A FIDESZ helyi szervezetének elnöke – Horváth Tamás

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

Az elmúlt hetekben a FIDESZ helyi szervezete új elnököt választott Horváth Tamás személyében. A vezetéssel kapcsolatos elképzeléseiről, koncepciójáról kérdeztem az elnök urat.

Miként értékeli az elmúlt fél év testületi munkáját?

Ha megengedi, több személyes megnyilvánulással kezdeném. Számomra a képviselőtestületi munka mindjárt azzal kezdődött, hogy felszólítottak lépjek vissza, mondván nincs helyem a testületben, különben ez, meg az lesz. Szerencsére a választók döntenek, én magam pedig nyilvánvalóan képviselni óhajtom a választóimat, sőt még azon polgárokat is, akik nem rám szavaztak. Ezt követően az átvilágítások időszakát éltük, amelynek még nincs vége, mindazonáltal elkészült egy anyag, melyet ma már gondolom, a közvélemény is ismer. Többek között a jelentésre való hivatkozással, két esetben rendkívüli felmondásra került sor, egyrészt a jegyző asszony, másrészt a gyógyfürdő igazgatója személyét illetően. Jómagam mindkét esetben, a mindkét fél számára méltányos tartott közös megegyezést javasoltam. A kérdést munkaügyi perek fogják eldönteni, amelyek kimenetele bizonytalan. A város életében fontos döntés volt a fürdő új vezérigazgatójának megválasztása. A döntést illetően, magam hiányoltam azt a fajta lokálpatriotizmust, miszerint nem igaz, hogy harkányi kötődésű szakembert nem lehetett volna kinevezni, amennyiben nem jelentkezett, akkor keresni. A kérdés lényegét illetően, a testület munkáját értékelni nem óhajtom, bizonyára mindenki teszi a dolgát, miután az ülések nagy részét a televízió is vette, mindig van érdeklődő hallgatóság, ezért az értékelést a polgárokra bízom. Egy biztos, a meg nem értés hiánya – lásd egy képviselő társunk korai visszalépése-, érdekek és ellenérdekek ütköztetése véleményem szerint sokszor az érdemi munka rovására megy.

Helyi szinten mennyire látja értelmét a pártpolitizálásnak?

Amennyiben az ember felvállalja, hogy egy pártnak, politikai közösségnek a tagja, illetve politizálásra adja a fejét, akkor nem kérdés, hogy van értelme a pártpolitizálásnak akár helyi szinten is.

Közeledik-e a helyi vezetés a FIDESZ felé?

Nem bujkálunk, természetesen egyeztetünk a polgármester úrral, képviselőkkel, ha a helyzet, a város érdeke úgy kívánja. Tehát közeledünk.

Miként látja a harkányi helyzetet, miszerint a helyi FIDESZ hívei, az azonos ideológiát követők több táborra szakadtak?

Őszintén mondom, nem tudom megítélni, hogy a helyi Fidesz hívek több táborra szakadtak-e. Ha a „PÖH” civil szervezetre gondol, biztosan tagjai között van, aki szimpatizál a Fidesz-MPSZ-szel, van, aki nem. Egy biztos, jelen helyzetben nem jó, ha hárman, háromfelé megyünk, bizonyos kompromisszumokat kötnünk kell a város érdekében, de ehhez mindkét fél szándéka szükséges. Miután viszont magam a Fidesz harkányi alapszervezetét képviselem, elnökség és tagság van mellettem, nem egyedül fogok dönteni. A felelősségem annyi, hogy ami előre mutat, azt mindenkor képviseljem a tagság előtt, és azon kívül is.

Többen kritizálták az új tagok személyét. Mit tud mondani róluk? Az a meglátás, hogy jöhet bárki, csak lojális legyen?

Az új tagok személyének kritikáját illetően tisztázni kell, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alapszabálya szerint három tag írásbeli ajánlásával a tagság titkos szavazással dönt az új belépők tagfelvételéről, magyarán azt el is utasíthatja. Ezt mondják értelemszerűen demokratikus választásnak. Miután a kérdésnek van némi éle, ezért engedtessék meg, hogy a válaszom második részének is legyen. Azt azért senki ne várja tőlünk, hogy mondjuk a helyi MSZP iroda, vagy a sarki fűszeres véleményének kikérésével fogunk személyi kérdésekben döntést hozni. Az új tagokat illetően pedig röviden annyit, mind a 18 fő esetében igennel szavaztam.

A FIDESZ központi ideológiája a közélet tisztaságát tartja szem előtt. Miként érvényesülhet ez Harkányban? A székfoglalójában állítólag elhangzott, hogy Bédy István semmiről sem tehet. Miként értékeli a kialakult helyzetet?

Nem tudom, hogy honnét van az információja a székfoglalóban elhangzottakat illetően, csak sejtem. Mindazonáltal arról beszéltem, hogy egyszemélyi felelősség, magyarán mindenről, ami rossz volt, sőt csak az volt ebben a városban, arról mindenről az egykori polgármester úr tehet. Nos, ilyen nem létezik. A felelősség egy közösség életében, legyen az egy város közössége, az soha nem egyéni, elég, ha csak a képviselőtestületet említem. Ugyanakkor bátorkodtam köszönetet mondani a több mint egy évtizedes elnöki munkáért és a húsz esztendős polgármesteri munkáért. Ez talán még neki is megjár.

Milyen befolyást tud érvényesíteni Harkány vagy a térség fellendítése érdekében?

Többek között ezért is van értelme a pártpolitizálásnak, hogy ha úgy tetszik, befolyást tudjunk érvényesíteni. Egyértelműen, ami a várost, polgárainak ügyét előre viszi, legyen szó pályázatokról, egyéb forrásokról, a vállalkozások és a vállalkozók támogatásáról, oktatásról, kultúráról, rendezvényekről, mindent megteszünk, hogy sikeresek legyünk.

Mely teendőit véli a leginkább sürgetőbbnek?

A legsürgősebb és első teendőnk miszerint a harkányi Fidesz alapszervezet szorosabbra kívánja fűzni a kommunikációt a lakossággal, hogy az itt élő emberek közös akaratát képviselve tegyük eredményesebbé Harkányt. Meg kell, végre szólítsuk egymást, hiszen sikeresek akkor leszünk, ha lesz, vagy van emberi szavunk egymáshoz.

KT