Tizenöt napon belül megalakul az új testület

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

A választást követő tizenöt napon belül tartják meg az új testület alakuló ülését. Az eskütétel a gyakorlat szerint ünnepélyes keretek között történik.

 

A jogszabály szerint a képviselő-testület alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül, azaz október 27-ig a polgármester hívja össze és vezeti. A rendszerint ünnepélyes rendezvényen a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatja a tagokat a választási eljárás törvényességéről valamint a polgármester- és a képviselőválasztás eredményéről. Az alakuló ülésen Baksai Tamás polgármester és a megválasztott hat képviselő, Éva Ferenc, Kiss-Kálmán Éva, Kesjár János, Monostori Zsolt, Kecskeméthy Pál valamint Márton Béla teszi le esküjét.

 

Az alakuló ülésről távollévő képviselő azon a testületi ülésen teszi le esküjét, amelyen először részt vesz. A képviselő-testület alakuló, vagy az azt követő ülésének napirendjén fognak szerepelni a bizottságok felállításáról valamint a bizottsági tagok megválasztásáról, az alpolgármesterek számáról és az alpolgármesterek megválasztásáról, azok illetményéről és tiszteletdíjáról szóló előterjesztések, valamint ennek megfelelően módosul a szervezeti és működési szabályzat.