Varga: ne várjon tőlem senki fals véleményt, csak mert az a kedves

Helyi - szerző: KT

Nyílt és őszinte véleményezés, tanácsadás – így képzeli Varga László azt a munkát, mellyel külsős bizottsági tagként legjobb tudása szerint Harkány érdekeit kell szolgálnia. Mandátumának visszahívását hónap végével ajánlotta fel a független közgazdász.

 

 

Harkányban jelenleg két bizottság üzemel. A választott képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a kisebb jelentőséggel bíró Jogi, Szociális Bizottság (elnöke Kiss-Kálmán Éva, tagjai Kecskeméthy Pál és Monostori Zsolt képviselők valamint Márton Istvánné külsős tag) valamint a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság (Kesjár János elnöklete mellett Kecskeméthy Pál, Kiss-Kálmán Éva, Márton Béla, Monostori Zsolt János képviselők tagságával és Urbán István, Steindl Zoltán, Varga László valamint Molnár Antal külsős tagokkal) készíti elő.

 

Varga László úgy véli: ha megbízatásának megfelelően végzi tevékenységét és az nem egyezik a túlnyomórészt testületi és nem szakmai tagokat tömörítő bizottság elképzeléseivel, azt tudomásul kell vennie. Nincs bennem sértődöttség és senkinek sem vagyok az ellenfele – fogalmaz, megjegyezve, sok esetben érezte úgy, felesleges munkát végzett szakmai tanácsadásával.

 

Döntését taglaló levelében megjegyzi: A legutolsó bizottsági ülésen, egy önálló indítvány kapcsán, rendkívül nagy feszültséget éreztem. Ezt érezte más is, érezte a bizottsági Elnök Úr is, akinek ezzel kapcsolatban volt is egy bántó, nem oda illő megjegyzése.

 

Soraival arra utal, amikor a piac parkolójának ingyenessé tételére vonatkozó előterjesztése tárgyalásának végén Kesjár János felszólalt, vegyék elejét a hangulatkeltésnek. Varga egyebek mellett a személyforgalom piacra való központosítása és a kiskereskedelem fellendítése céljából készített beadványt az amúgy is vitás helyzetnek teret adó Spar parkolókkal szemben, melyet a bizottság elutasított, így az a képviselő-testület elé már nem került.

 

Arra kérlek, hogy a hangulatkeltést – nem azt mondom, hogy te csinálod – le kell valahogy állítani. Helyre kell tenni az emberek gondolkodását – mondta Kesjár János a kérdéses ülésen arra mutatva rá, hogy a parkolási rendszer üzemeltetése jól átgondolt konstrukciókkal működik és a piac parkolójában hamarosan egy órára váltható ki az ingyenes jegy.

 

Ne várja el tőlem senki azt, hogy Önnek és a Csapatának fals véleményt mondjak, mert az a kedves – fogalmaz Varga László a Baksai Tamásnak írt levelében, melyben mandátumának július 29-i dátummal való visszaadását ajánlja fel.

 

Harkány polgármestere kérdésünkre úgy válaszolt: Varga döntése talán nem végleges, felajánlását a testület a későbbiekben tárgyalja.