Darwin az orvosi pálya helyett ment természettudósnak

Életmód - szerző: Kacsúr Tamás

Charles Darwin 1859-ben megjelent könyvében lefektette az evolúció és a természetes szelekcióról szóló ismereteink alapjait. Az írás tézisei miatt a történelem leghíresebb kiadványa lett, az ember majomtól való származtatása azonban nem ebből a műből származik.

 

 

Darwin 1809-ben született, jómódú angol orvos fia volt. Apja szerette volna, ha fia a nyomdokaiba lép, de Charles elrettent a kor orvosi módszereitől, legfőként az érzéstelenítő nélküli műtéti eljárások taszították. Mivel a természettudományt békésebbnek találta, nagyapjához hasonlóan ő is azzal kezdett foglalkozni. Edinburgh-ban majd Cambridge-ben folytatott tanulmányai után 1831-ben lehetősége nyílt arra, hogy a Francis Beaufort kapitány hajóján, a HMS Beagle-n világ körüli tudományos útra mehessen. A hat éves hajóút az evolúció elméletének megalkotásában is kulcsszerepet játszott. Darwin bejárta a Galápagos-szigetek mellett Dél-Amerikát, Új-Zélandot is bejárta, majd 1836-ban visszatért Londonba.

 

Az elkövetkező években több ezernyi oldal kutatási anyagát rendszerezte és tanulmányozta át, mire megalkotta azt a teóriát, amit az evolúció és a természetes szelekció elméletének hívunk. Alapja, a fajok kifejlődése nem volt új gondolat, hiszen nagyapja, a francia Lamarck és Erasmus Darwin már leírta már ezt az elméletet, érveléséből azonban hiányzott az a logikai és kohézió, ami hitelessé és eladhatóvá tette volna. Charles Darwin neve attól vált halhatatlanná, hogy hatéves hajóútja során megtalálta a fajok közötti hiányzó láncszemeket. Szintén ő tett pontot Thomas Malthus a természetes kiválasztódásról és szaporodásról szóló demográfiai elméletének végére.

 

Könyvével 1844-ben készült el, azonban rettegett attól, hogy az közfelháborodást vált ki, így 1858-ig asztalának fiókjában őrizte a kéziratot. 1858-ban azonban Russel Wallace egy rövid kivonatot közölt belőle, így Darwin a teljes mű kiadása mellett döntött.

 

Tézise – ami azon alapszik, hogy a biológiai sokszínűség egyetlen primitív életforma folyamatos fejlődésére lehet visszavezetni valamint hogy a gyengébb és alkalmazkodáshoz kevésbé képes fajoknak ki kell halniuk – a tudományos élet számos területén tekintélyt hozott a tudósnak, míg több keresztény felekezet eretnekséggel vádolta meg.  1871-ben megjelenő könyve, Az ember származása és a nemi kiválasztás csak tovább borzolta a kedélyeket. Mivel a tudós ebben jelentette ki,  hogy az ember a majomtól származik, rengeteg támadást kapott. Több karikatúrán a tudóst például majomként ábrázolták.

 

1882-es halála után Viktória királynő az uralkodói család sírhelyén, a Westminster-apátságban helyeztette Darwint végső nyugalomra.