Közösségi együttélés alapvető szabályai: csak akikkel együtt élünk?

Életmód - szerző: HH

Furcsa módon tartatják be a közösségi együttélés szabályait – mutat rá egy harkányi vállalkozó a pénzben mérhető szigorra: míg más kamionnal parkol a közparkban és az utcai padon lakva az ágyából koldul, napi több tucat autó közül csak egyeseket sújtanak bírsággal.

 

Nem tagadja, szabályt sértett, amikor autójának első kerekeivel a porba lógott, de úgy látja, nem csak a közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelettel, hanem a betartatásával is komoly gondok vannak. Nyílt levél.

 

,,

Tisztelt Dr. Markovics Boglárka! A napokban kézhez kaptam a levelet Harkány Város Önkormányzatától, miszerint „a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti jogsértés tárgyú ügyében 10.000-Ft, azaz tízezer Forint közigazgatási bírság megfizetésére” köteleznek. Mindezt azért, mert az irodám előtt a gépkocsimmal a vonalakkal kijelölt parkolóhelyen várakoztam úgy, hogy annak első kerekei a poros-gazos-járdaszigeten voltak azért, hogy ne lógjon ki az autó az úttestre.

 

A város e tárgyban hozott rendelete szerint elismerem, hogy a büntetés jogszerű volt.

 

Ugyanakkor először is felhívnám a figyelmet arra, hogy a 3. §. 4-es pontja alapján: „4. zöldterület (e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de azt a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították” a városban szinte bármely közterület zöldterületnek is nyilvánítható és így mindenféle objektivitást nélkülözve értelmezhető a rendelet e pontja. (Például a város korábbi polgármesteri hivatalának környezete, amit ma parkolásra használnak, korábban viszont zöldterület jellege is volt.)

 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a büntetés napján még három autó állt járdaszigeten tudomásom szerint, akik közül csak az én autómon volt büntetőcédula. Ez után külön figyelmet fordítottam arra, hogy másokat is szankcionál-e a hatóság ugyanilyen vagy hasonló „rongálás” miatt, viszont bár számtalan esetet láttam, egyik esetben sem került sor büntetés kiszabására.

 

Több harkányival beszélgetve rendszeresen felmerül, hogy vagy felesleges a közterületfelügyelői munkakör fenntartása, vagy az ott dolgozó személyek hozzáértése és motivációja erősen megkérdőjelezhető.

 

Például a hivatkozott rendelet szerinti folyamatos jogsértések:

 

– Folyamatos az üdülőtelepeken a szelektív hulladékgyűjtők nem rendeltetésszerű használata. Ezen ügyek soha nem lettek felderítve vagy szankcionálva az ez ellen vétők. (6. §)

 

– Többen közterületfoglalási engedély (és minden más engedély) nélkül árusítják a portékájukat, váltanak valutát és folytatnak gazdasági tevékenységet közterületen (7. §)

 

– Vannak, akik parkolóterületek használják a reklámtábláik elhelyezésére, valamint reklámtáblává alakított kisbuszt parkoltatnak szintén mindenféle engedély nélkül (7. – 8. §)

 

– Idén is többször előfordult, hogy lakóautóval több napig vettek igénybe parkolóhelyet. (10. §)

 

– Nem egy ingatlan tulajdonosa az alapvetőnek tekinthető növényápolással és a gyomnövények irtásával kapcsolatos feladatait nem látja el. (13. §)

 

– Heti szintű probléma a hétvégi fa és fűnyírás (17. §)

 

– Jelenleg is parkolnak és üzemeltetnek a Zsigmondy sétány melletti parkban körhintát. (18. §)

 

– A Kossuth utcai „állatmenhely” másokat zavarva folytatja tevékenységét a mai napig. (19. §)

 

– Hajléktalanok szemetelnek valamint kéregetnek nap minden nap a város frekventált pontjain. (18. – 20. §)

 

Ezeken túlmenően pedig tűrhetetlennek, a szabadsághoz, a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogom megsértésének és korlátozásának tartom azt, hogy hétvégente a közterületfelügyelőkből átvedlett idegenforgalmi ellenőrök az irodám előtt figyelik minden mozdulatomat, követnek és megfigyelnek. Ezek az állapotok a legdurvább pártállami időket idézik!

 

Szeretném kérni tisztelt Jegyző Asszonyt, hogy a város e tárgyban hozott rendeletének a kérdéses pontokon való pontosítását illetve az ebből a büntetési tételből befolyó összegeknek a járdaszigetek újra zöld területté alakítását célzó módosításának igényét terjessze a város Képviselő testülete elé.

 

Továbbá szeretném kérni, hogy közterületfelügyelet munkatársaitól kérje a szóban forgó rendelet egészének általános – mindenkire érvényes – betartatását és a zaklatásom-megfigyelésem és követésem azonnali befejezését.

 

Köszönettel: 

Görföl Róbert

harkányi vállalkozó