Háromszoros mértékű iskolakezdési támogatás is igényelhető

Helyi - szerző: HH

Harkány önkormányzata a korábbi gyakorlathoz hasonlóan alap- illetve emelt összegű támogatást nyújt a rászoruló családok részére, mellyel lehetőségeihez mérten a tanév kezdésének terheit csökkentené.

 

A két összegben igényelhető támogatás jövedelmi feltételhez kötött, nem alanyi jogon jár és az életvitelszerűen Harkányban élő családoknak a bölcsődés, óvodás, általános-, vagy középiskolás gyermek után külön igényelni kell azt.

 

Az alapösszegű támogatás összege 10.000 forint fejenként és azok jogosultak rá, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azaz 285.000 forintot.

 

Az emelt összegű támogatás mértéke 30.000 forint, melyet az alapösszegű támogatás helyett igényelhetnek azok, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, azaz 85.000 forintot.

 

Ha az emelt összegű támogatást kérelmező fenti jogosultsági feltételnek nem felel meg, számára alapösszegű támogatás állapítható meg, ha azon támogatás felétételeinek egyébként megfelel.

 

A támogatás igényléséhez formanyomtatványok benyújtása szükséges, melyekkel kapcsolatban az önkormányzat portáján is tájékoztatással tudnak szolgálni. A szeptember 1. és 30. között benyújtott igényeket a Szociális Bizottság október végéig bírálja el.