Átadták a diákoknak járó elismeréseket

Helyi - szerző: HH

Az ünnepélyes keretek között átadott városi kitüntetések mellett a harkányi iskola kiválóságai is átvehették elismeréseiket, az év tanulója, sportolója díjakat.

 

Tihanyi Rajmund polgármesteri elismerő oklevelet vesz át

 

Tihanyi Rajmund – Polgármesteri elismerő oklevél

 

Kiváló képességű, sokoldalú és igazán tehetséges diák. Az általános iskolai tanulmányai alatt mindvégig kitűnő volt a bizonyítványa, a tanévek végén 5-6 tantárgyi dicsérettel. Nagyon jó a memóriája, azonnal látja az összefüggéseket. Az eseményeket, tényeket, adatokat sokáig tudja tárolni. Érdeklődése leginkább a természettudományos tárgyak iránt mutatkozott. Nemcsak a tudásanyagot sajátította el magas színvonalon, de már fiatal korára kialakult benne egy a kísérletezésen alapuló szemléletmód, ami a megszerzett ismereteket a gyakorlatba is átülteti. Számtalan alkalommal érkezett úgy az iskolába, hogy bemutatta egy-egy „találmányát”. Pályaválasztását is tudatosan tervezi, természetesen műszaki pályára, vasúti mérnöknek készül.

 

Rajmund kortársaihoz képest is nagy tudású, művelt, olvasott, széles látókörű fiatalember. Tájékozott a szűkebb környezete és a nagyvilág eseményeiben. Osztálytársai is elismerték tudását, felnéztek rá, és szívesen fordultak hozzá segítségért. Tehették ezt nagy bizalommal, hiszen mindig szívesen állt társai rendelkezésére, és megosztotta velük tudását. Osztálytársai egyébként „Rajmi papának” szólították. Nem véletlen, hiszen emberként is nagyon szerethető, barátságos, közvetlen fiatalember, aki társaival és a felnőttekkel is mindig tisztelettudó.

 

Hónig Merse István – Polgármesteri elismerő oklevél

 

Csöndes, nagyon jó magaviseletű fiúnak ismerték meg általános iskolai pedagógusai. Nem hivalkodik tehetségével, szorgalmával, csak tette a dolgát. Mindig helyesen cselekszik, mindig lehet rá számítani, de sosem tolja magát előtérbe, sosem panaszkodik. Az osztályban segítőkész volt, bármilyen feladatot bíztak rá, mindent megbízhatóan megcsinált. Az osztálytársainak rendszeresen segített.

 

Szociálisan érett, komoly diák. Tanulmányi munkáját felelősségteljesen végzi, az általános iskolában végig kitűnő tanuló volt. Kimagasló intellektuális képességei magasan a korosztálya fölé emelik. Mindezt tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményeivel bizonyította. Sosem csinál semmit „félszívvel”. Mindig mindent tökéletesen akar megvalósítani. Az eredményei pedig magukért beszélnek. Iskolai feladatai mellett kiskorától sportol, jelenleg a PSN kézilabdázójaként éri el sikereit, amelyekért keményen dolgozik. Kitartó szorgalmával, műveltségével, szerény magatartásával példaként állhat korosztályának tagjai előtt.

 

Barkó Kincső – Az év tanulója

 

Szorgalmas, magas szintű kreativitással rendelkező tanuló, megbízható közösségi ember. Társai iránti szociális érzékenysége életkorát meghazudtoló. Kiemelkedő matematikai gondolkodása, anyanyelvi készségei, esztétikai érzéke, fejlett kommunikációs készsége, kitartása mind hozzájárulnak kimagasló tanulmányi eredményeihez. Zeneiskolai tanulmányait is nagy lelkesedéssel végzi, társaival kamarazenei produkciókban is rendszeresen szerepel. Az iskolai színjátszó csoport tagja, minden iskolai és városi megemlékezés, közösségi és kulturális esemény aktív résztvevője. A Kölyökszínpadon is szerepelt olyan produkcióban, amelyet Harkányban is bemutattak. Idén tavasszal a Csorba Győző Könyvtár által a költészet napja alkalmából hirdetett versmondó versenyen kiemelt arany minősítést szerzett. (Erre a versenyre 49 általános iskola 132 tanulója nevezett, a zsűri 5 diáknak ítélt kiemelt arany minősítést. A Vörösmarty emlékév alkalmából meghirdetett online versünnepen is kimagasló eredménnyel szerepelt a 13-18 évesek korcsoportjában. A Harka legendát bemutató színpadi produkció balettosai között is láthatja Kincsőt immár a fél ország. Elhivatottsága, harmonikus személyisége, kitartása további sikerekre predesztinálja.

 

Baksai Tamás – Az év tanulója

 

Lelkiismeretes, kimagasló szorgalmú diák, munkavégzését a pontosság, hiánytalan megoldások, a részletekbe menő aprólékos gondosság jellemzi. Kitűnő tanuló, nyelvi készségei, választékos kommunikációja hozzájárulnak iskolai sikereihez. Szívesen végez önálló kutatómunkát, magabiztosan kezeli korunk digitális eszközeit, jó memóriával és biztos lexikális tudással is rendelkezik. Ismereteit, műveltségét önállóan is gyarapítja, erről nem egyszer prezentációval illusztrált kiselőadást is tartott. Matematikából, magyar és német nyelvből is eredményesen szerepelt több megyei és országos tanulmányi versenyen. Németből 5. helyezést ért el egy országos levelező versenyen. Történelem tantárgyból a legsikeresebb. Átlag feletti képességgel lát rá olyan összefüggésekre, amelyek például meghatározzák a társadalmi változások emberiségre való hatásait. A Kálti Márk történelmi verseny országos döntőjén már három alkalommal szerepelt kiemelkedő eredménnyel: 2019-ben 2.; 2020-ban és 2021-ben 1. helyezést ért el. Határozott tervei vannak a továbbtanulásáról. Mivel felkészülése folyamatos, szorgalma kitartó, eddig megszerzett ismereteit, műveltségét tovább bővítheti, eddigi szép eredményeit gyarapíthatja.

 

Nagy Levente – Az év sportolója

 

Általános iskolai tanulmányai alatt mindvégig kitűnő, illetve jeles tanulmányi eredménnyel végzett, több tantárgyból szaktárgyi dicsérettel. Sokoldalú, szorgalmas, nagy teherbírással rendelkező diák. Rendszeresen szerepelt tanulmányi versenyeken matematika és angol nyelv tantárgyakból. Több országos versenyen bizonyította tehetségét. A tavalyi tanévben hetedik, idén ötödik helyezést ért el a London Bridge angol nyelvi verseny országos döntőjén. Jó eredménnyel folytatta tanulmányait a zeneiskolában is. Gitárosként rendszeres szereplője volt nem egy iskolai rendezvénynek, oszlopos tagja az alkalmi iskolai együttesnek.

 

Kiskora óta úszik. Itt lehetetlen felsorolni, hány alkalommal ért el dobogós helyezést a különböző diákolimpiai és más hazai, illetve külföldi versenyen. A legutóbbi Harkány Sprint elnevezésű nemzetközi versenyen, 2020 szeptemberében négy számban állt a dobogó legmagasabb fokán, a váltóval pedig ezüstérmet szerzett. A múlt hónapban egy Zentán rendezett nemzetközi versenyen 3. helyezett lett. Harcos, küzdeni tudó természetét, kitartó szorgalmát megőrizve további sikerek várnak rá.

 

 

 


A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.