Kifelé áll Májer rúdja

Helyi - szerző: HH

Harkány város képviselő-testülete múlt keddre rendkívüli ülést hívott össze, amin mindössze két napirendi pont szerepelt: Májer Béla, a kulturális központ vezetőjének megbízásának azonnali visszavonása és a megüresedett vezetői állás meghirdetése. A napirend tárgyalását bizonytalan időre elhalasztották.

 

 

Harkány Városi Könyvtár és Sport Központ intézményvezető vezetői megbízásának visszavonása (érintett kérésére zárt ülés keretében tárgyalandó) és Harkány Városi Könyvtár és Sport Központ intézményvezetői állás pályázatának kiírása – áll a  rendkívüli testületi ülés június 23-án 14 órára szóló meghívójában.

 

Úgy tudni, a 2017-ig határozott idejű munkaszerződéssel bíró Mayer – ugyan évekig súlyos milliók felett dönthetett – nem készítette el az intézményének alapvető működését meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) annak ellenére, hogy az tevékenységi körébe van utalva. Lapértesüléseink szerint – melyet csak a dokumentum megváltoztathatatlan, rejtett adatai tudnak igazolni – az okmányt szerda reggel elkezdték munkatársai összeállítani. Ennek véleményezése és elfogadása a testület feladata, de az korábban ilyen szabályzatot nem fogadott el és kérdéskörét sem tárgyalta.

 

Májer szervezési tevékenységével kapcsolatban legutóbb olyan kifejezésekkel számolt be a képviselő-testületnek, hogy mindig a pillanatnyi döntés alapján adódott, hogy hogy csináljuk ezt. … Mindegyik rendezvény sikeres volt a maga módján, az, hogy pénzügyileg ennek a hátterét csak így lehet megoldani, más kérdés. A “felírt” rendezvények eredményességi mutatói helyett “szerintem“, a beadott pályázat pénzösszegére vonatkozva pedig “asszem” szavakkal tájékoztatta a képviselő-testületet, aki ezt követően elutasította tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

A testületi ülésről – melyet kis híján botrányba fullasztott amikor Kesjár Jánost, a pénzügyi bizottság elnökét a “de most egyelőre én beszélek” szavakkal csendre utasította – korábban számoltunk be.

 

Az Imri-éra által hivatalába iktatott Májer intézménye korábban sem volt botrányoktól mentes. Először mikrofonunknak adott nyilatkozata vált kétségessé, majd szerzői jog oltalma alatt álló képek felhasználása miatt keveredett vitába, amit magából kikelve ordítva igyekezett megoldani – ezen bírósági eljárás a jóhiszeműség határidejét túllépve a hetekben ér révbe.

 

Az Imri Sándor által választások előtt életre keltett kétes pártállású, önkormányzati kasszából finanszírozott lapja a HVG releváns cikkének plagizálása miatt okozott kellemetlen perceket többek számára. A lap kiadásáért – amely nem segítette hozzá a csúfos választási vereséget szenvedő Imrit erényei kiemeléséhez - Májer azóta is egy személyben felel, igaz, a bejelentési kötelezettséget előíró médiahatósági és ISSN nyilvántartások a mai napig más állapotról adnak tanúbizonyságot.

 

Májer a választásokon is megmérettette magát, de hiába ültette Imri a soraiba: Harkány nem szavazott bizalmat a Pécsről bejáró, az elmúlt két év közel négyszáz rendezvényén alig mutatkozó, így elbukott képviselő-jelöltnek.