118 ezren folytatják az érettségit

Belföldi hírek - szerző: Kacsúr Tamás

Hétfőn reggel folytatódnak a tavaszi érettségi vizsgák: a diákok nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakból adnak számot tudásukról. A héten lesz még informatika, biológia, társadalomismeret, földrajz és kémia írásbeli is.

 

 

Az Oktatási Hivatal MTI-nek adott tájékoztatása szerint középszinten horvát nyelv és irodalomból egy vizsgahelyszínen 3, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 8 helyszínen 165, román nyelv és irodalomból egy helyszínen 45, szerb nyelv és irodalomból egy helyszínen 39, míg szlovák nyelv és irodalomból 2 helyszínen 9 vizsgázó tesz írásbeli érettségit.

 

Emelt szinten horvát nyelv és irodalomból 2 helyszínen 45, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 6 helyszínen 168, míg szlovák nyelv és irodalomból 2 helyszínen 11 tanuló tesz írásbeli érettségi vizsgát. Mindkét szinten 240 perces a vizsga. Kedden délelőtt informatikából emelt szinten 55 helyszínen 1.804 vizsgázó tesz gyakorlati érettségit.

 

Az emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A tételek a szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, algoritmizálás, adatmodellezés feladatokat tartalmaznak. Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia). A diákok a vizsgát megelőző tanévben központilag jóváhagyott (és a vizsgaközpont által kihirdetett) szoftverek használatával vizsgázhat.

 

Délután latin nyelvből középszinten 54 helyszínen 351, emelt szinten 8 helyszínen 47 vizsgázó tesz írásbelit. Közép- és emelt szinten a latin nyelv írásbeli érettségi 180 perces, a vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), és egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk. A fordítási feladathoz segédeszközként nyomtatott latin-magyar szótár használható. A II. részhez nem használható segédeszköz.

 

Héber nyelvből középszinten 2 helyszínen 3 vizsgázó érettségizik.

 

Szerdán délelőtt biológiából középszinten 902 helyszínen összesen 8.715 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelven 8.701 vizsgázó, míg 2 különböző idegen nyelven (angol, német) 14 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Emelt szinten 91 helyszínen 5.417 tanuló vizsgázik, közülük 3 helyszínen 13 vizsgázó angol és német nyelven. A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig tart, a feladatsor 8-10 feladatból áll. A feladatsor hangsúlyai: biológiai tények és elvek felidézése, a jelenségek közti kapcsolatok felismerése, a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezése, szakmai szövegek és ábrák értelmezése. Az emelt szintű biológia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázóknak egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort, valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot kell megoldaniuk. Az esszé, illetve problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan. Az elérhető maximális pontszám mindkét szinten 100 pont.

 

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható.

 

Délután társadalomismeretből emelt szinten 20 helyszínen 302 vizsgázó tesz írásbelit, amely 240 perces. A vizsga feladatai 75 százalékban a társadalomismeret és jelenismeret, és 25 százalékban a gazdasági ismeretek vagy pszichológia témákból kerülnek ki.

 

Csütörtökön kémiából középszinten 291 helyszínen összesen 831 tanuló (814 vizsgázó magyarul, 17 vizsgázó angolul) tesz érettségit. Emelt szinten 69 helyszínen 3450 tanuló (3446 vizsgázó magyarul, három angolul és egy németül) érettségizik. A kémia írásbeli középszinten 120 perces, a feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz. Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

 

Délután földrajzból középszinten 913 helyszínen összesen 8.512 vizsgázó tesz írásbelit. Magyar nyelven 8.374 vizsgázó, míg 138 vizsgázó 4 különböző idegen nyelven (angol, francia, német, olasz) írásbelizik. Emelt szinten 31 helyszínen 347 vizsgázó érettségizik, ebből 2 tanuló angol, 3 tanuló német nyelven.

 

A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 perces, a feladatok között topográfiai, földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló tételek szerepelnek. Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces, a feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalom-földrajzi tartalmak. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

 

Pénteken informatikából középszinten 1.084 helyszínen 22.683 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Magyarul 1.055 helyszínen 22.202, míg 29 helyszínen 481 vizsgázó 6 különböző idegen nyelven (angol, francia, német, román, spanyol, szerb) tesz érettségi vizsgát. A középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. Délután belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 89 helyszínen 1372-en érettségiznek. Emelt szinten 24 helyszínen 276 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

 

Ének-zene vizsgatárgyból középszinten 133 helyszínen 246 vizsgázó tesz érettségit. A feladatok között zenefelismerés, zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás szerepel. Művészettörténet vizsgatárgyból középszinten 75 helyszínen 373 vizsgázó érettségizik.