Nép- és lakásszámlálás 2011

Helyi - szerző: CSD

Tisztelt Lakosság !

A 2011. évi népszámlálás eredményes lefolytatása érdekében a következőkre hívnánk fel a szíves figyelmüket :

A sikeres összeíráshoz elengedhetetlen, hogy a számlálóbiztosok a településen belül pontosan tudjanak tájékozódni.

Harkány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felmérte az utcanév táblák meglétét és intézkedett a hiányzó táblák pótlása iránt.

A házszámok, ajtószámok kihelyezése, a címek postaládákon való feltüntetése, illetve a postaládák meglétének biztosítása azonban a lakosság feladata.

Kérem, hogy fentiekről 2011. szeptember 27. napja előtt gondoskodni szíveskedjenek, hiszen a számlálóbiztosok csak így tudják minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltató csomagot.

Dr. Bognár Bernadett
Települési népszámlálási felelős