Baksai Endre Tamás riportja a Tenkes Rádióban

Helyi - szerző: KT

– Nem új szereplő Ön a harkányi politikai palettán, hiszen korábban már részese volt a fürdőváros döntéshozatalának, mégis arra kérném, hogy egy kicsit mutatkozzon be, kit is tisztelhetünk tulajdonképpen a Polgármesterjelöltben?

– Baksai Endre Tamás vagyok, 36 éves közgazdász végzettségű harkányi vállalkozó, nős, 1 kisfiú édesapja. Korábban az elmúlt 12 évben egy Harkányban működő utazás szervező céget vezettem és végig az idegenforgalom területén dolgoztam.

– Mit lehet tudni politikai előéletéről?

– 2006 és 2010 között tagja voltam Harkány város Önkormányzatának, a pénzügyi bizottság elnöki pozícióját töltöttem be.

– Nem rég választották meg a Fidesz alapszervezete elnökének. Mi most a legfontosabb célja és ez hogyan függ össze Polgármesterjelöltségével?

– Legfontosabb célomnak és feladatomnak azt tűztem ki, hogy az elmúlt években szétzilálódott alapszervezetet újjá szervezzem. A korábbi belső vitáktól megtisztítsam ezek rendezése által az egységet és a konszenzust a tagok között a véleményekben megteremtsem.

– Korábban a pénzügyi bizottság elnöke volt, mint tudjuk éppen ez a terület most a legérzékenyebb Harkányban. Sok támadás is érte a szerepe miatt mégis hangsúlyozta még a beszélgetésünk előtt, hogy nyugodt a lelkiismerete.  Hogyan élte meg ezt az időszakot és mi vezetett a mostani tarthatatlan helyzethez?

– Harkány eladósodottsága, nem a 2006 és 2010 közötti időszakra tehető. Ez jóval messzebbre nyúlik. Egészen 2002-től indult és évről – évre, szépen – lassan emelkedett, 2006-os évben, amikor a választások voltak, az 1 milliárd forint közelében járt Harkány adóssága és még a minket megelőző testület vásárolta meg a Gyógyfürdő ötven százalékos tulajdon részét, ami gyakorlatilag a mostani svájci frankos adósság állománynak egy meghatározó része. A 2006 és 2010 közötti időszakban, a folyamatos alulfinanszírozottság miatt a város adósságának növekedését nem tudtuk megállítani. Egyszerű oknál fogva, hogy az állami normatívák nem fedezték a város költségvetését. Ezt is bizonyítja, hogy nem csak Harkány került ilyen helyzetbe, hanem még 1956 másik település is Magyarországon, akik szintén adósság konszolidációra kényszerültek.

Az adósság felépülését én egy másik aspektusból is megközelítem, ebben játszott szerepemet is. Az egyik oldalról azért tiszta a lelkiismeretem, mert a ciklus végén, mind állami számvevőszéki vizsgálat is történt, mind átvilágítás és számos rendőrségi feljelentés történt ellenünk, amelyek lezárultak és vádemelésig sem jutottak el ezek az ügyek. Ha a másik oldalról tekintjük ezt a helyzetet, azt is figyelembe kell venni, hogy az akkori polgármester 2006-ban úgy nyert választást közel 70%-os támogatottsággal, hogy a gyógyfürdő 50%-os tulajdonrészét megvásárolta. Ilyen körülmények mentén nem tartottam vállalhatónak azt, hogy a ciklus közepén, amikor látszott, hogy ez így tovább nem mehet, hogy az asztaltól felállunk, és azt mondjuk elegánsan, hogy Uraim Én távoztam.

Én inkább azt vállaltam, hogy küzdünk mindennap, megpróbáljuk menteni a várost, mert akkor nem volt ilyen helyzet, hogy adósság konszolidáció volt kilátásban. Egyetlen egy dolgot láttunk, azt, hogy a normatívák, amiket a Magyar államtól kapunk, azok nem fedezik a működésünket. Ezt különböző eszközökkel, pl. ingatlan eladásokkal, s a folyószámla hitelkeret bizonyos kimerítésével próbáltuk fedezni és folyamatosan arra törekedtünk, hogy a várost talpon tartsuk, ne az legyen a vége, hogy jön a végrehajtó és visz mindent. Próbáltuk megmenteni a harkányi lakosoknak a munkáját – munkahelyét, akik a harkányi önkormányzatnál dolgoztak, akik a harkányi Gyógyfürdő ZRT.–nél dolgoztak és Harkány különböző intézményeiben. Ez volt a legfontosabb cél és bíztunk abban, hogy a 2010-es választások után, amikor már látható volt, hogy a Magyar önkormányzati rendszer nem finanszírozható, hogy ezen a helyzeten a kormány változtat és el is jött az a pillanat, mint ahogy az a közelmúlt eseményei mutatják, hogy a kormány az önkormányzatok segítségére sietett és korábban, a nem saját hibájukból összegyűjtött adósság állományt átvállalja. Ez vezetett ahhoz a döntéshez, hogy vállaltam a megméretetést, ismételten, hogy Polgármesterként indulok, mert hiszem, hogy Harkány egy sikeres adósság konszolidációval el tud indulni egy olyan úton, ami hosszú távú fejlődést nyújt a lakosai számára.

– Mindannyian tudjuk, hogy milyen helyzet állt elő most Harkányban, hiszen felállt a testület. Az elmúlt két évben a harkányi testület munkáját gondolom figyelemmel kísérte. Közgazdászként, hogyan véleményezi, ezt az elmúlt időszakot?

– Közgazdászként egy kicsit bonyolultabban és cizelláltabban, talán a műsor időbe nem is beleférő módon lehetne ezt véleményezni. Egyszerű józan paraszti megfogalmazással, azt mondanám, hogy kisöpörték az asztalfiókot és nincs tovább. Gyakorlatilag ez úgy nézz ki, hogy amikor 2010-ben a harkányi Önkormányzatnál a váltás történt, amiről most beszélnek, hogy sikeres volt a pénzügyi konszolidáció a tekintetben, hogy a szállítói tartozásokat, azaz a ki nem fizetett számlákat sikerült kifizetni és leépíteni.

A másik oldalról pedig ott volt egy ugyanilyen nagyságú követelés állomány is, amely be nem fizetett adókból és egyéb követelésekből tevődött össze. Választani kell, hogy mit vállal fel az ember?! Hogy egyébként is bajban levő harkányi vállalkozásokat leinkasszálunk – ellehetetlenítünk, vagy próbálunk egy olyan utat keresni, amely biztosítja mindenkinek a túlélését, a továbblépés lehetőségét. Nem tartottam jó útnak azt, hogy azonnal adó emelésekkel, inkasszálásokkal és egyéb sarcolásokkal lép fel a harkányi Önkormányzat saját polgáraival szemben. Másik oldalról pedig az emberi attitűd, ami meghatározza az ilyen ténykedésemet is, hogy egyszerűen számomra is elfogadhatatlan az, hogy egy képviselő testület, aki a saját maga által oda ültetett Polgármesterrel nem tud együtt működni. Ki áll mögüle, feláll és gyakorlatilag ez a helyzet szétzilálja Harkányt, teljes egészében. Ezen mindenképpen változtatni szeretnék. A vitákat és a széthúzást Harkányban meg kell szüntetni. Hiszem, hogy csak összefogással, közös erővel, közös munkával tudunk előre haladni. Mi egy ilyen csapatot szeretnénk felállítani, én egy ilyen közös munkában gondolkodom.

– Egy kampány sosem egyszerű, milyen időszak elé néznek?

– Én egy kicsit másként gondolom ezt. Szerintem egy egyszerű kampány elé nézünk és bízom benne, hogy egy nyugalmas időszakot fogunk megélni. Nem fogunk visszakerülni a 2010-es évi kampány sárdobálásába. Bízom mindenkinek a belátásában, hogy nem a múltba fogunk visszatekintgetni és egymásra mutogatni, a másikat okolni. A programokon keresztül meg fogjuk találni a megoldást, hogy Harkányt egy stabil, kiszámítható növekedési pályára tudjuk állítani.

– Szóba került itt a program, mit lehet tudni a részletekről?

– A program váza készen van, mint hogy korábban mondtam a jelölt állítás folyamatban van. Jövő héten várható, hogy véglegesítjük. Mivel a Fidesz egy demokratikus párt, mindenki véleménye számít és nem csak a képviselő jelölteké, hanem az egyes tagoké, sőt szimpatizánsoké is. Ennek a jelölt állítási procedúrának a végével fogunk megjelenni a végleges programmal, de annyit előre bocsájtva elárulhatok, hogy a fő alkotó elemek akörül fognak körvonalazódni, hogy a harkányi értelmiséget és a vállalkozói réteget aktívan bevonjuk Harkány közéletébe, jövőjének meghatározásába. A harkányi munkahelyeken lehetőség szerint, minél több harkányit tudjunk foglalkoztatni és a harkányi munkahelyek számát a Harkányban működő vállalkozások által igen drasztikus formában növeljük. A fürdőt és a szállodákat, minél hamarabb Uniós forrásokhoz kell juttatni, a lehető legmagasabb támogatási hányaddal. Ezekhez mindenféle politikai erőt – kapcsolatot be fogunk vetni, hogy a lehető legpozitívabb elbírálásban legyen részük ezeknek a vállalkozásoknak.

forrás: SH/BH, Tenkes Rádió