Képviselő-testületi ülés

Helyi - szerző: GR

Harkány Város Önkormányzata 2013. május 6-án (hétfőn) 16 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye a Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4).

Napirendi pontok:

1.) A Siklósi Rendőrkapitány tájékoztatója a 2012. évi közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Lubastyik Zoltán rendőr alezredes, kapitányságvezető

2.) Bizottsági külsős tagok eskütétele
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakró
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

4.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

5.) A Harkányi Kulturális- és Sport Központ intézményvezetői pályázatok elbírálása, ismételt kiírása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

6.) Harkány Város 2013. évi rendezvény naptára
Előterjesztő: Hajdú Gábor idegenforgalmi, kulturális és sport bizottság elnöke

7.) Harkányi Piac vállalkozóinak bérleti díj csökkentési kérelme
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

8.) FÜL-ÉSZ Med Bt. megbízási szerződésének felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

9.) Vanyúr Sándor kérelme vállalkozói díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

10.) KIK megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

11.) Harkány, külterület 0187/1 és 0188/2 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanokra benyújtott vételi ajánlat
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

12.) Harkány, Ady E. u. 34/A. sz., 804 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

13.) Harkányban képződő eszközhasználati díj felhasználása 2013-ban
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

14.) Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

15.) Misina Mentőcsoport Egyesület kérelme tűzoltó autó iránt
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

16.) Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

17.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

18.) Az elővásárlási jog megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

19.) Csillagtűz Kft. kérelme temető üzemeltetési szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

20.) A Mohács-Víz Kft.-vel és jogutódjával kötendő víziközmű-szolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerződés
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester