Éva Ferenc: 2019-ben húsz éve város Harkány

Helyi - szerző: BB

Éva Ferenc képviselő év végi interjújában hangsúlyozta: jövőre, 2019-ben lesz húsz éve város Harkány. Számít arra, hogy méltó ünnepségek keretezik a centenáriumot. A pénzügyi bizottság vezetőjeként kiemelte, hogy stabilak a település gazdasági mutatói, ami hozzájárul a fejlesztések megvalósításához.

 

Mi volt a legnehezebb feladata a testületnek idén?

 

A kormánytól kapott egymilliárd forint célzott támogatás a fürdő II. számú épületének felújítására lett fordítva. A munkálatok megkezdése előtt hosszadalmas hivatalos eljárásokat kellett lefolytatni az érvényes építési engedély megszerzéséig.

 

Több alkalommal kellett módosításokat végrehajtani, ezek mind hátráltatták a kivitelezés megkezdését. Közben az építőanyagok ára fokozatosan emelkedett; plusz forrást kellett előteremteni a megvalósítás sikeréért, a város költségvetését ezért módosítani kellett. A felújítás kapcsán a közbeszerzéssel és tervezéssel megbízott személy, illetve tervezői gárda több esetben túllépte az ígért határidőket, nem szállították időre a terveket, késett a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Nem volt szerencsés a választás, arra meg már nem volt elég idő, hogy új személyeket vonjunk be a feladatra. Így lehet, hogy késve, de annál nagyobb várakozással tekintünk az új évre, és várjuk a fejlesztés megvalósítását.

 

A város gazdasági-pénzügyi bizottságának vezetője. Milyen költségvetéssel rendelkezik a település?

 

Városunk költségvetése és gazdasági helyzete a megszorítások ellenére is stabil alapokon nyugszik, állandó pénztartalékkal rendelkezik, nincsen likviditási gond. Ez évben is jutott fejlesztésre anyagi forrás. Fent említést tettem arról, hogy a fürdőfelújítás kapcsán plusz forrásra volt szükség, közel 50 millió forintra. Ezt is tudtuk finanszírozni. Igaz, később az államtól visszakaptuk címzett támogatásként, de leszögezhetjük, nem a testület és a városvezetés miatt csúszik a beruházás. Köszönetemet szeretném kifejezni a lakosság felé, hiszen az előző évekhez képest lényegesen javult az adózási morál. Ez pedig azt eredményezi, hogy bátran mernek fejlesztéseket tervezni a fürdőben és a városban, a hivatal bátran mer elindulni egy-egy pályázaton, mert az önrész rendelkezésre áll. A befizetett adók ilyen módon a fejlesztéseket, azok megvalósulása pedig az itt élőket gazdagítják. A telekadó tekintetében van csak elmaradás. Év végére 42-45 millió forint növekmény érhető el 2017-hez képest. Ez közel 10 százalékos emelkedést jelent ezen bevételeinknél. A 2019. év hivatalos sarokszámai még nem ismertek, valószínű, hogy hasonlóak lesznek, mint az ideiek voltak. A következő évre nem tervezünk adóemelést, sőt az építményadó tekintetében bizonyos feltételek teljesítése esetén adó mentességet is kaphatnak az állandó harkányi lakcímmel rendelkezők.

 

Mik a 2019-es év meghatározó feladatai?

 

Az eddig elnyert pályázatok legnagyobb részének megvalósulása a következő évre várható. Városunk arculatának fejlődése, a fürdőben új attrakciók megvalósulása nem csak az itt élő emberek, hanem az ide érkező vendégek jó közérzetét is fogják szolgálni. Harkány 2019-ben ünnepli várossá válásának huszadik évfordulóját – szeretném, ha méltóképpen megünneplésre kerülne ez. Két választás is lesz, arra szeretném buzdítani a szavazásra jogosultakat, hogy éljenek állampolgári jogukkal. A jövőnkről van szó mindkét esetben. Számomra a legmeghatározottabb feladat, hogy mandátumom lejártáig továbbra is híven szolgáljam a városunkat. Az év vége felé szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették munkámat. Egyben kérek mindenkit, bízzanak továbbra is bennünk, és segítsék testületünk munkáját közös céljaink elérésében. Az elkövetkező karácsonyi és újévi ünnepeket töltsék békességben, szeretetben családtagjaik körében. Áldott ünnepeket kívánok kicsiknek és nagyoknak.