A tűzgyújtást és a grillezést is szabályozzák

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

A tavasz beköszöntével egyre többen keresik fel nyaralóikat, hétvégi házaikat, és kezdik meg a kerti munkákat. Mindez általában tűzgyújtással is jár, de kevesen tudják, hogy minden ilyen alkalmat előre be kell jelenteni a katasztrófavédelemnek.

Kerti hulladékok égetése

Kisvárosokban, falvakban gyakran találkozunk azzal, hogy a ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat égetéssel semmisítik meg. Ez azonban fokozott veszélyt is rejt magában, mind az emberre, mind a környezetre nézve. A tűzgyújtást 24 órával előbb be kell jelenteni a katasztrófavédelemnek, hiszen a növényi hulladékok égetése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek számít. Ezért az égetés helyét, időpontját, terjedelmét be kell jelenteni a 06/72/514-800-as telefonszámon.

A tűzgyújtás veszélyes tevékenység, érvényesül azon szabály, hogy szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy bódító hatású anyag hatása alatt tilos e tevékenységet folytatni. A katasztrófavédelem ajánlása szerint, az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás előtt. Tüzet csak szélcsendes időben szabad gyújtani. A kerti égetés során is gondoskodni kell arról, hogy már a gyújtást megelőzően megfelelő oltóanyag álljon a rendelkezésünkre, illetve a tüzet minden esetben a tevékenység végén el kell oltani, ügyelni kell arra, hogy parázs ne maradjon hátra. A tüzet még másodpercekre sem szabad magára hagyni!

Kerti grillpartikra vonatkozó szabályok

A fenti szabályok vonatkoznak a kerti partikra, a kerti sütésekre és főzésekre is azzal, hogy ezeket nem kell bejelenteni, valamint, hogy a sütőhelyek megválasztása az uralkodó széliránynak megfelelően történjék. Számolni kell azzal, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja.

A főzéshez, sütéshez használt eszközöket stabilan rögzítsük, megfelelően telepítsük (a felboruló edény égési sérülést okozhat, de például a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén is gyújtási veszélyt jelenthet). A kerti partira is érvényes a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabály: aki a kerti tüzet vagy a grillt kezeli, amíg e tevékenységet folytatja, és a tüzet el nem oltotta nem fogyaszthat alkoholt, nem kerülhet befolyásolt állapotba.

Amennyiben baj történik, a tűz elterjed, nem tudjuk megfékezni avagy tüzet észlelünk, azt kötelesek vagyunk azonnal bejelenteni! A bejelentést megtehetik a 105-ös segélyhívó telefonszámon. Amennyiben azt észlelik, hogy valaki a tűzgyújtási szabályokat megszegi, vagy tűzgyújtási tilalom ellenére gyújt tüzet szintén köteles bejelenteni.

Aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200.000 – 3.000.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható (259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet).