A következő másfél év a tetteké

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

Ünnepélyes keretek között letette esküjét és átvette megbízólevelét dr. Imri Sándor, Harkány  polgármestere és a hat képviselő.

 

A művelődési házban tartott képviselő-testületi ülésen Dr. Milosevits Gyula ismertette a választások eredményét, ami szerint polgármesternek a harkányi lakosság negyede dr. Imri Sándort választotta, képviselőknek pedig Hazenauer Györgyöt, Hajdú Gábor Istvánt, Kerécz Tamást, Vargáné Kovács Máriát, Kiss-Kálmán Évát és Poller Rolandot tette meg 1727 választópolgár.

 

A testületnek újra meg kell állapítani a polgármester juttatásait – adott tájékoztatást dr. Bíró Károly címzetes főjegyző, majd hozzátette: írásban előterjesztést készítettünk a képviselőknek, pontosan meghatározva a polgármester jogállásáról szóló törvényt, azt, hogy mekkora illetmény állapítható meg. Ez a köztisztviselői illetményalaphoz igazodó (38.600Ft), szorzószámok szerint megállapítható illetmény. Harkányban az elmúlt nyolc évben a legmagasabb, 12,5-es szorzóval lett megállapítva a polgármester bruttó illetménye, melynek a minimuma 11-szeres lehet. A mostani előterjesztés szintén a korábbi évek gyakorlatát hivatott követni.

 

Kerécz Tamás korelnök a képviselő-testület tagjainak felkérésére elmondta, hogy a város nehéz helyzetére való tekintettel a testület nem javadalmazás ellenében kívánja ellátni feladatát.

 

Mindent el kell annak érdekében követnünk – mondta a korelnök – hogy elkötelezettségeinken túl is kimutassuk érdekeltségeinket abban, hogy a város gazdálkodása és jövőképe pozitívan alakulhasson. Mindezekre figyelemmel támogatjuk azt a gondolatot és azt a megközelítést, hogy a polgármester úr számára a maximálisan adható jövedelem kerüljön meghatározásra, azonban a jelen ülésen a 11-szeres szorzónak a megvalósítását kezdeményeznénk azzal, hogy a költségvetés végrehajtásának szeptemberi állapotát figyelembe véve, annak sikere esetén 12,5-szeres szorzót visszamenőleg meg kívánja szavazni a képviselő-testület, amennyiben erre a város gazdasági helyzete lehetőséget ad.  Korábban többször vita tárgya volt, hogy a képviselők költségtérítése hogy alakul, vagy hogy sem – ugyanez vonatkozva a polgármesterre is. Az a meggyőződésünk, hogy tételes elszámolás lehet csak, ami megalapozhat egy gondos gazdálkodást a képviselők esetében, és ugyanezt javasoljuk alkalmazni a polgármester esetében is. Meggyőződésünk, hogy ezek a végrehajtáshoz, teljesítéshez és teljesítményhez kötött gondolatok erősíteni fogják a képviselő-testület munkáját. Az is meggyőződésünk, hogy korrekt, hasznos együttműködés fog tudni kialakulni – zárta a testület szavait Kerécz Tamás.

 

Dr. Bíró Károly jegyző a polgármesteri  bér módosítására válaszul elmondta: az általuk javasolt maximális mértéket a 2013 évi költségvetési rendelet tartalmazza, ezt év elején számolt vele az önkormányzat, a fedezet rendelkezésre áll. Elmondta, a 6-8 éve nem inflációkövető fizetés csökkentését nem látja indokoltnak, hiszen a polgármester ugyan azt a munkakört látja el, mint korábban.

 

A testület – Hajdú Gábor és Vargáné Kovács Mária ellenében – megszavazta Kerécz Tamás polgármesteri bérre vonatkozó  módosító indítványát, és egyhangúan elfogadta a tételes költségelszámolást szorgalmazó előterjesztést.

Dr. Imri Sándor a gazdasági programban rámutatott: most már fejlesztésekre kellene fordítani a város bevételként jelentkező extra adóit, mint például az idegenforgalmi adó és vállalkozások építmény valamint telekadói, melyek az idegenforgalmat szolgálják. A polgármester a gazdasági program keretében adókoncepció átgondolásával be kívánja indítani a vállalkozásokat, illetve elkerülni azt, hogy azok működése ellehetetlenítődjön.

 

Amennyiben a teherviselő képességünket meghaladó mértékű bevételek keletkeznek, akkor semmiképp sem szeretné azt felélni a város – mondta dr. Imri Sándor, majd hozzátette: jelen pillanatban megteremtődtek annak a feltételei, hogy ezek az extra bevételek helyben maradjanak, hiszen az elmúlt hét évben azt a 200 millió forintot évente kifizettük az adósságállományra. A jövőben ezt már nem kell kifizetnünk, bízvást gondolhatunk arra, hogy ezek már szabadon elkölthető jövedelmek. Ennek a városnak össze kell fognia, ennek a városnak egy irányba kell gondolkodnia, ennek a városnak nyitva kell tartani a szemét és meg kell tartania azt a tisztán látását, amivel átlát azokon a sanda törekvéseken, amelyek a város érdekében tevékenykedő urakat olyanfajta emócióit, érzelmeit, tevékenységét akarják elleplezni, ami még mindig a saját önző, mutyi érdekük irányába történik. A polgármester az általa „hangos kisebbségnek” nevezett ellenzékével szembeni közös együttműködésre felszólítva zárta szavait.

 

A polgármester úr előterjesztésének a testület egyöntetűen Vargáné Kovács Máriát, az 52 éves pénztáros diszpécsert választotta alpolgármesternek. A korábbi gyakorlattal szemben a testület megszavazta azt a költségcsökkentést eredményező módosító intézkedést is, hogy ne főállásban, hanem társadalmi megbízatású alpolgármesterként végezze munkáját, bruttó 150.000 forint díjazás ellenében. Dr. Imri Sándor tájékoztatása szerint így nagyjából évi 4 millió forint marad a kasszában. A költségtérítésre szintén tételes elszámolás mellett jogosult.

 

Dr. Bíró Károly elmondta, az alpolgármester díjának minimális összege bruttó 96.000, a maximális 251.000 forint. Vargáné Kovács Mária alpolgármester ünnepélyes keretek között letette esküjét, majd a megjelentekhez is szólt. Kerécz Tamás biztosította: az alpolgármester asszony mindenben számíthat támogatására.

 

A testületi ülés dr. Imri Sándor polgármester a választásokon tanúsított aktív részvételért nyilvánított köszönetével és egy ígéretes másfél év felvezetésével zárult: a következő másfél évben mindent megteszünk, hogy most már látszatja is legyen annak, amit a két és fél évben elkövettünk. Azt gondolom, tényleg megalapoztuk a kilábalás lehetőségét, most már valami olyat tegyen a képviselő-testület, ami mindannyiunk számára látszani fog.