Engedélyhez kötik Harkány nevének használatát

Helyi - szerző: HH

Februártól csak a polgármester, azon túl pedig a testület jóváhagyásával lehet használni kiadványban, ajándéktárgyakon vagy egyéb módon feltüntetni Harkány város nevét.

 

A csütörtökön elfogadott rendelet szándéka szerint azok a cégek és forgalomban lévő termékek, melyek már viselik valamely formában a város nevét, csak bejelentési kötelezettséggel bírnak a jegyző irányába.

 

Azzal, hogy a település nevét valamilyen módon felhasználó termékek és szolgáltatások köre bővül, természetszerűleg felmerül az a probléma, hogy ezek helyi jellegének, valós kötődésének ellenőrzése, végső soron pedig az önkormányzat, illetve a helyi lakosok Harkány település nevéhez fűződő joga sértetlenségének ellenőrzése és használatának nyomon követhetősége bizonytalanná válik.

 

Annak érdekében, hogy a lakosság, illetve a település és önkormányzata jó hírnévhez, és a település nevének használatához fűződő joga ne szenvedjen csorbát, célszerű valamilyen módon ellenőrizni azt, hogy Harkány város nevét ki, mihez, és milyen módon használja akár a piacra való belépése, akár nagyobb tömegek tájékoztatása, vagy különböző rendezvények megszervezése során – áll a rendeletalkotást felvezető indoklásban.

 

helyi önkormányzatok vonatkozásában elterjedt, hogy valamely település nem csak a nevének, címerének és zászlajának megválasztására tart fent magának jogot, hanem neve használatának módját helyi rendeletben szabályozza úgy, hogy azt engedélyhez köti. A törvény által nem szabályozott kérdés e gyakorlatára az Alaptörvény is lehetőséget ad, mellyel élt Harkány is.

 

A rendelet azokra a személyekre és szervezetekre, tudományos, irodalmi, művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre terjed ki, akik megnevezésükben, tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben, emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken kívánják használni a város nevét. Az engedély nélküli, vagy az attól eltérő névhasználat közösségellenes magatartásnak minősül, és mint olyan, akár 150 ezer forint pénzbírsággal is büntethető.

 

Hasonló rendelet gyakorlatban nem alkalmazható a Facebook-oldalak elnevezésére, sajtómegjelenések tartalmára, sem a különböző közösségi oldalakra feltett képi- vagy hanganyagra, hozzászólásokra – szögezte le az általunk megkérdezett szakjogász. Kiemelte, hasonló rendelkezések miatt a Kúria is semmisített már meg önkormányzati passzust, amikor az a városnevét toldalékos formában tartalmazó domain használatát korlátozta volna – ráadásul úgy, hogy csak pozíciójának erősítése érdekében minősítette a másik fél tevékenységét közösségellenes magatartásnak.

 

Hangsúlyozta, az önállóan csak városnevet viselő internetes címmel más a helyzet, azt a legtöbbször – így a harkany.hu esetében is – csak az adott önkormányzat használhatja.