Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás

Életmód - szerző: |X|

Baleset: az emberi szervezetet ért egyszeri külső hatás, amely hirtelen, vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést, testi, lelki egészségkárosodást, illetőleg halált okozhat.

 

Az elsősegélynyújtás tudatos tevékenység, amely célja, hogy a bekövetkezett akut egészségkárosodás esetén a további állapotromlást, a maradandó egészségkárosodást vagy az élet elvesztését megakadályozza. Az elsősegélynyújtás nemcsak az egészségügyi dolgozók feladata, hanem emberi kötelesség, amit mindenki végezhet, aki ezt megtanulta.

 

Hazánkban a bajba jutott ember megsegítése törvény által előírt állampolgári kötelesség, melyről az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény is rendelkezik. „Mindenkinek kötelessége – a tőle elvárható módon – segítséget nyújtani, és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség, vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez”. Az elvárható segélynyújtás elmaradására vonatkozó rendelkezés: „Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

Az elsősegélynyújtó tevékenység során, minden eszköz alkalmazása nélkül, illetve szükség esetén a rendeltetésszerűen nem egészségügyi beavatkozásra szolgáló eszközzel kivitelezhető a segítségnyújtás. Szükség van azonban elsősegélynyújtásra akkor is, amikor hirtelen egészségkárosodás lép fel. A baleset helyszínére érkezőnek első feladata a tájékozódás, ugyanis ennek alapján kell eldönteni, hogy szükség van-e beavatkozásra, és mi a teendő. A helyszínen jelenlevőktől kapott információ a tájékozódás legegyszerűbb módja.

 

A mentési lánc keretében kerül ellátásra a sérült, egészségkárosodott személy a laikus elsősegélynyújtás első szintjétől a kórházi ellátás legmagasabb szintjéig.

 

A mentési lánc szintjei:

 

• Laikus elsősegélynyújtás

• Szaksegítség

• Mentőellátás

• Kórházi ellátás

 

Az észlelés utáni első teendő a szaksegítség kérése a mentők hívásával, a beteg stabilizálása a szaksegítség megérkezéséig, ami lehetővé teszi a helyszíni magasabb szintű ellátást. A mentő szakszemélyzete a kórházba szállítás közben monitorozza a beteg, illetőleg sérült állapotát és elvégzi az állapotváltozásoknak megfelelő kezeléseket, beavatkozásokat. A fogadó intézmény sürgősségi fogadóhely, sürgősségi betegellátó osztály, ahol az újabb, szélesebb diagnosztikai lehetőségeken nyugvó állapotfelmérést követően vagy a végleges ellátást kapja meg a beteg, vagy további speciális osztályos ellátásáról gondoskodnak.

 

Az elsősegélynyújtó kulcsszerepet játszik a sürgősségi ellátásban, mivel a balesetet, hirtelen egészségkárosodást követő első percek kritikusak a további életesélyek szempontjából.

 

 

Siklósi Kórház Egészségfejlesztési Iroda