Február elsejével változik a büntető és a szabálysértési kódex

Helyi - szerző: GR

Február 1-jével számos ponton kissé változik a büntető törvénykönyv (Btk.) és a szabálysértésekről szóló törvény; tucatnyi tényállás kikerül a Btk.-ból, néhány módosul és életbe lép néhány új szabálysértési tényállás, például a hamis statisztikai adatszolgáltatás, a közérdekű bejelentő üldözése és a sajtórendészeti szabálysértés.

Péntektől szabálysértést követ el az, aki a valóságnak nem megfelelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, aki a közérdekű bejelentővel szemben bejelentése miatt hátrányos intézkedést tesz, illetve aki olyan sajtóterméket terjeszt, amelynek a lefoglalását vagy elkobzását rendelték el. Az ilyen jellegű tényállások korábban a Btk.-ban bűncselekményként voltak szabályozva.

Néhány ponton szigorodnak a Btk. lopás, visszaélés okirattal és visszaélés készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel bűncselekményre vonatkozó szabályai. A lopás minősített esete lesz, ha az elkövető egyidejűleg közokiratot vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközt is elvesz a sértettől. Továbbá a korábbi „megszerzés” elkövetési magatartásnál tágabb körű „elvétellel” már bűncselekmény valósul meg az okirattal, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés esetében.

Tucatnyi büntetőjogi tényállás szűnik meg február elsejével, így a többi között a sajtórendészeti vétség, a beutazási és tartózkodási tilalom megsértése, a földmérési jel megrongálása, a határjelrongálás, a közérdekű bejelentő üldözése, a közszemérem megsértése, a hamis statisztikai adatszolgáltatás, a rossz minőségű termék forgalomba hozatala, a hitelezési csalás, a gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése, az árdrágítás, a vásárlók megkárosítása, a kibúvás a polgári szolgálat alól, a polgári szolgálat megtagadása és a jelentkezési kötelezettség elmulasztása.

A tavaly elfogadott új Btk. július 1-jén lép életbe.

(Forrás: MTI)


A Facebook gombja működik ugyan, de az uniós szabályok miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tárolja a megosztások számát.