Együtt egy szebb jövőért

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

Idén húsz éves a harkányi Szebb Jövő Alapítvány. A kerek évforduló alkalmából beszélgettem Kiss József Leventével, az alapítvány kuratóriumának elnökével.

Hogyan született meg az alapítvány?

A történet 1991-ben kezdődött. Az óvoda és az iskola akkori vezetői egy közös alapítványt akartak létrehozni, hogy segítsék az intézmények fejlesztését. Közben az önkormányzat akkori vezetői is hasonló kezdeményezésen gondolkodtak. A harkányi sportegyesületet és művelődési házat támogató szervezet létrehozását tervezték. Szülők, pedagógusok és önkormányzati dolgozók végül összegyűltek, és magánszemélyként megalapították ezt a közhasznú szervezetet. Ebben fontos szerepe volt Radosnainé Geosits Györgyinek, aki akkor az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke volt.

Kiket és hogyan támogatnak?

A harkányi oktatási, kulturális és sportintézményeket támogatjuk. Eredeti célunk az volt, hogy olyan felszerelésekhez jussanak, amelyek színvonalasabbá, hatékonyabbá teszik az oktató-nevelő és kulturális munkát. Az iskola az általunk kapott támogatásokból például számítógépeket, videofilmeket, cd-ket, dvd-ket, hangszereket, térképeket, könyveket, sporteszközöket vásárolt, de sokszor az osztálykirándulásokhoz, táborozásokhoz is hozzájárultunk.

És a többi intézmény mihez jutott hozzá?

Az óvoda többek közt fejlesztő játékokat, bábokat és udvari játékokat vásárolt az alapítványtól kapott pénzből. A sportegyesület sportfelszerelésekre, versenyek szervezésére, nevezési díjakra és utazások finanszírozására fordította a támogatást, a könyvtár pedig könyveket, dvd-ket, folyóiratokat vásárolt. A mai anyagi helyzetben sajnos az alapvető, napi működéshez szükséges eszközök megvásárlásához is segítségre van szükségük az intézményeknek, így olykor e téren is segítséget nyújt az alapítvány.

Milyen bevételi forrásaik vannak, és hogy osztják el azokat?

Fő bevételi forrásunk az immár huszadik éve megrendezésre kerülő alapítványi bál. Ez egy jótékonysági bál, melyet hagyományosan november utolsó szombatján tartunk, és a bevételét minden évben más-más intézmény kapja. A támogatott intézmény dolgozói cserében minden évben műsorral szórakoztatják a bál résztvevőit. A könyvtár és a sportegyesület ugyanazon bál bevételéből részesül, így az egyes intézmények háromévente kapnak támogatást. Másik bevételi forrásunkat a Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt pályázatok jelentik. Az elmúlt években több programot a NCA-támogatás segítségével tudtunk megvalósítani. 1999 óta, amióta közhasznú szervezet vagyunk, van még egy bevételi forrásunk: a személyi jövedelemadó 1 százaléka. Az ebből befolyt összeget a kuratórium osztja szét az intézmények között.

Mi alapján?

A felajánlók többnyire az iskolába és az óvodába járó gyermekek szülei, ezért ezek az intézmények részesülnek nagyobb arányban a pénzből. Valamivel kisebb részt kap a könyvtár és a sportegyesület. Emellett vannak célzott támogatások, felajánlások is, többnyire cégektől, vállalkozóktól. Az adományozók ilyenkor nyilatkoznak támogatási szándékukról, és a kuratórium gondoskodik róla, hogy az adomány ahhoz az intézményhez jusson, ahova szánták.

A Szebb Jövő Alapítvány köszönetet mond mindenkinek, aki segítette az elindulásunkat. Köszönet az alapítóknak, a kuratórium tagjainak, az alapítvány képviselőinek, illetve Horváthné Juhász Évának, aki évek óta társadalmi munkában végzi az alapítvány könyvelését. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki az elmúlt évtizedekben segített az alapítvány rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában, vagy bármi módon hozzájárult céljaink megvalósulásához.  Tegyék ezt a jövőben is! Kérjük, hogy adójuk 1 százalékának felajánlásával továbbra is támogassák a Szebb Jövő Alapítványt.
Adószámunk: 18301337-1-02

Tukács Orsolya