Több mint negyvenen dolgoztak a választások lebonyolításán

Helyi - szerző: HH

Harkányban 18 képviselő- és 3 polgármesterjelölt versengett a hétvégi választásokon. A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 4.609 fő volt, melyből 2.534 személy jelent meg az urnák előtt.

 

 

Június 9-én összevont választások voltak Magyarországon. A polgármesterek, önkormányzati képviselők mellett az európai parlamenti választásokat és a nemzetiségi önkormányzatok voksolását is most tartották.

 

Mint Bacsáné dr. Kajdity Petra megjegyezte, a szavazólapok, névjegyzékek kezelése és feldolgozása, a szavazatszámlálás – különösen azon listás választás tekintetében, ahol egy szavazólapon több személyre lehet érvényes szavazatot leadni -, szavazóköri jegyzőkönyve, az eredményjegyzőkönyvek, valamint a részeredményjegyzőkönyvek elkészítése és rögzítése a három választás tekintetében rendkívül bonyolult és körültekintő munkát igényelt, mely éppen ezért hosszadalmas tevékenység.

 

A jegyző – mint a Helyi Választási Iroda vezetője – rámutatott: egy választópolgár jellemzően négy különböző fajta szavazólapot kapott, de nemzetiségi választópolgár esetében akár hét különböző szavazólap is átadásra kerülhetett. Volt olyan Szavazatszámláló Bizottság, ahol összesen 15 különböző fajta szavazólapot kezeltek – tekintve, hogy a névjegyzéken szerepelt horvát, szerb, német, roma, ruszin, és szlovák nemzetiségi választópolgár is.

 

A Harkány négy választókörében dolgozó szavazatszámláló bizottságok 12 választott tagból álltak, és összesen 13 főt a Fidesz és a Tisza párt is delegált soraikba 1 fő független mellett. A nemzetiségi szavazatok összesítésében és az eredmények megállapításában 3 választott és egy megbízott helyi választási bizottsági tag, illetve 4 jegyzőkönyvvezető és a Helyi Választási Iroda részéről további 9 tag is közreműködött.

 

A választás időszakában 46 ügyben összesen 78 irat keletkezett, a Helyi Választási Bizottság 55 határozatot hozott. Választási kifogásból 5 került elbírálásra, ebből 4 fellebbezése is beérkezett. Kettő a Nemzeti Választási Bizottsághoz került áttételre, míg két esetben került sor bírság kiszabására.

 

A választásra felkészülés 6 fő mindennapos tevékenységét igényelte az általános munkaköri feladatainak az ellátásán túl. Hat, NVI által szervezett választási próbát tartottak, 4 alkalommal került sor a HVI tagok és jegyzőkönyvvezetők oktatására, ebből egy alkalommal valamennyi SZSZB taggal közösen – összegezte Harkány jegyzője. Bacsáné dr. Kajdity Petra egyben köszönetet is mondott a választások előkészítése során, a szavazás napján, és a szavazatszámlálás alatt dolgozó valamennyi személy áldozatos és kitartó munkájáért, amely a választások törvényes lebonyolítását szolgálta.

 

 

 


A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.