Itt mérik a teljesítést

Helyi - szerző: KT

fotó: Borbás Mátyás

„Több, mint két évvel ezelőtt meglehetősen kemény fába vágtuk a fejszénket. Harkány városa úgy döntött, hogy leszámol az elmúlt 20 évvel, valami újat szeretne. … Én azt ígértem, hogy kivezetjük a válságból Harkányt, megpróbáljuk talpra állítani. Ez megtörtént. Most arra fogok vállalkozni, hogy a válságból kilábalva, egy új Harkányt építsünk.” Talán ismerősek lehetnek ezek a szavak, melyek dr. Imri Sándor időközi választási szórólapján olvashatóak. Eltelt 6 hónap a választás óta és épül az új Harkány? Biztossá vált: a polgármesternek maximálisan adható fizetés magától értetődő és már a képviselők tiszteletdíja és költségtérítése se tabu téma többé.

 

Tény, hogy egy képviselő-testületi meghívót legalább három nappal az ülés előtt kell kiküldeni. A szeptember 27-i, nyilvánosan meg sem hirdetett szeansz első meghívója 25-én lett kiküldve a tagoknak, melyet 26-án módosítottak, és belekerült dr. Imri Sándor polgármester fizetésemelésének korábban említett indítványa. A 27-i ülésen persze megszavazták a Vargáné Kovács Mária alpolgármester által korábban is emlegetett, most pedig elő is terjesztett jó mutatókért polgármesternek járó, Kerécz miatt év elején elbukott magasabb szorzót – természetesen márciusig visszamenőleg is. Megkérdeztük Keréczet: nem vélelmezi, hogy a képviselőtársai felé jelzett távolléte miatt történt a szinte azonnali módosítás.

 

A jó teljesítést és a jó mutatókat persze iróniával emlegetjük: az idei év részmutatói – mint arról korábban beszámoltunk – minden eddiginél elgondolkodtatóbb állapotot tükröznek, és a behajtott adók már nem is sokat fognak szépíteni rajtuk, persze módosítani bármit lehet, ellenőrizni kevésbé. Mindenesetre a következő, október 9-i ülés érdekes fordulatokat hozhat, habár a kiküldött meghívókban egyenlőre nem szerepel Poller Roland képviselői tiszteletdíjért való hadakozásához hasonló napirendi pont (12. oldal). Dr Bíró Károly jegyző ésszerű javaslata szerint a jövőben minden képviselőnek lenne egy kerete, amit eldönthet, hogy felvesz-e, vagy odaadja valamilyen egyesületnek vagy civil szervezetnek.

 

Menjünk szépen sorjában

 

A 27-i ülésen Vargáné Kovács Mária alpolgármester így ismertette előterjesztését: Alakuló ülésen a polgármester illetménye tekintetében olyan  határozat született, hogy a köztisztviselői illetményalap 11-szerese lett megszavazva. A törvény úgy szól, hogy a 11-szeres szorzó a minimum, a maximum 12,5-szeres lehet az illetménynek. Az alakuló testületi ülésen Kerécz Tamás képviselő társunk kezdeményezte a 11-szeres szorzót azzal, hogy a költségvetés végrehajtásának szeptemberi állapotát figyelembe véve, annak sikere esetén a 12,5-szeres  szorzót visszamenőlegesen meg kívánja szavazni a testület, amennyiben erre a város gazdasági helyzete lehetőséget ad. Az előző testületi ülésen elfogadtuk a város I. félévi gazdasági beszámolóját. Szeretném, ha most újra tárgyalnánk a polgármester illetményét és döntés születne ez ügyben.”

 

Ezt követően kisebb vita alakult ki, viszont furcsa lehet, hogy az emelés szükségességét senki se kérdőjelezte meg. Sőt, Hajdú Gábor képviselő úgy fogalmazott, hogy A polgármester úrnak nem fizetést emelünk, hanem visszaállítjuk a korábbi polgármester bérmértékére az illetményét.” Míg Hazenauer György véleménye az, hogy „nem szabad ezt prémiumnak nézni”. Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző is osztja a véleményt, miszerint ez nem illetmény emelés, hanem a korábbi szint biztosítása”.

 

Mennyi?

 

polgármester illetményének minimum összege a köztisztviselői illetményalap (38.650 forint) 11-szeres szorzója, míg maximuma ennek 12,5-szeres lehet. Tehát a minimum összegszerűen bruttó 425.150 forint, míg a maximum 483.125 forint. Mindehhez hozzájön még a költségtérítés, annak is az átalány formája, mely 30%. Ezzel együtt a minimum 552.695 forint, míg a maximum 628.062 forint. A különbség 75.367 forint. Korábbi felvetésből lett határozat szerint ezt a maximumot határozták meg járandóságnak a polgármester számára. Tették ezt az idei kiváló teljesítésre hivatkozva, ezzel pontot téve a beiktatáskori döntés sérelmére, miszerint Kerécz Tamás korelnök javaslatára az elmúlt évek gyakorlatával ellenben – és a város gazdasági helyzetére való tekintettel – akkor nem a legmagasabb fizetés mellett döntöttek.

 

Képviselői illetmények, visszamenőleg

 

Poller Roland indítványára megtörténik, ami rég volt, mégpedig, hogy pénzért adhatják – egyesek szerint néhol vitatható – szaktudásukat a képviselők:  „Az előterjesztésből úgy jön le, hogy az összes érdem a polgármesteré. Ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy a polgármestert díjazzuk azokért az eredményekért, ami ebben a városban ez alatt a 6 hónap alatt el lett érve. Ebbe a sikerbe ez a képviselő-testület a lelkesedésével, szaktudásával és a hozzáállásával nagyon komolyan részt vett. Ha úgy fogalmazunk, hogy a siker, az elmúlt 6 hónap, akkor a képviselő társaimat megkérdezném, hogy arányos e az, hogy a polgármester úr fizetését emeljük, míg mi díjmentesen dolgozunk rendkívüli üléseken. Én ezt úgy fogalmaznám át, hogy amennyiben a polgármester úrnak ezt az emelést megadjuk, akkor megkérdezném, hogy a képviselő társaim nem tartják e jogosnak a képviselőknek megadható maximális mértékű önkormányzati képviselői tiszteletdíjat szavazzuk meg magunknak visszamenőleg. Ha ezt nem szavazzuk meg, akkor nem beszélhetünk sikerről.” A jövőbeni költségvetésbe Hajdú Gábor indítványára bekerülhet a képviselői tiszteletdíj is.